Tin Tức

VinFast công bố hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

SINGAPORE, ngày 7 tháng 12 năm 2022 – VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. thông báo rằng họ đã nộp đơn đăng ký Mẫu F-1 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) để chào bán cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng. Số lượng cổ phần sẽ được chào bán và phạm vi giá dự kiến ​​vẫn chưa được xác định. VinFast dự kiến ​​niêm yết cổ phiếu phổ thông trên Nasdaq Global Select Market với mã “VFS.”

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và JP Morgan Securities LLC sẽ đóng vai trò là đại diện kế toán trưởng và bảo lãnh cho đợt chào bán được đề xuất. BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe | Liên minh Nomura cũng sẽ là những người đồng sáng tạo. Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.


Việc cung cấp chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch dự thảo, có thể lấy từ: SEC tại www.sec.gov; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 800-831-9146; hoặc Morgan Stanley & Co. LLC, Nơi nhận: Prospectus Room, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.

Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này có thể không được bán, cũng như không được chấp nhận chào mua trước ngày tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó đề nghị, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán thuộc thẩm quyền đó.

xem thêm thông tin chi tiết về VinFast công bố hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

VinFast công bố hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Hình Ảnh về: VinFast công bố hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Video về: VinFast công bố hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Wiki về VinFast công bố hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

VinFast công bố hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng -

SINGAPORE, ngày 7 tháng 12 năm 2022 – VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. thông báo rằng họ đã nộp đơn đăng ký Mẫu F-1 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") để chào bán cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng. Số lượng cổ phần sẽ được chào bán và phạm vi giá dự kiến ​​vẫn chưa được xác định. VinFast dự kiến ​​niêm yết cổ phiếu phổ thông trên Nasdaq Global Select Market với mã "VFS."

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và JP Morgan Securities LLC sẽ đóng vai trò là đại diện kế toán trưởng và bảo lãnh cho đợt chào bán được đề xuất. BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe | Liên minh Nomura cũng sẽ là những người đồng sáng tạo. Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.


Việc cung cấp chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch dự thảo, có thể lấy từ: SEC tại www.sec.gov; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 800-831-9146; hoặc Morgan Stanley & Co. LLC, Nơi nhận: Prospectus Room, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.

Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này có thể không được bán, cũng như không được chấp nhận chào mua trước ngày tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó đề nghị, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán thuộc thẩm quyền đó.

[rule_{ruleNumber}]

SINGAPORE, ngày 7 tháng 12 năm 2022 – VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. thông báo rằng họ đã nộp đơn đăng ký Mẫu F-1 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) để chào bán cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng. Số lượng cổ phần sẽ được chào bán và phạm vi giá dự kiến ​​vẫn chưa được xác định. VinFast dự kiến ​​niêm yết cổ phiếu phổ thông trên Nasdaq Global Select Market với mã “VFS.”

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và JP Morgan Securities LLC sẽ đóng vai trò là đại diện kế toán trưởng và bảo lãnh cho đợt chào bán được đề xuất. BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe | Liên minh Nomura cũng sẽ là những người đồng sáng tạo. Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.


Việc cung cấp chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch dự thảo, có thể lấy từ: SEC tại www.sec.gov; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 800-831-9146; hoặc Morgan Stanley & Co. LLC, Nơi nhận: Prospectus Room, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.

Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này có thể không được bán, cũng như không được chấp nhận chào mua trước ngày tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó đề nghị, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán thuộc thẩm quyền đó.

#VinFast #công #bố #hồ #sơ #niêm #yết #đăng #ký #phát #hành #cổ #phiếu #lần #đầu #công #chúng

[rule_3_plain]

#VinFast #công #bố #hồ #sơ #niêm #yết #đăng #ký #phát #hành #cổ #phiếu #lần #đầu #công #chúng

SINGAPORE, 7/12/2022 – VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. công bố đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (“SEC”) để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng. Số lượng cổ phần chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định. VinFast dự kiến niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã “VFS.”

#VinFast #công #bố #hồ #sơ #niêm #yết #đăng #ký #phát #hành #cổ #phiếu #lần #đầu #công #chúng

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và J.P. Morgan Securities LLC sẽ đóng vai trò Ngân hàng dựng sổ chính, kiêm đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất. BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe | Liên minh Nomura cũng sẽ là các bên đồng dựng sổ. Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
$(document).ready(function(){var is_load=0;$(window).scroll(function(){if(is_load==0){is_load=1;$.getScript(“https://sf.ex-cdn.com/giadinhmoi.vn/v2.2.56/templates/themes/js/inpage-adsense.js”,function(){genieeInitInpageBanner(‘ca-pub-7111995218049151′,’6027586951′,’#content_detail’)
;});}});}); Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch dự thảo, có thể được thu thập từ: SEC tại www.sec.gov; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 800-831-9146; hoặc Morgan Stanley & Co. LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014. Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này không được bán, cũng như không được chấp nhận đề nghị mua trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó chào hàng, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

#VinFast #công #bố #hồ #sơ #niêm #yết #đăng #ký #phát #hành #cổ #phiếu #lần #đầu #công #chúng

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và J.P. Morgan Securities LLC sẽ đóng vai trò Ngân hàng dựng sổ chính, kiêm đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất. BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe | Liên minh Nomura cũng sẽ là các bên đồng dựng sổ. Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
$(document).ready(function(){var is_load=0;$(window).scroll(function(){if(is_load==0){is_load=1;$.getScript(“https://sf.ex-cdn.com/giadinhmoi.vn/v2.2.56/templates/themes/js/inpage-adsense.js”,function(){genieeInitInpageBanner(‘ca-pub-7111995218049151′,’6027586951′,’#content_detail’)
;});}});}); Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch dự thảo, có thể được thu thập từ: SEC tại www.sec.gov; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 800-831-9146; hoặc Morgan Stanley & Co. LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014. Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này không được bán, cũng như không được chấp nhận đề nghị mua trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó chào hàng, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

#VinFast #công #bố #hồ #sơ #niêm #yết #đăng #ký #phát #hành #cổ #phiếu #lần #đầu #công #chúng

[rule_3_plain]

#VinFast #công #bố #hồ #sơ #niêm #yết #đăng #ký #phát #hành #cổ #phiếu #lần #đầu #công #chúng

SINGAPORE, 7/12/2022 – VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. công bố đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (“SEC”) để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng. Số lượng cổ phần chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định. VinFast dự kiến niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã “VFS.”

Chuyên mục: Tin tức

#VinFast #công #bố #hồ #sơ #niêm #yết #đăng #ký #phát #hành #cổ #phiếu #lần #đầu #công #chúng

Xem thêm:   Morbius - Making Of MORBIUS (2022) - Best Of Behind The Scenes, Set Visit & Funny Cast Moments | Marvel

Related Articles

Back to top button