Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục tiêu gì?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục tiêu gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục tiêu gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục tiêu gì?

A.Ngăn ngừa các cuộc tấn công từ bên ngoài

B. Thuận tiện cho việc vận chuyển giữa các vùng

C. Ngăn nước lũ từ thượng nguồn tràn về

D.Trình bày sức mạnh của các nhà nước phong kiến

Đáp án A đúng.

Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài, lúc đầu được xây dựng với mục tiêu phòng thủ trước các cuộc tấn công của các bộ lạc du mục phía Bắc.

Giảng giải vì sao việc chọn câu trả lời đúng là DỄ DÀNG

Vạn Lý Trường Thành là một bức tường thành nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên tới thế kỷ thứ 16 và được làm bằng đất và đá.

– Bức tường này được xây dựng theo yêu cầu của Tần Thủy Hoàng (một vị vua của nhà Tần ở Trung Quốc từ năm 246 trước Công nguyên tới năm 221 trước Công nguyên trong thời Chiến quốc).

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc mở đầu được xây dựng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc (420 TCN – 221 TCN), các nước nhỏ đã độc lập xây tường ở phía bắc để tránh quân xâm lược Xiongnu. Cho tới lúc Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông cũng liên kết hệ thống phòng thủ rời rạc của các nước thành Vạn Lý Trường Thành.

Vạn Lý Trường Thành lúc đầu được xây dựng với mục tiêu phòng thủ trước các cuộc tấn công của các bộ lạc du mục phương bắc.

Các mục tiêu khác của Vạn Lý Trường Thành bao gồm kiểm soát biên giới, cho phép áp thuế đối với hàng hóa vận chuyển dọc theo Tuyến đường Tơ lụa, điều tiết hoặc khuyến khích thương nghiệp và kiểm soát nhập cư.

– Việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành kéo dài hơn 2.000 năm. Những phần trước tiên được xây dựng vào đầu thế kỷ VIII trước Công nguyên.

– Việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành chính thức kết thúc vào năm 1644 lúc vị vua cuối cùng của nhà Minh bị truất phế. Kể từ đó, Vạn Lý Trường Thành ko được xây dựng thêm nhưng mà chỉ có các hoạt động trùng tu.

– Tuy nhiên, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc chỉ thực sự được hoàn thành vào thời nhà Minh.

Trong triều đại này, ngoài việc bảo tồn 5.000 km tường thành đã xây trước đó, người ta còn xây thêm 1.000 km tường và upgrade Vạn Lý Trường Thành tổng cộng 18 lần. Ngày nay, hồ hết những gì chúng ta có thể thấy là phần của bức tường được xây dựng bởi nhà Minh.


Thông tin thêm

Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục tiêu gì?

Xem thêm:   Sự giống nhau giữa Vương quốc hồi giáo Đê-li và vương quốc Mô-gôn là gì?

Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục tiêu gì? -

Câu hỏi:

Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục tiêu gì?

A.Ngăn ngừa các cuộc tấn công từ bên ngoài

B. Thuận tiện cho việc vận chuyển giữa các vùng

C. Ngăn nước lũ từ thượng nguồn tràn về

D.Trình bày sức mạnh của các nhà nước phong kiến

Đáp án A đúng.

Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài, lúc đầu được xây dựng với mục tiêu phòng thủ trước các cuộc tấn công của các bộ lạc du mục phía Bắc.

Giảng giải vì sao việc chọn câu trả lời đúng là DỄ DÀNG

Vạn Lý Trường Thành là một bức tường thành nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên tới thế kỷ thứ 16 và được làm bằng đất và đá.

- Bức tường này được xây dựng theo yêu cầu của Tần Thủy Hoàng (một vị vua của nhà Tần ở Trung Quốc từ năm 246 trước Công nguyên tới năm 221 trước Công nguyên trong thời Chiến quốc).

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc mở đầu được xây dựng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc (420 TCN - 221 TCN), các nước nhỏ đã độc lập xây tường ở phía bắc để tránh quân xâm lược Xiongnu. Cho tới lúc Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông cũng liên kết hệ thống phòng thủ rời rạc của các nước thành Vạn Lý Trường Thành.

Vạn Lý Trường Thành lúc đầu được xây dựng với mục tiêu phòng thủ trước các cuộc tấn công của các bộ lạc du mục phương bắc.

Các mục tiêu khác của Vạn Lý Trường Thành bao gồm kiểm soát biên giới, cho phép áp thuế đối với hàng hóa vận chuyển dọc theo Tuyến đường Tơ lụa, điều tiết hoặc khuyến khích thương nghiệp và kiểm soát nhập cư.

- Việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành kéo dài hơn 2.000 năm. Những phần trước tiên được xây dựng vào đầu thế kỷ VIII trước Công nguyên.

- Việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành chính thức kết thúc vào năm 1644 lúc vị vua cuối cùng của nhà Minh bị truất phế. Kể từ đó, Vạn Lý Trường Thành ko được xây dựng thêm nhưng mà chỉ có các hoạt động trùng tu.

- Tuy nhiên, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc chỉ thực sự được hoàn thành vào thời nhà Minh.

Trong triều đại này, ngoài việc bảo tồn 5.000 km tường thành đã xây trước đó, người ta còn xây thêm 1.000 km tường và upgrade Vạn Lý Trường Thành tổng cộng 18 lần. Ngày nay, hồ hết những gì chúng ta có thể thấy là phần của bức tường được xây dựng bởi nhà Minh.

[rule_{ruleNumber}]

#Vạn #Lý #Trường #Thành #được #người #Trung #Quốc #xây #dựng #nhằm #mục #đích #gì

[rule_3_plain]

#Vạn #Lý #Trường #Thành #được #người #Trung #Quốc #xây #dựng #nhằm #mục #đích #gì

[rule_1_plain]

#Vạn #Lý #Trường #Thành #được #người #Trung #Quốc #xây #dựng #nhằm #mục #đích #gì

[rule_2_plain]

#Vạn #Lý #Trường #Thành #được #người #Trung #Quốc #xây #dựng #nhằm #mục #đích #gì

[rule_2_plain]

#Vạn #Lý #Trường #Thành #được #người #Trung #Quốc #xây #dựng #nhằm #mục #đích #gì

[rule_3_plain]

#Vạn #Lý #Trường #Thành #được #người #Trung #Quốc #xây #dựng #nhằm #mục #đích #gì

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Vạn #Lý #Trường #Thành #được #người #Trung #Quốc #xây #dựng #nhằm #mục #đích #gì