Vùng Trung ương có đặc điểm nổi trội là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vùng Trung ương có đặc điểm nổi trội là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vùng Trung ương có đặc điểm nổi trội là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Đặc điểm nổi trội của miền Trung là gì?

A. Vùng kinh tế lâu đời và tăng trưởng nhất

B. Công nghiệp tăng trưởng, nông nghiệp hạn chế

C. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận tiện cho tăng trưởng nông nghiệp

D. Tăng trưởng kinh tế để hội nhập vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Đáp án A đúng.

Miền Trung có đặc điểm nổi trội là khu kinh tế lâu đời và tăng trưởng nhất, Liên bang Nga là thành viên nhập vai trò nòng cốt trong việc xây dựng Liên Xô trở thành cường quốc, cuối những năm 80 của thế kỷ XX, các nền kinh tế Liên Xô cho thấy sự yếu kém.

Giảng giải vì sao A là câu trả lời đúng:

Các ngành kinh tế ở Liên bang Nga:

– Về ngành:

+ Là trụ cột của nền kinh tế Liên bang Nga.

+ Cơ cấu ngành nhiều chủng loại, bao gồm cả công nghiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại.

+ Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn, mang lại nguồn tài chính lớn: đứng đầu toàn cầu về khai thác.

Ngành truyền thống:

Cơ cấu: Công nghiệp năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác vàng và kim cương, sản xuất giấy, khai thác gỗ.

Phân bố: tập trung ở Đông Âu, Tây Xibia và ven đường.

Ngành công nghiệp hiện đại:

Cơ cấu ngành: điện tử-hàng ko, vũ trụ, nguyên tử. Công nghiệp quốc phòng là thế mạnh.

Phân bố: khu vực trung tâm, Uran …

– Về nông nghiệp:

+ Điều kiện tự nhiên thuận tiện: quỹ đất nông nghiệp lớn, tạo điều kiện thuận tiện cho tăng trưởng trồng trọt và chăn nuôi.

+ Sản lượng lương thực 78,2 triệu tấn và xuất khẩu 10 triệu tấn (2005). Sản lượng một số loại cây công nghiệp, cây ăn quả, vật nuôi, thủy sản đều tăng.

– Về dịch vụ:

+ Giao thông vận tải tương đối tăng trưởng với đầy đủ các loại hình.

+ Kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng, kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, xuất siêu.

+ Mátxcơva và Sankt-Peterburg là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước.

Một số vùng kinh tế ở Liên bang Nga:

– Vùng trung tâm:

+ Là vùng kinh tế lâu đời và tăng trưởng nhất.

+ Tập trung vào nhiều ngành

+ Sản lượng lương thực, thực phẩm lớn

+ Kinh đô Mát – xa – Va là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học và du lịch lớn của cả nước.

– Khu đất đen trung tâm:

+ Có dải đất đen phì nhiêu, là điều kiện thuận tiện để tăng trưởng nông nghiệp.

+ Công nghiệp tăng trưởng.

– Khu vực chữ U:

+ Giàu tài nguyên

+ Nền công nghiệp tăng trưởng

+ Nông nghiệp còn nhiều hạn chế

Vùng Viễn Đông:

+ Giàu tài nguyên

+ Tăng trưởng công nghiệp khai thác, khai thác gỗ, thủy sản …

Đây là khu kinh tế sẽ tăng trưởng hội nhập vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục tiêu gì?

Vùng Trung ương có đặc điểm nổi trội là?

Vùng Trung ương có đặc điểm nổi trội là? -

Câu hỏi:

Đặc điểm nổi trội của miền Trung là gì?

A. Vùng kinh tế lâu đời và tăng trưởng nhất

B. Công nghiệp tăng trưởng, nông nghiệp hạn chế

C. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận tiện cho tăng trưởng nông nghiệp

D. Tăng trưởng kinh tế để hội nhập vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Đáp án A đúng.

Miền Trung có đặc điểm nổi trội là khu kinh tế lâu đời và tăng trưởng nhất, Liên bang Nga là thành viên nhập vai trò nòng cốt trong việc xây dựng Liên Xô trở thành cường quốc, cuối những năm 80 của thế kỷ XX, các nền kinh tế Liên Xô cho thấy sự yếu kém.

Giảng giải vì sao A là câu trả lời đúng:

Các ngành kinh tế ở Liên bang Nga:

- Về ngành:

+ Là trụ cột của nền kinh tế Liên bang Nga.

+ Cơ cấu ngành nhiều chủng loại, bao gồm cả công nghiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại.

+ Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn, mang lại nguồn tài chính lớn: đứng đầu toàn cầu về khai thác.

Ngành truyền thống:

Cơ cấu: Công nghiệp năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác vàng và kim cương, sản xuất giấy, khai thác gỗ.

Phân bố: tập trung ở Đông Âu, Tây Xibia và ven đường.

Ngành công nghiệp hiện đại:

Cơ cấu ngành: điện tử-hàng ko, vũ trụ, nguyên tử. Công nghiệp quốc phòng là thế mạnh.

Phân bố: khu vực trung tâm, Uran ...

- Về nông nghiệp:

+ Điều kiện tự nhiên thuận tiện: quỹ đất nông nghiệp lớn, tạo điều kiện thuận tiện cho tăng trưởng trồng trọt và chăn nuôi.

+ Sản lượng lương thực 78,2 triệu tấn và xuất khẩu 10 triệu tấn (2005). Sản lượng một số loại cây công nghiệp, cây ăn quả, vật nuôi, thủy sản đều tăng.

- Về dịch vụ:

+ Giao thông vận tải tương đối tăng trưởng với đầy đủ các loại hình.

+ Kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng, kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, xuất siêu.

+ Mátxcơva và Sankt-Peterburg là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước.

Một số vùng kinh tế ở Liên bang Nga:

- Vùng trung tâm:

+ Là vùng kinh tế lâu đời và tăng trưởng nhất.

+ Tập trung vào nhiều ngành

+ Sản lượng lương thực, thực phẩm lớn

+ Kinh đô Mát - xa - Va là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học và du lịch lớn của cả nước.

- Khu đất đen trung tâm:

+ Có dải đất đen phì nhiêu, là điều kiện thuận tiện để tăng trưởng nông nghiệp.

+ Công nghiệp tăng trưởng.

- Khu vực chữ U:

+ Giàu tài nguyên

+ Nền công nghiệp tăng trưởng

+ Nông nghiệp còn nhiều hạn chế

Vùng Viễn Đông:

+ Giàu tài nguyên

+ Tăng trưởng công nghiệp khai thác, khai thác gỗ, thủy sản ...

Đây là khu kinh tế sẽ tăng trưởng hội nhập vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

[rule_{ruleNumber}]

#Vùng #Trung #ương #có #đặc #điểm #nổi #bật #là

[rule_3_plain]

#Vùng #Trung #ương #có #đặc #điểm #nổi #bật #là

[rule_1_plain]

#Vùng #Trung #ương #có #đặc #điểm #nổi #bật #là

[rule_2_plain]

#Vùng #Trung #ương #có #đặc #điểm #nổi #bật #là

[rule_2_plain]

#Vùng #Trung #ương #có #đặc #điểm #nổi #bật #là

[rule_3_plain]

#Vùng #Trung #ương #có #đặc #điểm #nổi #bật #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Vùng #Trung #ương #có #đặc #điểm #nổi #bật #là