Giáo Dục

Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong dạy học và giáo dục

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tư vấn, hỗ trợ học trò trong dạy học và giáo dục phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

Giới thiệu chung về học phần 5: Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong giảng dạy và giáo dục

Giới thiệu chung về học phần 5: Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong giảng dạy và giáo dục 4

Mô-đun 5: Giới thiệu chung về mô-đun 5: Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong giảng dạy và giáo dục

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Mô-đun 5 “Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giáo dục và giảng dạy” là một trong hệ thống gồm 9 mô đun được thiết kế dành cho thầy cô giáo nòng cột cấp THCS nhằm mục tiêu tăng trưởng năng lực nghề nghiệp để triển khai các hoạt động tiếp theo cho thầy cô giáo đại trà thực hiện chương trình giáo dục. trung học phổ thông 2018.

Mô-đun 5 “Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giáo dục và giảng dạy” nhằm hỗ trợ kiến ​​thức, tạo nên và tăng trưởng kỹ năng cho thầy cô giáo phổ thông để tư vấn, hỗ trợ học trò trong giáo dục và giảng dạy. Từ đó giúp học trò học tập hiệu quả, tăng trưởng tâm lý lành mạnh và góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiết, tích cực.

Mô-đun 5 được xây dựng dựa trên các cơ sở sau:

Cơ sở pháp lý: Như chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo, điều lệ trường THCS, mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, các thông tư về tư vấn tâm lý học đường và công việc xã hội học đường, quyết định 4660 / QĐ-BGDĐT ngày 4/12/2019 về danh mục huấn luyện các học phần chính khóa THPT. thầy cô giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Cơ sở khoa học: Tâm lý học tăng trưởng, tâm lý học đường, giáo dục học…

Cơ sở thực tiễn: Những trắc trở tâm lý của học trò trong quá trình học tập, những vấn đề thầy cô giáo cần khắc phục trong hoạt động sư phạm.

Mô-đun này được thiết kế dành cho thầy cô giáo nòng cột cấp trung học cơ sở, những người sẽ triển khai các hoạt động tiếp theo dành cho thầy cô giáo đại trà để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Bảng chú thích thuật ngữ Giới thiệu chung về 5. mô-đun

Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong giáo dục và giảng dạy

Là hoạt động hỗ trợ của thầy cô giáo và các lực lượng khác hướng tới toàn thể học trò trong trường nhằm đảm bảo sức khỏe tâm lý và thể chất ổn định, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập và rèn luyện. và tăng trưởng bản thân.

Hoạt động giáo dục và giảng dạy

Hoạt động dạy và học là hoạt động phối hợp, thống nhất giữa thầy cô giáo và học trò nhằm giúp học trò lĩnh hội kiến ​​thức, kỹ năng và tạo nên, tăng trưởng phẩm chất, năng lực theo mục tiêu giáo dục đã nêu. ngoài.

Chủ đề tư vấn tâm lý

Xem thêm:   Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của Ankin và bài tập - hóa 11 bài 32

Đây là những vấn đề liên quan tới đời sống tâm lý của học trò, được thầy cô giáo xây dựng và tuyển lựa một cách hệ thống để hướng dẫn học trò tìm hiểu, thảo luận, rèn luyện… giúp các em tăng lên nhận thức. Có kiến ​​thức, khả năng vận dụng kiến ​​thức đã học vào học tập, giao tiếp và các lĩnh vực không giống nhau của cuộc sống nhằm đạt được sức khỏe thể chất, ý thức và tăng trưởng các phẩm chất, năng lực mấu chốt.

Thứ tự xây dựng, lựa chọn và triển khai các chuyên đề tư vấn tâm lý cho học trò

Đây là các công việc tuần tự được thầy cô giáo chủ động thực hiện nhằm: (1) Xây dựng danh mục chủ đề; (2) Lựa chọn chủ đề; (3) Tổ chức thực hiện; (4) Giám định việc thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lý cho học trò nhằm giúp học trò tăng lên hiểu biết về chủ đề đó; cũng như vận dụng kiến ​​thức đã học vào các mối quan hệ học tập và giao tiếp để tăng trưởng năng lực và phẩm chất mấu chốt, đạt được thể chất, ý thức và xã hội.

