Vùng nước quốc gia gồm những vùng nào?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vùng nước quốc gia gồm những vùng nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vùng nước quốc gia gồm những vùng nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Bạn đang tự hỏi những khu vực nhỏ nằm trong vùng biển của một quốc gia? Đặc điểm của chúng là gì? Theo dõi bài viết Những khu vực nào thuộc vùng biển quốc gia?? để biết thêm thông tin về chủ đề này.

Vùng nước quốc gia bao gồm những vùng nào?

Theo công ước, mỗi quốc gia ven biển có 5 vùng biển: nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Căn cứ vào các quy định của công ước, quốc gia ven biển xác định một đường cơ sở để từ đó xác định phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của mình.

Tìm hiểu về vùng nội thủy

Điều 8 của Công ước Luật Biển năm 1982 quy định nội thủy là tất cả các vùng nước tiếp giáp với bờ biển và nằm trong đường cơ sở nhưng mà từ đó chiều rộng của lãnh hải được đo lường. Trong nội thủy, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối đối với lãnh thổ lục địa của mình.

Khám phá lãnh hải

Lãnh hải là vùng biển nằm ngoài đường cơ sở. Chiều rộng lãnh hải tối đa là 12 hải lý (Điều 3 của Công ước). Tất cả các nước ven biển có chủ quyền đối với lãnh hải của họ. Chủ quyền đối với đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải là tuyệt đối.

Chủ quyền vùng trời trên lãnh hải cũng là tuyệt đối. Tuy nhiên, chủ quyền ở đây ko phải là tuyệt đối như trong nội thủy vì trong lãnh hải của quốc gia ven biển, tàu của tất cả các nước khác có quyền đi lại vô tội vạ.

Khám phá vùng tiếp giáp

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển ngoài và tiếp giáp với lãnh hải. Chiều rộng của vùng tiếp giáp ko quá 12 hải lý. Quốc gia ven biển có quyền thực hiện quyền kiểm soát cần thiết để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật và quy định về hải quân, thuế, nhập cư hoặc y tế trên lãnh thổ của mình hoặc trên lãnh hải của mình; và trừng trị các hành vi vi phạm các luật và quy định nói trên xảy ra trên lãnh thổ hoặc lãnh hải của mình (Điều 33 của Công ước).

Khám phá vùng đặc quyền kinh tế

Là vùng biển nằm ngoài lãnh hải và có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở (vì lãnh hải là 12 hải lý nên vùng đặc quyền kinh tế trên thực tiễn là 188 hải lý). Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về kinh tế và quyền tài phán.

Quyền kinh tế có chủ quyền bao gồm quyền khai thác tài nguyên sống (điều 62), tài nguyên phi sinh vật của cột nước phía trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Việc khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế mang lại lợi ích cho quốc gia ven biển như khai thác nước, hải lưu, năng lượng gió.

Mọi tổ chức, tư nhân nước ngoài muốn khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế phải được sự cho phép và đồng ý của quốc gia ven biển.

Quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển bao gồm quyền lắp đặt và tu sửa các đảo nhân tạo, các công trình và thiết bị trên biển; quyền nghiên cứu khoa học biển; quyền bảo vệ môi trường.

Khám phá thềm lục địa

Thềm lục địa của quốc gia ven biển là phần đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm ngoài lãnh hải của quốc gia ven biển. Thềm lục địa của quốc gia ven biển rộng ít nhất 200 hải lý (kể cả trường hợp thềm lục địa thực tiễn hẹp hơn 200 hải lý).

Tất cả các nước ven biển có quyền chủ quyền đối với việc thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên tự nhiên trên thềm lục địa của mình. Cần xem xét rằng quyền chủ quyền đối với thềm lục địa là đặc quyền ở chỗ nếu quốc gia đó ko thăm dò, khai thác thì ko người nào có quyền khai thác ở đây nếu ko được sự đồng ý của quốc gia ven biển.

Cần nhấn mạnh rằng, một mặt, tất cả các nước ven biển thừa hưởng các quyền tương ứng nêu trên đối với các vùng biển của mình, nhưng mặt khác họ có nghĩa vụ tôn trọng các quyền của tất cả các nước ven biển khác.

Ngoài ra, còn có vùng biển quốc tế (vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của tất cả các nước ven biển). Trong vùng biển quốc tế, tất cả tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải, hàng ko, đặt cáp và ống dẫn nước dưới biển, đánh bắt cá, nghiên cứu khoa học, v.v. nhưng cũng phải tôn trọng lợi ích của tất cả các nước khác. chẳng hạn như tuân thủ các quy định liên quan của Công ước Luật Biển năm 1982; và đáy biển quốc tế (hay còn gọi là đáy đại dương) là di sản chung của nhân loại và ko quốc gia nào có quyền yêu cầu chủ quyền hay quyền chủ quyền đối với đáy biển quốc tế, kể cả tài nguyên của mình.

Đây là nội dung của bài viết Vùng nước quốc gia bao gồm những vùng nào?. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trả lời.


Thông tin thêm

Vùng nước quốc gia gồm những vùng nào?

Vùng nước quốc gia gồm những vùng nào? -

Bạn đang tự hỏi những khu vực nhỏ nằm trong vùng biển của một quốc gia? Đặc điểm của chúng là gì? Theo dõi bài viết Những khu vực nào thuộc vùng biển quốc gia?? để biết thêm thông tin về chủ đề này.

