What is she like nghĩa là gì

Be lượt thích được sử dụng để nói về sự giống nhau (cả về thể chất cùng tính cách). Ở đây, like đảm nhận phương châm của một giới từ.

Bạn đang xem: What is she like nghĩa là gì

Ví dụ:

I"m likemy sister.David is likehis father.Whoare you like?My sister & I aren"t likeanyone else in our family.

Có thể sử dụng các từ quite, very, really, a bit... trước likeđể nhấn mạnh.

Ví dụ:

He"sa lotlike … (his brother)He"sreallylượt thích … (his brother)He"sverylike … (his brother)He"sjustlượt thích … (his brother)He"sa bitlượt thích … (his brother)He"squitelike … (his brother)

Lưu ý: Sử dụng khổng lồ be như là trợ động từ cho câu hỏi và câu phủ định.

Ví dụ:

He isn"t likehis mother at all!Is he likehis sister?

Chúng tacũng gồm thể sử dụng Be like- "như thế nào" để yêu cầu mô tả các địa điểm với sự vật.

Ví dụ:

– I saw the new office building today.– What"s it like? (= What is it like?)– It"s beautiful!- I saw the new Brad Pitt film last night.– What was it like?– Pretty good! He"s great in it.

Be like bao gồm thể được sử dụng vào tình huống thân mật để chỉ một ai đó nói câu gì hoặc hành động gì Theo phong cách cụ thể.

Ví dụ:

I was like, "hey, how are you?"

Câu bên trên bao gồm thể dịch: "Tôi kiểu như...

Xem thêm: Chương Trình Thần Tài Ban Lộc Đã Và, Thần Tài Bảo Rương Với Điều Chỉnh Mới Cực Hấp Dẫn

Này, cậu sao rồi?" vào tình huống bạn kể lại với một người khoảnh khắc gặp ai đó.

Bạn cũng gồm thể dùng nó để chỉ đến ai đó một hành động mà bạn đã làm cho hoặc điều gì đó đã xảy ra, chẳng hạn "I was like, (biểu cảm khuôn mặt ngạc nhiên)".

Cách cần sử dụng này bắt nguồn từ California, Mỹ, nhưng đã lan rộng đến hầu hết quốc gia nói tiếng Anh với thường được người trẻ vận dụng.

Phân biệt phương pháp sử dụng một số câu hỏi với Be Like

What is she like? - Likeđược sử dụng như một trạng từ (phó từ) để hỏi về ngoại hình tốt tính biện pháp của một người, hình dạng hay tính chất của một vật và bao gồm tính tầm thường phổ biến. Câu trả lời phải là một tính từ giỏi thứ gì đó nhằm tế bào tả kiểu người hoặc vật.

Ví dụ:

What is she like? (How is she like?)She"s a lovely person, she"s tall & slyên. (Cô ấy là một người đáng yêu, cao vút với mảnh mai).

Who is he like?= asks about physical similarity or similar character lớn another person (hỏi về sự giống nhau về thể chất hoặc tính các với người không giống.

Ví dụ:

Who is he like?He"s quite like his mother. They both have brown eyes.He"s lượt thích his father. They"re both quite ambitious.

What does he look like? = asks for a physical description (hỏi về miêu tả ngoại hình)

Ví dụ:

What does he look like?He"s tall và slim.

Xem thêm: Cây Cảnh Mini Trong Bình Thủy Tinh, Cây Cảnh Trong Lọ Thuỷ Tinh

Who does he look like? = asks about physical similarity with another person (hỏi về sự giống nhau ngoại hình với người khác)

Ví dụ:

Who does he look like?I think he looks like his mother.

Xem xét trường hợp sau:

Có câu hỏi:What _____ your boss like?

Và 3 lựa chọn là:A. would B. does C. is

Nếu không tồn tại câu trả lời thì cả 3 lựa chọn trên đều gồm thể là đáp án. Trong trường hợp này, bạn cần căn cứ vào câu trả lời để lựa chọn đáp án chủ yếu xác:


Chuyên mục: Kiến Thức