Phân tích các trường hợp thực tiễn trong tư vấn và hỗ trợ sinh viên

Là hoạt động thầy cô giáo kết nối, phối hợp với các lực lượng không giống nhau để tích lũy thông tin liên quan tới vấn đề học trò đang gặp phải nhằm xác định những vấn đề chính, khó khăn, vướng mắc của học trò. xác định nguyên nhân, tìm nguồn lực và có kế hoạch giúp học trò khắc phục vấn đề đúng hướng và hiệu quả.

Kênh thông tin tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giáo dục và giảng dạy

Là hình thức nhưng thầy cô giáo và cha mẹ học trò sử dụng các phương tiện và điều kiện thích hợp để kết nối, tương tác, trao đổi thông tin liên quan tới học trò và nhà trường trong các hoạt động dạy học và giáo dục. tư vấn và hỗ trợ sinh viên.

NỘI DUNG CHÍNH

Mô-đun bao gồm bốn nội dung như sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học trò trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Nội dung 2. Xây dựng, lựa chọn và triển khai các chuyên đề tư vấn tâm lý cho học trò trung học cơ sở và phân tích các tình huống thực tiễn trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Nội dung 3. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong việc tư vấn, hỗ trợ học trò THCS

Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học trò trung học cơ sở trong các hoạt động giáo dục và dạy học.

Kết luận

Nội dung chính thức được tác giả san sớt trong module 5

BÀI 5 TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ nhóm tác giả:


Thông tin thêm

Tư vấn, hỗ trợ học trò trong dạy học và giáo dục

Tư vấn, hỗ trợ học trò trong dạy học và giáo dục -

Giới thiệu chung về học phần 5: Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong giảng dạy và giáo dục

Giới thiệu chung về học phần 5: Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong giảng dạy và giáo dục 4

Mô-đun 5: Giới thiệu chung về mô-đun 5: Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong giảng dạy và giáo dục

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Mô-đun 5 “Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giáo dục và giảng dạy” là một trong hệ thống gồm 9 mô đun được thiết kế dành cho thầy cô giáo nòng cột cấp THCS nhằm mục tiêu tăng trưởng năng lực nghề nghiệp để triển khai các hoạt động tiếp theo cho thầy cô giáo đại trà thực hiện chương trình giáo dục. trung học phổ thông 2018.

Mô-đun 5 “Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giáo dục và giảng dạy” nhằm hỗ trợ kiến ​​thức, tạo nên và tăng trưởng kỹ năng cho thầy cô giáo phổ thông để tư vấn, hỗ trợ học trò trong giáo dục và giảng dạy. Từ đó giúp học trò học tập hiệu quả, tăng trưởng tâm lý lành mạnh và góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiết, tích cực.

Mô-đun 5 được xây dựng dựa trên các cơ sở sau:

Cơ sở pháp lý: Như chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo, điều lệ trường THCS, mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, các thông tư về tư vấn tâm lý học đường và công việc xã hội học đường, quyết định 4660 / QĐ-BGDĐT ngày 4/12/2019 về danh mục huấn luyện các học phần chính khóa THPT. thầy cô giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Cơ sở khoa học: Tâm lý học tăng trưởng, tâm lý học đường, giáo dục học…

Cơ sở thực tiễn: Những trắc trở tâm lý của học trò trong quá trình học tập, những vấn đề thầy cô giáo cần khắc phục trong hoạt động sư phạm.

Mô-đun này được thiết kế dành cho thầy cô giáo nòng cột cấp trung học cơ sở, những người sẽ triển khai các hoạt động tiếp theo dành cho thầy cô giáo đại trà để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Bảng chú thích thuật ngữ Giới thiệu chung về 5. mô-đun

Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong giáo dục và giảng dạy

Là hoạt động hỗ trợ của thầy cô giáo và các lực lượng khác hướng tới toàn thể học trò trong trường nhằm đảm bảo sức khỏe tâm lý và thể chất ổn định, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập và rèn luyện. và tăng trưởng bản thân.