Vùng nước quốc gia bao gồm những vùng nào?

Theo công ước, mỗi quốc gia ven biển có 5 vùng biển: nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Căn cứ vào các quy định của công ước, quốc gia ven biển xác định một đường cơ sở để từ đó xác định phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của mình.

Tìm hiểu về vùng nội thủy

Điều 8 của Công ước Luật Biển năm 1982 quy định nội thủy là tất cả các vùng nước tiếp giáp với bờ biển và nằm trong đường cơ sở nhưng mà từ đó chiều rộng của lãnh hải được đo lường. Trong nội thủy, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối đối với lãnh thổ lục địa của mình.

Khám phá lãnh hải

Lãnh hải là vùng biển nằm ngoài đường cơ sở. Chiều rộng lãnh hải tối đa là 12 hải lý (Điều 3 của Công ước). Tất cả các nước ven biển có chủ quyền đối với lãnh hải của họ. Chủ quyền đối với đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải là tuyệt đối.

Chủ quyền vùng trời trên lãnh hải cũng là tuyệt đối. Tuy nhiên, chủ quyền ở đây ko phải là tuyệt đối như trong nội thủy vì trong lãnh hải của quốc gia ven biển, tàu của tất cả các nước khác có quyền đi lại vô tội vạ.

Khám phá vùng tiếp giáp

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển ngoài và tiếp giáp với lãnh hải. Chiều rộng của vùng tiếp giáp ko quá 12 hải lý. Quốc gia ven biển có quyền thực hiện quyền kiểm soát cần thiết để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật và quy định về hải quân, thuế, nhập cư hoặc y tế trên lãnh thổ của mình hoặc trên lãnh hải của mình; và trừng trị các hành vi vi phạm các luật và quy định nói trên xảy ra trên lãnh thổ hoặc lãnh hải của mình (Điều 33 của Công ước).

Khám phá vùng đặc quyền kinh tế

Là vùng biển nằm ngoài lãnh hải và có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở (vì lãnh hải là 12 hải lý nên vùng đặc quyền kinh tế trên thực tiễn là 188 hải lý). Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về kinh tế và quyền tài phán.

Quyền kinh tế có chủ quyền bao gồm quyền khai thác tài nguyên sống (điều 62), tài nguyên phi sinh vật của cột nước phía trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Việc khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế mang lại lợi ích cho quốc gia ven biển như khai thác nước, hải lưu, năng lượng gió.

Mọi tổ chức, tư nhân nước ngoài muốn khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế phải được sự cho phép và đồng ý của quốc gia ven biển.

Quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển bao gồm quyền lắp đặt và tu sửa các đảo nhân tạo, các công trình và thiết bị trên biển; quyền nghiên cứu khoa học biển; quyền bảo vệ môi trường.

Khám phá thềm lục địa

Thềm lục địa của quốc gia ven biển là phần đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm ngoài lãnh hải của quốc gia ven biển. Thềm lục địa của quốc gia ven biển rộng ít nhất 200 hải lý (kể cả trường hợp thềm lục địa thực tiễn hẹp hơn 200 hải lý).

Tất cả các nước ven biển có quyền chủ quyền đối với việc thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên tự nhiên trên thềm lục địa của mình. Cần xem xét rằng quyền chủ quyền đối với thềm lục địa là đặc quyền ở chỗ nếu quốc gia đó ko thăm dò, khai thác thì ko người nào có quyền khai thác ở đây nếu ko được sự đồng ý của quốc gia ven biển.

Cần nhấn mạnh rằng, một mặt, tất cả các nước ven biển thừa hưởng các quyền tương ứng nêu trên đối với các vùng biển của mình, nhưng mặt khác họ có nghĩa vụ tôn trọng các quyền của tất cả các nước ven biển khác.

Ngoài ra, còn có vùng biển quốc tế (vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của tất cả các nước ven biển). Trong vùng biển quốc tế, tất cả tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải, hàng ko, đặt cáp và ống dẫn nước dưới biển, đánh bắt cá, nghiên cứu khoa học, v.v. nhưng cũng phải tôn trọng lợi ích của tất cả các nước khác. chẳng hạn như tuân thủ các quy định liên quan của Công ước Luật Biển năm 1982; và đáy biển quốc tế (hay còn gọi là đáy đại dương) là di sản chung của nhân loại và ko quốc gia nào có quyền yêu cầu chủ quyền hay quyền chủ quyền đối với đáy biển quốc tế, kể cả tài nguyên của mình.

Đây là nội dung của bài viết Vùng nước quốc gia bao gồm những vùng nào?. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trả lời.

[rule_{ruleNumber}]

#Vùng #nước #quốc #gia #gồm #những #vùng #nào

[rule_3_plain]

#Vùng #nước #quốc #gia #gồm #những #vùng #nào

[rule_1_plain]

#Vùng #nước #quốc #gia #gồm #những #vùng #nào

[rule_2_plain]

#Vùng #nước #quốc #gia #gồm #những #vùng #nào

[rule_2_plain]

#Vùng #nước #quốc #gia #gồm #những #vùng #nào

[rule_3_plain]

#Vùng #nước #quốc #gia #gồm #những #vùng #nào

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Vùng #nước #quốc #gia #gồm #những #vùng #nào

Xem thêm:   Phát minh quan trọng nhất của người tối cổ là?