Hỏi Đáp

Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Mệnh đề nào sau đây trong pascal là đúng?

A. var 4canh: integer;

B. var vào tam giác: integer;

C. var R = real;

D. var s, i, n: integer;

Câu trả lời chuẩn xác DỄ DÀNG

Trong pascal câu lệnh nào sau đây là đúng: var s, i, n: integer, để quản lý và tăng hiệu quả xử lý, các tiếng nói lập trình thường chia dữ liệu thành nhiều kiểu không giống nhau, do đó chương trình diễn giải dãy chữ số dưới dạng chuỗi. , chúng ta phải đặt dãy chữ số trong dấu nháy đơn.

Giảng giải vì sao lựa chọn D đúng

Để quản lý và tăng hiệu quả xử lý, các tiếng nói lập trình thường chia dữ liệu thành nhiều loại không giống nhau.

Trong pascal, hãy để trình biên dịch diễn giải một chuỗi các chữ số dưới dạng một chuỗi. Chúng ta phải đặt dãy số đó trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: ‘Chào buổi sáng’; ‘5324’

Quy tắc tính biểu thức số học trong tiếng nói Pascal:

+ Các phép toán trong ngoặc được thực hiện trước

+ Trong dãy các phép toán ko có dấu ngoặc, phép nhân, phép chia số nguyên (div) và phép chia có dư (mod) được thực hiện trước.

+ Phép cộng và phép trừ được thực hiện theo trật tự từ trái sang phải

+ Trong tiếng nói lập trình chỉ sử dụng dấu ngoặc tròn

Ngoài các phép toán số học, chúng ta thường so sánh các số:

– Kết quả của phép so sánh chỉ có thể là TRUE hoặc FALSE

– Lúc viết chương trình, để so sánh dữ liệu (số, biểu thức, ..) ta phải sử dụng các ký hiệu do tiếng nói lập trình quy định.

Giao diện người-máy tính

– Là quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều giữa con người và máy tính lúc thực hiện các chương trình

– Con người: thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung…

– Máy tính: đưa ra thông báo, kết quả, gợi ý,…

– Tương tác giữa người và máy do lập trình viên tạo ra và thường được thực hiện bằng chuột, bàn phím và các thiết bị màn hình.

Thông báo kết quả tính toán

Thông báo kết quả tính toán là yêu cầu trước hết đối với mọi chương trình

Chèn thông tin

– Một trong những tương tác rộng rãi nhất là chương trình yêu cầu nhập dữ liệu

– Chương trình sẽ tạm ngừng để chờ người dùng “nhập dữ liệu” từ bàn phím

– Chương trình hoạt động tiếp theo phụ thuộc vào dữ liệu đã nhập

Tạm ngừng chương trình

Tạm ngừng trong một khoảng thời kì nhất mực

Tạm ngừng cho tới lúc người dùng nhấn. Chìa khóa

Hộp thoại

Hộp thoại được sử dụng như một phương tiện để giao tiếp giữa người và máy tính trong lúc chạy chương trình.


Thông tin thêm

Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?

Xem thêm:   Quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên gồm những gì?

Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng? -

Câu hỏi:

Mệnh đề nào sau đây trong pascal là đúng?

A. var 4canh: integer;

B. var vào tam giác: integer;

C. var R = real;

D. var s, i, n: integer;

Câu trả lời chuẩn xác DỄ DÀNG

Trong pascal câu lệnh nào sau đây là đúng: var s, i, n: integer, để quản lý và tăng hiệu quả xử lý, các tiếng nói lập trình thường chia dữ liệu thành nhiều kiểu không giống nhau, do đó chương trình diễn giải dãy chữ số dưới dạng chuỗi. , chúng ta phải đặt dãy chữ số trong dấu nháy đơn.

Giảng giải vì sao lựa chọn D đúng

Để quản lý và tăng hiệu quả xử lý, các tiếng nói lập trình thường chia dữ liệu thành nhiều loại không giống nhau.

Trong pascal, hãy để trình biên dịch diễn giải một chuỗi các chữ số dưới dạng một chuỗi. Chúng ta phải đặt dãy số đó trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: 'Chào buổi sáng'; '5324'

Quy tắc tính biểu thức số học trong tiếng nói Pascal:

+ Các phép toán trong ngoặc được thực hiện trước

+ Trong dãy các phép toán ko có dấu ngoặc, phép nhân, phép chia số nguyên (div) và phép chia có dư (mod) được thực hiện trước.

+ Phép cộng và phép trừ được thực hiện theo trật tự từ trái sang phải

+ Trong tiếng nói lập trình chỉ sử dụng dấu ngoặc tròn

Ngoài các phép toán số học, chúng ta thường so sánh các số:

- Kết quả của phép so sánh chỉ có thể là TRUE hoặc FALSE

- Lúc viết chương trình, để so sánh dữ liệu (số, biểu thức, ..) ta phải sử dụng các ký hiệu do tiếng nói lập trình quy định.

Giao diện người-máy tính

- Là quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều giữa con người và máy tính lúc thực hiện các chương trình

- Con người: thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung…

- Máy tính: đưa ra thông báo, kết quả, gợi ý,…

- Tương tác giữa người và máy do lập trình viên tạo ra và thường được thực hiện bằng chuột, bàn phím và các thiết bị màn hình.

Thông báo kết quả tính toán

Thông báo kết quả tính toán là yêu cầu trước hết đối với mọi chương trình

Chèn thông tin

- Một trong những tương tác rộng rãi nhất là chương trình yêu cầu nhập dữ liệu

- Chương trình sẽ tạm ngừng để chờ người dùng “nhập dữ liệu” từ bàn phím

- Chương trình hoạt động tiếp theo phụ thuộc vào dữ liệu đã nhập

Tạm ngừng chương trình

Tạm ngừng trong một khoảng thời kì nhất mực

Tạm ngừng cho tới lúc người dùng nhấn. Chìa khóa

Hộp thoại

Hộp thoại được sử dụng như một phương tiện để giao tiếp giữa người và máy tính trong lúc chạy chương trình.

[rule_{ruleNumber}]

#Trong #pascal #khai #báo #nào #sau #đây #là #đúng

[rule_3_plain]

#Trong #pascal #khai #báo #nào #sau #đây #là #đúng

[rule_1_plain]

#Trong #pascal #khai #báo #nào #sau #đây #là #đúng

[rule_2_plain]

#Trong #pascal #khai #báo #nào #sau #đây #là #đúng

[rule_2_plain]

#Trong #pascal #khai #báo #nào #sau #đây #là #đúng

[rule_3_plain]

#Trong #pascal #khai #báo #nào #sau #đây #là #đúng

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Trong #pascal #khai #báo #nào #sau #đây #là #đúng

Related Articles

Back to top button