Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Dựa vào H + và Al3 + trong đất, người ta chia độ chua của đất thành hai loại: chua hoạt động và chua tiềm tàng. Vì thế Các yếu tố quyết định độ chua hoạt động của đất Đây là một câu hỏi được độc giả quan tâm.

Câu hỏi: Điều gì quyết định độ chua hoạt động của đất?

A. H + trong dung dịch đất.

B. H + và Al3 + trên bề mặt đất tạo keo.

C. Al3 + trong dung dịch đất.

D. H + và Al3 + ở dạng keo đất.

Đáp án A đúng.

Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất là do H + trong dung dịch đất gây ra, để xác định độ chua hoạt tính của đất thường được biểu thị bằng pH (h2O).

Giảng giải lựa chọn đáp án A là câu trả lời đúng vì:

Trong nông nghiệp luôn quan tâm tới phản ứng của dung dịch đất. Phản ứng của dung dịch đất cho biết độ chua, độ kiềm hoặc trung tính của đất. Phản ứng dung dịch do nồng độ [H+] và [OH-] quyết định. Trường hợp [H+] > [OH-] phản ứng chua; trường hợp [H+] = [OH-] phản ứng trung tính và lúc [H+] < [OH-] là một phản ứng kiềm.

Dựa vào H + và Al3 + trong đất, người ta chia độ chua của đất thành hai loại: chua hoạt động và chua tiềm tàng.

Độ chua hoạt tính là độ chua do H + trong dung dịch đất tạo ra. Độ chua hoạt động của đất được biểu thị bằng pH (h2O). Trong đó chỉ số pH của đất thường dao động từ 3 – 9. Đất rừng phần lớn là đất chua và rất chua, chỉ số pH thường nhỏ hơn 6,5.

Đất nông nghiệp trừ đất phù sa trung tính, ít chua ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, đất mặn phèn, các loại đất còn lại đều chua. Đặc trưng đất phèn hoạt động rất chua, độ pH của đất thường nhỏ hơn 4.

Độ chua tiềm tàng là độ chua do các yếu tố H + và Al3 + trong chất keo đất gây ra.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số Châu Á đã đạt được thành tựu?

Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất?

Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất? -

Dựa vào H + và Al3 + trong đất, người ta chia độ chua của đất thành hai loại: chua hoạt động và chua tiềm tàng. Vì thế Các yếu tố quyết định độ chua hoạt động của đất Đây là một câu hỏi được độc giả quan tâm.

Câu hỏi: Điều gì quyết định độ chua hoạt động của đất?

A. H + trong dung dịch đất.

B. H + và Al3 + trên bề mặt đất tạo keo.

C. Al3 + trong dung dịch đất.

D. H + và Al3 + ở dạng keo đất.

Đáp án A đúng.

Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất là do H + trong dung dịch đất gây ra, để xác định độ chua hoạt tính của đất thường được biểu thị bằng pH (h2O).

Giảng giải lựa chọn đáp án A là câu trả lời đúng vì:

Trong nông nghiệp luôn quan tâm tới phản ứng của dung dịch đất. Phản ứng của dung dịch đất cho biết độ chua, độ kiềm hoặc trung tính của đất. Phản ứng dung dịch do nồng độ [H+] và [OH-] quyết định. Trường hợp [H+] > [OH-] phản ứng chua; trường hợp [H+] = [OH-] phản ứng trung tính và lúc [H+] < [OH-] là một phản ứng kiềm.

Dựa vào H + và Al3 + trong đất, người ta chia độ chua của đất thành hai loại: chua hoạt động và chua tiềm tàng.

Độ chua hoạt tính là độ chua do H + trong dung dịch đất tạo ra. Độ chua hoạt động của đất được biểu thị bằng pH (h2O). Trong đó chỉ số pH của đất thường dao động từ 3 - 9. Đất rừng phần lớn là đất chua và rất chua, chỉ số pH thường nhỏ hơn 6,5.

Đất nông nghiệp trừ đất phù sa trung tính, ít chua ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, đất mặn phèn, các loại đất còn lại đều chua. Đặc trưng đất phèn hoạt động rất chua, độ pH của đất thường nhỏ hơn 4.

Độ chua tiềm tàng là độ chua do các yếu tố H + và Al3 + trong chất keo đất gây ra.

[rule_{ruleNumber}]

#Yếu #tố #quyết #định #độ #chua #hoạt #tính #của #đất

[rule_3_plain]

#Yếu #tố #quyết #định #độ #chua #hoạt #tính #của #đất

[rule_1_plain]

#Yếu #tố #quyết #định #độ #chua #hoạt #tính #của #đất

[rule_2_plain]

#Yếu #tố #quyết #định #độ #chua #hoạt #tính #của #đất

[rule_2_plain]

#Yếu #tố #quyết #định #độ #chua #hoạt #tính #của #đất

[rule_3_plain]

#Yếu #tố #quyết #định #độ #chua #hoạt #tính #của #đất

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Yếu #tố #quyết #định #độ #chua #hoạt #tính #của #đất