Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Hạt mang điện dương trong nguyên tử là gì?

A. Nơtron và êlectron.

B. Chỉ có proton.

C. Electron và proton.

D. Chỉ các êlectron.

Đáp án B đúng.

Trong nguyên tử, các hạt mang điện dương chỉ là proton, thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm có hạt nhân và lớp vỏ electron, hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, phần lớn được tạo thành từ proton và nơtron trừ nguyên tử. Nguyên tử 1H trong hạt nhân ko có nơtron.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là VOID

Cấu trúc nguyên tử

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

Nguyên tử được phân thành hai phần chính: vỏ và hạt nhân

Mọi nguyên tử đều được tạo thành từ ba loại hạt: proton, neutron và electron.

Thành phần nguyên tử

Cấu tạo của nguyên tử bao gồm hạt nhân và lớp vỏ electron. Trong đó:

+ Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử phần lớn được tạo thành từ proton và nơtron trừ nguyên tử 1H trong hạt nhân ko có nơtron.

Vỏ của một nguyên tử bao gồm các electron chuyển động trong ko gian xung quanh hạt nhân.

Nguyên tử được tạo thành từ ba hạt cơ bản: electron, proton và neutron.

Trong nguyên tử, các hạt mang điện dương là proton, electron mang điện âm và neutron ko tích điện

Phần lớn khối lượng của nguyên tử tập trung ở hạt nhân, mặc dù hạt nhân chỉ chiếm một phần rất nhỏ thể tích của nguyên tử.

Trong nguyên tử số p = số e

Khối lượng nguyên tử

– Để biểu thị khối lượng nguyên tử, phân tử, hạt ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u (đvC).

– Khối lượng nguyên tử (NTK) là số so sánh khối lượng nguyên tử với khối lượng nguyên tử cacbon.

Ví dụ, khối lượng của 1 nguyên tử hiđrô là 1,6735.10-27kg = 1u.

Kích thước nguyên tử

– Để biểu thị kích thước của nguyên tử, ta dùng nanomet (nm) hoặc angstrom (Å).

1nm = 10-9 m, 1 = 10-mười m.

Đường kính của hạt nhân thậm chí còn nhỏ hơn, nó khoảng 10-5 nm. Tương tự, đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 10.000 lần.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Nat Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Kết Nối Mạng Nat Dễ Dàng Nhiệm Vụ, Phân Loại, Ưu Điểm Của Nat

Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là?

Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là? -

Câu hỏi:

Hạt mang điện dương trong nguyên tử là gì?

A. Nơtron và êlectron.

B. Chỉ có proton.

C. Electron và proton.

D. Chỉ các êlectron.

Đáp án B đúng.

Trong nguyên tử, các hạt mang điện dương chỉ là proton, thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm có hạt nhân và lớp vỏ electron, hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, phần lớn được tạo thành từ proton và nơtron trừ nguyên tử. Nguyên tử 1H trong hạt nhân ko có nơtron.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là VOID

Cấu trúc nguyên tử

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

Nguyên tử được phân thành hai phần chính: vỏ và hạt nhân

Mọi nguyên tử đều được tạo thành từ ba loại hạt: proton, neutron và electron.

Thành phần nguyên tử

Cấu tạo của nguyên tử bao gồm hạt nhân và lớp vỏ electron. Trong đó:

+ Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử phần lớn được tạo thành từ proton và nơtron trừ nguyên tử 1H trong hạt nhân ko có nơtron.

Vỏ của một nguyên tử bao gồm các electron chuyển động trong ko gian xung quanh hạt nhân.

Nguyên tử được tạo thành từ ba hạt cơ bản: electron, proton và neutron.

Trong nguyên tử, các hạt mang điện dương là proton, electron mang điện âm và neutron ko tích điện

Phần lớn khối lượng của nguyên tử tập trung ở hạt nhân, mặc dù hạt nhân chỉ chiếm một phần rất nhỏ thể tích của nguyên tử.

Trong nguyên tử số p = số e

Khối lượng nguyên tử

- Để biểu thị khối lượng nguyên tử, phân tử, hạt ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u (đvC).

- Khối lượng nguyên tử (NTK) là số so sánh khối lượng nguyên tử với khối lượng nguyên tử cacbon.

Ví dụ, khối lượng của 1 nguyên tử hiđrô là 1,6735.10-27kg = 1u.

Kích thước nguyên tử

- Để biểu thị kích thước của nguyên tử, ta dùng nanomet (nm) hoặc angstrom (Å).

1nm = 10-9 m, 1 = 10-mười m.

Đường kính của hạt nhân thậm chí còn nhỏ hơn, nó khoảng 10-5 nm. Tương tự, đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 10.000 lần.

[rule_{ruleNumber}]

#Trong #nguyên #tử #hạt #mang #điện #tích #dương #là

[rule_3_plain]

#Trong #nguyên #tử #hạt #mang #điện #tích #dương #là

[rule_1_plain]

#Trong #nguyên #tử #hạt #mang #điện #tích #dương #là

[rule_2_plain]

#Trong #nguyên #tử #hạt #mang #điện #tích #dương #là

[rule_2_plain]

#Trong #nguyên #tử #hạt #mang #điện #tích #dương #là

[rule_3_plain]

#Trong #nguyên #tử #hạt #mang #điện #tích #dương #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Trong #nguyên #tử #hạt #mang #điện #tích #dương #là