Hoạt động giáo dục và giảng dạy

Hoạt động dạy và học là hoạt động phối hợp, thống nhất giữa thầy cô giáo và học trò nhằm giúp học trò lĩnh hội kiến ​​thức, kỹ năng và tạo nên, tăng trưởng phẩm chất, năng lực theo mục tiêu giáo dục đã nêu. ngoài.

Chủ đề tư vấn tâm lý

Đây là những vấn đề liên quan tới đời sống tâm lý của học trò, được thầy cô giáo xây dựng và tuyển lựa một cách hệ thống để hướng dẫn học trò tìm hiểu, thảo luận, rèn luyện… giúp các em tăng lên nhận thức. Có kiến ​​thức, khả năng vận dụng kiến ​​thức đã học vào học tập, giao tiếp và các lĩnh vực không giống nhau của cuộc sống nhằm đạt được sức khỏe thể chất, ý thức và tăng trưởng các phẩm chất, năng lực mấu chốt.

Thứ tự xây dựng, lựa chọn và triển khai các chuyên đề tư vấn tâm lý cho học trò

Đây là các công việc tuần tự được thầy cô giáo chủ động thực hiện nhằm: (1) Xây dựng danh mục chủ đề; (2) Lựa chọn chủ đề; (3) Tổ chức thực hiện; (4) Giám định việc thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lý cho học trò nhằm giúp học trò tăng lên hiểu biết về chủ đề đó; cũng như vận dụng kiến ​​thức đã học vào các mối quan hệ học tập và giao tiếp để tăng trưởng năng lực và phẩm chất mấu chốt, đạt được thể chất, ý thức và xã hội.

Phân tích các trường hợp thực tiễn trong tư vấn và hỗ trợ sinh viên

Là hoạt động thầy cô giáo kết nối, phối hợp với các lực lượng không giống nhau để tích lũy thông tin liên quan tới vấn đề học trò đang gặp phải nhằm xác định những vấn đề chính, khó khăn, vướng mắc của học trò. xác định nguyên nhân, tìm nguồn lực và có kế hoạch giúp học trò khắc phục vấn đề đúng hướng và hiệu quả.

Kênh thông tin tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giáo dục và giảng dạy

Là hình thức nhưng thầy cô giáo và cha mẹ học trò sử dụng các phương tiện và điều kiện thích hợp để kết nối, tương tác, trao đổi thông tin liên quan tới học trò và nhà trường trong các hoạt động dạy học và giáo dục. tư vấn và hỗ trợ sinh viên.

NỘI DUNG CHÍNH

Mô-đun bao gồm bốn nội dung như sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học trò trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Nội dung 2. Xây dựng, lựa chọn và triển khai các chuyên đề tư vấn tâm lý cho học trò trung học cơ sở và phân tích các tình huống thực tiễn trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Nội dung 3. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong việc tư vấn, hỗ trợ học trò THCS

Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học trò trung học cơ sở trong các hoạt động giáo dục và dạy học.

Kết luận

Nội dung chính thức được tác giả san sớt trong module 5

BÀI 5 TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ nhóm tác giả:

[rule_{ruleNumber}]

#Tư #vấn #hỗ #trợ #học #sinh #trong #dạy #học #và #giáo #dục

[rule_3_plain]

#Tư #vấn #hỗ #trợ #học #sinh #trong #dạy #học #và #giáo #dục

[rule_1_plain]

#Tư #vấn #hỗ #trợ #học #sinh #trong #dạy #học #và #giáo #dục

[rule_2_plain]

#Tư #vấn #hỗ #trợ #học #sinh #trong #dạy #học #và #giáo #dục

[rule_2_plain]

#Tư #vấn #hỗ #trợ #học #sinh #trong #dạy #học #và #giáo #dục

[rule_3_plain]

#Tư #vấn #hỗ #trợ #học #sinh #trong #dạy #học #và #giáo #dục

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Tư #vấn #hỗ #trợ #học #sinh #trong #dạy #học #và #giáo #dục

Related Articles

Back to top button