Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Tự trọng là biết trân trọng và giữ gìn?

A. danh dự

B. uy tín

C. phẩm giá

D. phẩm giá

Đáp án C đúng.

Tự trọng tức là biết tôn trọng và giữ gìn phẩm giá, tôn trọng và giữ gìn phẩm giá tức là tôn trọng danh dự và trị giá của con người; ko làm những điều xấu gây tổn hại tới danh dự của bản thân, ko chấp nhận những lời xúc phạm, thương hại của người khác.

Giảng giải vì sao lựa chọn C đúng

Đọc truyện “Tâm hồn cao thượng”

+ Hành động của Robe:

– Một đứa trẻ mồ côi nghèo, đi bán diêm.

– Lấy một đồng vàng để đổi lấy tiền lẻ để trả lại tiền lẻ cho tác giả.

+ Bị xe đụng ko trả được tiền lẻ.

+ Gửi cho tôi để trả lại tiền lẻ.

+ Vì sao Robert lại làm điều này?

– Tôi muốn giữ lời hứa của mình

Tôi ko muốn người khác nghĩ rằng tôi đang nói điêu hoặc ăn trộm.

– Ko muốn người khác khinh thường, xúc phạm danh dự, mất niềm tin vào bản thân.

* Bình luận:

+ Là người có ý thức trách nhiệm cao.

+ Tôn trọng bản thân và người khác.

+ Có tâm hồn cao thượng.

– Bộc lộ của tự trọng:

+ Ko sao chép, ko giữ lời hứa, dũng cảm nhận lỗi, cư xử đúng mực, ăn nói lễ phép, kính trọng thầy cô giáo, bảo vệ danh dự tư nhân và tập thể …

– Bộc lộ của sự thiếu tôn trọng:

+ Sai hứa hẹn, sống buông thả, vô liêm sỉ, ức hiếp người khác, xu nịnh, luồn cúi, ko trung thực, gian dối …

Khái niệm về sự tự trọng

+ Tự trọng là biết tôn trọng và giữ gìn phẩm giá, biết điều chỉnh hành vi của tư nhân mình thích hợp với chuẩn mực xã hội.

+ Tôn trọng và giữ gìn phẩm giá là tôn trọng danh dự và trị giá của con người; ko làm những điều xấu gây tổn hại tới danh dự của bản thân, ko chấp nhận những lời xúc phạm, thương hại của người khác.

Bộc lộ

Cư xử có phẩm chất, phẩm giá, cử chỉ, lời nói có văn hóa; nếp sống gọn ghẽ, sạch sẽ; tôn trọng người khác, biết giữ lời hứa; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, ko để người nào phải nhắc nhở, trách móc.

Có ý nghĩa

+ Giúp mọi người có nghị lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, có ý chí vươn lên hoàn thiện bản thân

+ Tránh làm những điều xấu có hại cho bản thân, gia đình và xã hội.

+ Được mọi người tôn trọng.

Làm thế nào để huấn luyện

+ Phải chú ý giữ gìn danh dự của mình

+ Luôn trung thực với mọi người và với chính mình; phải tránh những thói hư tật xấu, những thói quen gian dối


Thông tin thêm

Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn?

Xem thêm:   【TƯ VẤN】Cách bài trí ban thờ Thần Tài Ông Địa đúng chuẩn

Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn? -

Câu hỏi:

Tự trọng là biết trân trọng và giữ gìn?

A. danh dự

B. uy tín

C. phẩm giá

D. phẩm giá

Đáp án C đúng.

Tự trọng tức là biết tôn trọng và giữ gìn phẩm giá, tôn trọng và giữ gìn phẩm giá tức là tôn trọng danh dự và trị giá của con người; ko làm những điều xấu gây tổn hại tới danh dự của bản thân, ko chấp nhận những lời xúc phạm, thương hại của người khác.

Giảng giải vì sao lựa chọn C đúng

Đọc truyện "Tâm hồn cao thượng"

+ Hành động của Robe:

- Một đứa trẻ mồ côi nghèo, đi bán diêm.

- Lấy một đồng vàng để đổi lấy tiền lẻ để trả lại tiền lẻ cho tác giả.

+ Bị xe đụng ko trả được tiền lẻ.

+ Gửi cho tôi để trả lại tiền lẻ.

+ Vì sao Robert lại làm điều này?

- Tôi muốn giữ lời hứa của mình

Tôi ko muốn người khác nghĩ rằng tôi đang nói điêu hoặc ăn trộm.

- Ko muốn người khác khinh thường, xúc phạm danh dự, mất niềm tin vào bản thân.

* Bình luận:

+ Là người có ý thức trách nhiệm cao.

+ Tôn trọng bản thân và người khác.

+ Có tâm hồn cao thượng.

- Bộc lộ của tự trọng:

+ Ko sao chép, ko giữ lời hứa, dũng cảm nhận lỗi, cư xử đúng mực, ăn nói lễ phép, kính trọng thầy cô giáo, bảo vệ danh dự tư nhân và tập thể ...

- Bộc lộ của sự thiếu tôn trọng:

+ Sai hứa hẹn, sống buông thả, vô liêm sỉ, ức hiếp người khác, xu nịnh, luồn cúi, ko trung thực, gian dối ...

Khái niệm về sự tự trọng

+ Tự trọng là biết tôn trọng và giữ gìn phẩm giá, biết điều chỉnh hành vi của tư nhân mình thích hợp với chuẩn mực xã hội.

+ Tôn trọng và giữ gìn phẩm giá là tôn trọng danh dự và trị giá của con người; ko làm những điều xấu gây tổn hại tới danh dự của bản thân, ko chấp nhận những lời xúc phạm, thương hại của người khác.

Bộc lộ

Cư xử có phẩm chất, phẩm giá, cử chỉ, lời nói có văn hóa; nếp sống gọn ghẽ, sạch sẽ; tôn trọng người khác, biết giữ lời hứa; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, ko để người nào phải nhắc nhở, trách móc.

Có ý nghĩa

+ Giúp mọi người có nghị lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, có ý chí vươn lên hoàn thiện bản thân

+ Tránh làm những điều xấu có hại cho bản thân, gia đình và xã hội.

+ Được mọi người tôn trọng.

Làm thế nào để huấn luyện

+ Phải chú ý giữ gìn danh dự của mình

+ Luôn trung thực với mọi người và với chính mình; phải tránh những thói hư tật xấu, những thói quen gian dối

[rule_{ruleNumber}]

#Tự #trọng #là #biết #coi #trọng #và #giữ #gìn

[rule_3_plain]

#Tự #trọng #là #biết #coi #trọng #và #giữ #gìn

[rule_1_plain]

#Tự #trọng #là #biết #coi #trọng #và #giữ #gìn

[rule_2_plain]

#Tự #trọng #là #biết #coi #trọng #và #giữ #gìn

[rule_2_plain]

#Tự #trọng #là #biết #coi #trọng #và #giữ #gìn

[rule_3_plain]

#Tự #trọng #là #biết #coi #trọng #và #giữ #gìn

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Tự #trọng #là #biết #coi #trọng #và #giữ #gìn