Vì sao nói lực là một đại lượng vectơ?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vì sao nói lực là một đại lượng vectơ? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vì sao nói lực là một đại lượng vectơ? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Vì sao nói lực là một đại lượng vectơ?

A. Vì lực là đại lượng chỉ có độ lớn.

B. Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có hướng.

C. Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có hướng.

D. Vì lực là đại lượng vừa có phương vừa có hướng.

Đáp án C đúng.

Nói lực là đại lượng vectơ vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều, lực là đại lượng vectơ được trình diễn bằng mũi tên có gốc là điểm đặt của lực, còn phương và phương là phương và chiều. của lực, chiều dài trình diễn độ lớn của lực theo một tỉ số xích cho trước.

Giảng giải lý do chọn phương án C:

Lực là nguyên nhân gây ra sự thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của chuyển động. Lúc véc tơ vận tốc tức thời của vật thay đổi, ta có thể kết luận rằng có lực tác dụng lên vật. Các lực có thể làm biến dạng, thay đổi chuyển động (tức là thay đổi véc tơ vận tốc tức thời) của một vật.

Ví dụ:

– Lực hút của nam châm lên tấm thép làm tăng véc tơ vận tốc tức thời của xe lăn nên xe lăn chuyển động nhanh hơn.

– Lực của vợt tác dụng vào quả bóng làm cho quả bóng bị biến dạng, và trái lại, lực của quả bóng đập vào mặt vợt làm cho mặt vợt bị biến dạng.

Lực là một đại lượng vectơ được trình diễn bằng một mũi tên với:

Gốc là điểm đặt của hợp lực.

– Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực.

– Chiều dài trình bày độ lớn của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Đại lượng vật lý có hướng là đại lượng vectơ nên lực là đại lượng vectơ.

Vectơ lực được kí hiệu là. ; cường độ của lực kí hiệu là F; ba yếu tố của lực là: điểm đặt, phương và chiều, độ lớn; Tác động lực kết quả phụ thuộc vào các yếu tố này.

Người ta thường dễ dàng nhận thấy kết quả của việc tác dụng một lực làm thay đổi độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời (nhanh hơn hoặc chậm hơn) nhưng ít có khả năng nhận thấy tác động của việc thay đổi hướng của véc tơ vận tốc tức thời, chẳng hạn như:

Trong chuyển động tròn đều, lực tác dụng chỉ làm thay đổi hướng chuyển động.

Trong quá trình vật bị ném ngang chuyển động, trọng lực P thay đổi hướng và độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Đại lý bán hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh nào?

Vì sao nói lực là một đại lượng vectơ?

Vì sao nói lực là một đại lượng vectơ? -

Câu hỏi:

Vì sao nói lực là một đại lượng vectơ?

A. Vì lực là đại lượng chỉ có độ lớn.

B. Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có hướng.

C. Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có hướng.

D. Vì lực là đại lượng vừa có phương vừa có hướng.

Đáp án C đúng.

Nói lực là đại lượng vectơ vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều, lực là đại lượng vectơ được trình diễn bằng mũi tên có gốc là điểm đặt của lực, còn phương và phương là phương và chiều. của lực, chiều dài trình diễn độ lớn của lực theo một tỉ số xích cho trước.

Giảng giải lý do chọn phương án C:

Lực là nguyên nhân gây ra sự thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của chuyển động. Lúc véc tơ vận tốc tức thời của vật thay đổi, ta có thể kết luận rằng có lực tác dụng lên vật. Các lực có thể làm biến dạng, thay đổi chuyển động (tức là thay đổi véc tơ vận tốc tức thời) của một vật.

Ví dụ:

- Lực hút của nam châm lên tấm thép làm tăng véc tơ vận tốc tức thời của xe lăn nên xe lăn chuyển động nhanh hơn.

- Lực của vợt tác dụng vào quả bóng làm cho quả bóng bị biến dạng, và trái lại, lực của quả bóng đập vào mặt vợt làm cho mặt vợt bị biến dạng.

Lực là một đại lượng vectơ được trình diễn bằng một mũi tên với:

Gốc là điểm đặt của hợp lực.

- Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực.

- Chiều dài trình bày độ lớn của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Đại lượng vật lý có hướng là đại lượng vectơ nên lực là đại lượng vectơ.

Vectơ lực được kí hiệu là. ; cường độ của lực kí hiệu là F; ba yếu tố của lực là: điểm đặt, phương và chiều, độ lớn; Tác động lực kết quả phụ thuộc vào các yếu tố này.

Người ta thường dễ dàng nhận thấy kết quả của việc tác dụng một lực làm thay đổi độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời (nhanh hơn hoặc chậm hơn) nhưng ít có khả năng nhận thấy tác động của việc thay đổi hướng của véc tơ vận tốc tức thời, chẳng hạn như:

Trong chuyển động tròn đều, lực tác dụng chỉ làm thay đổi hướng chuyển động.

Trong quá trình vật bị ném ngang chuyển động, trọng lực P thay đổi hướng và độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời.

[rule_{ruleNumber}]

#Vì #sao #nói #lực #là #một #đại #lượng #vectơ

[rule_3_plain]

#Vì #sao #nói #lực #là #một #đại #lượng #vectơ

[rule_1_plain]

#Vì #sao #nói #lực #là #một #đại #lượng #vectơ

[rule_2_plain]

#Vì #sao #nói #lực #là #một #đại #lượng #vectơ

[rule_2_plain]

#Vì #sao #nói #lực #là #một #đại #lượng #vectơ

[rule_3_plain]

#Vì #sao #nói #lực #là #một #đại #lượng #vectơ

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Vì #sao #nói #lực #là #một #đại #lượng #vectơ