Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm gì khác lạ so với hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm gì khác lạ so với hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên? phải ko? Nếu đúng tương tự …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm gì khác lạ so với hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Điểm khác lạ giữa Việt Nam Quốc dân Đảng và Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên??

A. Xu thế cách mệnh

B. Lĩnh vực hoạt động

C. Phương pháp và hình thức đấu tranh

D. Người tham gia

Đáp án A đúng.

Việt Nam Quốc dân đảng có điểm khác lạ với Việt Nam Thanh niên Cách mệnh đồng chí hội, Việt Nam Quốc dân Đảng có thiên hướng dân chủ tư sản, và Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên mang thiên hướng vô sản.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

– Việt Nam Quốc dân Đảng:

Hoàn cảnh ra đời:

+ Phong trào dân tộc dân chủ tăng trưởng mạnh mẽ.

+ Các trào lưu tư tưởng bên ngoài, nhất là tác động của cách mệnh Trung Quốc đã tác động mạnh mẽ tới sự ra đời của Việt Nam Quốc dân Đảng.

Mục tiêu: Đánh tan giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

Thành phần: Học trò, sinh viên, công chức, từng lớp tiểu tư sản, nông dân khá giả, địa chủ nông thôn, quân lính người Việt, hạ sĩ quan trong quân đội Pháp.

– Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên

Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc thành lập vào tháng 6 năm 1925 từ 9 đảng viên của xã Tâm Tâm đã tỉnh ngộ.

Nguyễn Ái Quốc là lãnh đạo của Hội. Trong số các thành viên khóa trước nhất có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại Quảng Châu.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, Hội đã xuất bản tờ tuần báo Việt Nam Thanh niên từ tháng 6 năm 1925, được xuất bản trong số những người Việt Nam sống ở miền Nam Trung Quốc cũng như mang về nước và đưa sang Xiêm.

Tờ báo này vừa tuyên truyền đường lối cách mệnh của Hội, vừa phê phán sự tồn tại của các tổ chức cách mệnh khác như Việt Nam Quang phục hội, Việt Nam Quốc dân Đảng.

Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền các phong trào cách mệnh, tăng lên ý thức chính trị của giai cấp người lao động. Phong trào người lao động ngày càng vững mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào đấu tranh cả nước, nổ ra ở các trung tâm kinh tế, chính trị.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Tôn chỉ của học thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn là?

Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm gì khác lạ so với hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên?

Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm gì khác lạ so với hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên? -

Câu hỏi:

Điểm khác lạ giữa Việt Nam Quốc dân Đảng và Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên??

A. Xu thế cách mệnh

B. Lĩnh vực hoạt động

C. Phương pháp và hình thức đấu tranh

D. Người tham gia

Đáp án A đúng.

Việt Nam Quốc dân đảng có điểm khác lạ với Việt Nam Thanh niên Cách mệnh đồng chí hội, Việt Nam Quốc dân Đảng có thiên hướng dân chủ tư sản, và Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên mang thiên hướng vô sản.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

- Việt Nam Quốc dân Đảng:

Hoàn cảnh ra đời:

+ Phong trào dân tộc dân chủ tăng trưởng mạnh mẽ.

+ Các trào lưu tư tưởng bên ngoài, nhất là tác động của cách mệnh Trung Quốc đã tác động mạnh mẽ tới sự ra đời của Việt Nam Quốc dân Đảng.

Mục tiêu: Đánh tan giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

Thành phần: Học trò, sinh viên, công chức, từng lớp tiểu tư sản, nông dân khá giả, địa chủ nông thôn, quân lính người Việt, hạ sĩ quan trong quân đội Pháp.

- Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên

Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc thành lập vào tháng 6 năm 1925 từ 9 đảng viên của xã Tâm Tâm đã tỉnh ngộ.

Nguyễn Ái Quốc là lãnh đạo của Hội. Trong số các thành viên khóa trước nhất có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại Quảng Châu.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, Hội đã xuất bản tờ tuần báo Việt Nam Thanh niên từ tháng 6 năm 1925, được xuất bản trong số những người Việt Nam sống ở miền Nam Trung Quốc cũng như mang về nước và đưa sang Xiêm.

Tờ báo này vừa tuyên truyền đường lối cách mệnh của Hội, vừa phê phán sự tồn tại của các tổ chức cách mệnh khác như Việt Nam Quang phục hội, Việt Nam Quốc dân Đảng.

Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền các phong trào cách mệnh, tăng lên ý thức chính trị của giai cấp người lao động. Phong trào người lao động ngày càng vững mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào đấu tranh cả nước, nổ ra ở các trung tâm kinh tế, chính trị.

[rule_{ruleNumber}]

#Việt #Nam #Quốc #dân #Đảng #có #điểm #gì #khác #biệt #với #hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên

[rule_3_plain]

#Việt #Nam #Quốc #dân #Đảng #có #điểm #gì #khác #biệt #với #hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên

[rule_1_plain]

#Việt #Nam #Quốc #dân #Đảng #có #điểm #gì #khác #biệt #với #hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên

[rule_2_plain]

#Việt #Nam #Quốc #dân #Đảng #có #điểm #gì #khác #biệt #với #hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên

[rule_2_plain]

#Việt #Nam #Quốc #dân #Đảng #có #điểm #gì #khác #biệt #với #hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên

[rule_3_plain]

#Việt #Nam #Quốc #dân #Đảng #có #điểm #gì #khác #biệt #với #hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Việt #Nam #Quốc #dân #Đảng #có #điểm #gì #khác #biệt #với #hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên