Hỏi Đáp

Vật có cơ năng khi?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vật có cơ năng khi? phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Một vật có thế năng khi?

A. Vật có khả năng sinh công.

B. Vật có khối lượng lớn.

C. Vật có quán tính lớn.

D. Vật đang đứng yên.

Đáp án đúng A.

Một vật có cơ năng khi vật đó có khả năng sinh công, cơ năng là tổng của động năng và thế năng, nó là tổng hợp năng lượng của chuyển động và vị trí của vật, định luật bảo toàn cơ năng trạng thái, trong một Trong hệ kín thì cơ năng không thay đổi.

Giải thích tại sao đáp án đúng là A

– Cơ năng là tổng của động năng và thế năng, nó là năng lượng tổng hợp của chuyển động và vị trí của một vật. Định luật bảo toàn cơ năng phát biểu rằng trong một hệ kín cơ năng không đổi.

– Năng lượng là một đại lượng vô hướng và cơ năng của một hệ là tổng của thế năng (được tính bằng vị trí tương đối của các phần tử trong hệ) và động năng.

– Khi một vật có cơ năng sinh công ta nói vật đó có thế năng. Khả năng sinh công của vật càng lớn thì cơ năng của vật càng lớn.

Đơn vị của cơ năng là joule (J).

– Cơ năng của một vật phụ thuộc vào vị trí của vật đó so với mặt đất, hoặc so với vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng trọng trường.

– Vật có khối lượng và càng lên cao thì thế năng trọng trường càng lớn.

Định luật bảo toàn cơ năng: Nếu một vật chuyển động chỉ bằng trọng lực thì cơ năng của nó được bảo toàn.

W = Wđ + Wt = const hay ½ mv2 + mgz = const.

– Hệ quả của định luật: Trong chuyển động của một vật do trọng lực: ; Khi động năng giảm thì thế năng tăng và ngược lại; Tại thời điểm động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại.

– Khi vật ở trên mặt đất thì thế năng trọng trường của vật bằng không (thường chọn mặt đất làm mốc).

Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

+ Ta không thể lấy mặt bằng mà lấy một vị trí khác làm mốc để tính cao độ. Vì vậy, thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào mốc độ cao.

Thế năng trọng trường của một vật phụ thuộc vào khối lượng của nó. Vật có khối lượng càng lớn thì thế năng của nó càng lớn.

Xem thêm:   GUU.vn

Cơ năng của vật do chuyển động sinh ra gọi là động năng.

– Vật có khối lượng càng lớn, chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.

Nếu vật đứng yên thì động năng của vật bằng 0.

Tiềm năng và động năng là hai loại năng lượng cơ học.

Một vật có thể có cả động năng và thế năng.

Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.


Thông tin thêm

Vật có cơ năng khi?

Vật có cơ năng khi? -

Câu hỏi:

Một vật có thế năng khi?

A. Vật có khả năng sinh công.

B. Vật có khối lượng lớn.

C. Vật có quán tính lớn.

D. Vật đang đứng yên.

Đáp án đúng A.

Một vật có cơ năng khi vật đó có khả năng sinh công, cơ năng là tổng của động năng và thế năng, nó là tổng hợp năng lượng của chuyển động và vị trí của vật, định luật bảo toàn cơ năng trạng thái, trong một Trong hệ kín thì cơ năng không thay đổi.

Giải thích tại sao đáp án đúng là A

– Cơ năng là tổng của động năng và thế năng, nó là năng lượng tổng hợp của chuyển động và vị trí của một vật. Định luật bảo toàn cơ năng phát biểu rằng trong một hệ kín cơ năng không đổi.

– Năng lượng là một đại lượng vô hướng và cơ năng của một hệ là tổng của thế năng (được tính bằng vị trí tương đối của các phần tử trong hệ) và động năng.

– Khi một vật có cơ năng sinh công ta nói vật đó có thế năng. Khả năng sinh công của vật càng lớn thì cơ năng của vật càng lớn.

Đơn vị của cơ năng là joule (J).

– Cơ năng của một vật phụ thuộc vào vị trí của vật đó so với mặt đất, hoặc so với vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng trọng trường.

- Vật có khối lượng và càng lên cao thì thế năng trọng trường càng lớn.

Định luật bảo toàn cơ năng: Nếu một vật chuyển động chỉ bằng trọng lực thì cơ năng của nó được bảo toàn.

W = Wđ + Wt = const hay ½ mv2 + mgz = const.

– Hệ quả của định luật: Trong chuyển động của một vật do trọng lực: ; Khi động năng giảm thì thế năng tăng và ngược lại; Tại thời điểm động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại.

– Khi vật ở trên mặt đất thì thế năng trọng trường của vật bằng không (thường chọn mặt đất làm mốc).

Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

+ Ta không thể lấy mặt bằng mà lấy một vị trí khác làm mốc để tính cao độ. Vì vậy, thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào mốc độ cao.

Thế năng trọng trường của một vật phụ thuộc vào khối lượng của nó. Vật có khối lượng càng lớn thì thế năng của nó càng lớn.

Cơ năng của vật do chuyển động sinh ra gọi là động năng.

- Vật có khối lượng càng lớn, chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.

Nếu vật đứng yên thì động năng của vật bằng 0.

Tiềm năng và động năng là hai loại năng lượng cơ học.

Một vật có thể có cả động năng và thế năng.

Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

[rule_{ruleNumber}]

#Vật #có #cơ #năng #khi

[rule_3_plain]

#Vật #có #cơ #năng #khi

[rule_1_plain]

#Vật #có #cơ #năng #khi

[rule_2_plain]

#Vật #có #cơ #năng #khi

[rule_2_plain]

#Vật #có #cơ #năng #khi

[rule_3_plain]

#Vật #có #cơ #năng #khi

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Vật #có #cơ #năng #khi

Related Articles

Back to top button