Kiến Thức

Phân Biệt How And What Is She Like Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh?

Be like được sử dụng để nói về sự giống nhau (cả về thể chất và tính cách). Ở đây, like đảm nhận vai trò của một giới từ.

Đang xem: What is she like nghĩa là gì

Ví dụ:

I”m like my sister.

David is like his father.

Who are you like?

My sister and I aren”t like anyone else in our family.

Có thể sử dụng các từ quite, very, really, a bit… trước like để nhấn mạnh.

Ví dụ:

He”s a lot like … (his brother)

He”s really like … (his brother)

He”s very like … (his brother)

He”s just like … (his brother)

He”s a bit like … (his brother)

He”s quite like … (his brother)

Lưu ý: Sử dụng to be như là trợ động từ cho câu hỏi và câu phủ định.

Ví dụ:

He isn”t like his mother at all! Is he like his sister?

Chúng ta cũng có thể sử dụng Be like – “như thế nào” để yêu cầu mô tả các địa điểm và sự vật.

Ví dụ:

– I saw the new office building today.– What”s it like? (= What is it like?)– It”s beautiful!- I saw the new Brad Pitt film last night.– What was it like?– Pretty good! He”s great in it.

Be like có thể được dùng trong tình huống thân mật để chỉ một ai đó nói câu gì hoặc hành động gì theo cách cụ thể.

Ví dụ:

I was like, “hey, how are you?”

Câu trên có thể dịch: “Tôi kiểu như…

Xem thêm:   Cách Nấu Cháo Nấm Thịt Thơm Ngon Cho Cả Gia Đình, Cách Làm Cháo Nấm

what is she like là gì

Xem thêm: Sau Often Dùng Gì – Trạng Từ Chỉ Tần Suất Trong Tiếng Anh

Này, cậu sao rồi?” trong tình huống bạn kể lại với một người khoảnh khắc gặp ai đó.

Bạn cũng có thể dùng nó để chỉ cho ai đó một hành động mà bạn đã làm hoặc điều gì đó đã xảy ra, chẳng hạn “I was like, (biểu cảm khuôn mặt ngạc nhiên)”.

Cách dùng này bắt nguồn từ California, Mỹ, nhưng đã lan rộng đến hầu hết quốc gia nói tiếng Anh và thường được người trẻ vận dụng.

Phân biệt cách dùng một số câu hỏi với Be Like

What is she like? – Like được sử dụng như một trạng từ (phó từ) để hỏi về ngoại hình hay tính cách của một người, hình dạng hay tính chất của một vật và có tính chung chung. Câu trả lời phải là một tính từ hay thứ gì đó nhằm mô tả kiểu người hoặc vật.

Ví dụ:

What is she like? (How is she like?)She”s a lovely person, she”s tall and slim. (Cô ấy là một người đáng yêu, cao ráo và mảnh mai).

Who is he like?= asks about physical similarity or similar character to another person (hỏi về sự giống nhau về thể chất hoặc tính các với người khác.

Ví dụ:

Who is he like?He”s quite like his mother. They both have brown eyes.He”s like his father. They”re both quite ambitious.

What does he look like? = asks for a physical description (hỏi về miêu tả ngoại hình)

Xem thêm:   Cách Làm Hình Nộm Yểm Bùa Bằng Hình Nhân 100% Hiệu Quả, Cách Để Sử Dụng Tà Thuật: 14 Bước (Kèm Ảnh)

Ví dụ:

What does he look like? He”s tall and slim.

how is she like nghĩa la gì

Xem thêm: Từ vựng tính từ chỉ cảm xúc trong tiếng Anh

Who does he look like? = asks about physical similarity with another person (hỏi về sự giống nhau ngoại hình với người khác)

Ví dụ:

Who does he look like?I think he looks like his mother.

Xem xét trường hợp sau:

Có câu hỏi:What _____ your boss like?

Và 3 lựa chọn là:A. would B. does C. is

Nếu không có câu trả lời thì cả 3 lựa chọn trên đều có thể là đáp án. Trong trường hợp này, bạn cần căn cứ vào câu trả lời để lựa chọn đáp án chính xác:

how is she like
how is she like nghĩa la gì
what is she like là gì
what is she like nghĩa là gì
what’s she like nghĩa là gì
what is she like
how is she
how is she là gì
how does she like
what is he like là gì

Nguồn: cungdaythang.com

Related Articles

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button