Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Ở Biển Đông có 2 hướng gió chính?

A. Tây Nam và Đông Bắc

B. Tây Nam và Đông Nam

C.North và Đông Bắc

D. Nam và Tây Nam

Đáp án A đúng.

Biển Đông có 2 hướng gió chính là Tây Nam và Đông Bắc, Biển Đông chịu tác động của gió mùa, gió Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 tới tháng 4, các tháng còn lại chủ yếu là gió Tây Nam. Vịnh Bắc Bộ hướng về phía Nam.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam:

– Vùng biển Việt Nam là một bộ phận của Biển Đông

– Biển Đông là biển lớn (3447000 km2), tương đối kín, có hai vịnh lớn là Bắc Bộ và Thái Lan nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

– Cơ chế gió: Biển Đông chịu tác động của gió mùa, gió đông bắc thịnh hành từ tháng 10 tới tháng 4, các tháng còn lại chủ yếu là tây nam, riêng Vịnh Bắc Bộ có hướng đông nam.

Gió mùa, gió mậu dịch cũng như gió biển thường xuyên hoạt động từ hướng biển đã mang lại cho non sông một lượng ẩm lớn, một lượng mưa rất đáng kể và sự điều hòa nhiệt độ khá rõ ràng.

Vì vậy, có thể nói lãnh thổ Việt Nam chịu tác động rất lớn và thâm thúy của biển. Tác động của biển tới điều kiện tự nhiên nước ta được trình bày cụ thể trên các mặt:

+ Biển nhiệt đới nóng ẩm tác động thâm thúy tới đặc điểm khí hậu

Tác dụng điều hòa khí hậu của biển được trình bày rất rõ ràng. Trong mùa đông, nước biển ấm hơn lục địa.

+ Biển đã góp phần tạo nên địa mạo ven biển rất nhiều chủng loại và lạ mắt

Do tác động của các quá trình ngoại lực trong mối quan hệ biển – lục địa, vùng ven biển Việt Nam đã tạo nên nên các dạng địa hình rất nhiều chủng loại và lạ mắt.

Đây là những dạng đất bồi tụ hình tam giác với những cánh đồng phù sa phì nhiêu, bãi triều lớn, bãi cát, vịnh cửa sông, bờ biển mài mòn, vịnh nước sâu, bãi biển,… Rạn san hô…

– Cơ chế nhiệt độ: mùa hạ mát lạnh, mùa đông ấm áp, biên độ nhiệt năm nhỏ.

– Cơ chế mưa: Mưa từ 1100 tới 1300 mm / năm.

– Cơ chế thủy triều: Các thủy triều ko giống nhau, có nhật triều và bán nhật triều.

Độ mặn trung bình từ 30- 33% o.

Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam

Tài nguyên của Biển Đông phong phú, nhiều chủng loại và có trị giá lớn, nhưng Biển Đông cũng tiềm tàng nhiều thiên tai.

Môi trường biển Đông còn khá trong sạch, nhưng cần hết sức thận trọng lúc khai thác và bảo vệ tài nguyên biển.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Miền có frông đi qua thường mưa nhiều do?

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là?

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là? -

Câu hỏi:

Ở Biển Đông có 2 hướng gió chính?

A. Tây Nam và Đông Bắc

B. Tây Nam và Đông Nam

C.North và Đông Bắc

D. Nam và Tây Nam

Đáp án A đúng.

Biển Đông có 2 hướng gió chính là Tây Nam và Đông Bắc, Biển Đông chịu tác động của gió mùa, gió Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 tới tháng 4, các tháng còn lại chủ yếu là gió Tây Nam. Vịnh Bắc Bộ hướng về phía Nam.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam:

- Vùng biển Việt Nam là một bộ phận của Biển Đông

- Biển Đông là biển lớn (3447000 km2), tương đối kín, có hai vịnh lớn là Bắc Bộ và Thái Lan nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

- Cơ chế gió: Biển Đông chịu tác động của gió mùa, gió đông bắc thịnh hành từ tháng 10 tới tháng 4, các tháng còn lại chủ yếu là tây nam, riêng Vịnh Bắc Bộ có hướng đông nam.

Gió mùa, gió mậu dịch cũng như gió biển thường xuyên hoạt động từ hướng biển đã mang lại cho non sông một lượng ẩm lớn, một lượng mưa rất đáng kể và sự điều hòa nhiệt độ khá rõ ràng.

Vì vậy, có thể nói lãnh thổ Việt Nam chịu tác động rất lớn và thâm thúy của biển. Tác động của biển tới điều kiện tự nhiên nước ta được trình bày cụ thể trên các mặt:

+ Biển nhiệt đới nóng ẩm tác động thâm thúy tới đặc điểm khí hậu

Tác dụng điều hòa khí hậu của biển được trình bày rất rõ ràng. Trong mùa đông, nước biển ấm hơn lục địa.

+ Biển đã góp phần tạo nên địa mạo ven biển rất nhiều chủng loại và lạ mắt

Do tác động của các quá trình ngoại lực trong mối quan hệ biển - lục địa, vùng ven biển Việt Nam đã tạo nên nên các dạng địa hình rất nhiều chủng loại và lạ mắt.

Đây là những dạng đất bồi tụ hình tam giác với những cánh đồng phù sa phì nhiêu, bãi triều lớn, bãi cát, vịnh cửa sông, bờ biển mài mòn, vịnh nước sâu, bãi biển,… Rạn san hô…

- Cơ chế nhiệt độ: mùa hạ mát lạnh, mùa đông ấm áp, biên độ nhiệt năm nhỏ.

- Cơ chế mưa: Mưa từ 1100 tới 1300 mm / năm.

- Cơ chế thủy triều: Các thủy triều ko giống nhau, có nhật triều và bán nhật triều.

Độ mặn trung bình từ 30- 33% o.

Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam

Tài nguyên của Biển Đông phong phú, nhiều chủng loại và có trị giá lớn, nhưng Biển Đông cũng tiềm tàng nhiều thiên tai.

Môi trường biển Đông còn khá trong sạch, nhưng cần hết sức thận trọng lúc khai thác và bảo vệ tài nguyên biển.

[rule_{ruleNumber}]

#Trên #biển #Đông #có #hướng #gió #thổi #chính #là

[rule_3_plain]

#Trên #biển #Đông #có #hướng #gió #thổi #chính #là

[rule_1_plain]

#Trên #biển #Đông #có #hướng #gió #thổi #chính #là

[rule_2_plain]

#Trên #biển #Đông #có #hướng #gió #thổi #chính #là

[rule_2_plain]

#Trên #biển #Đông #có #hướng #gió #thổi #chính #là

[rule_3_plain]

#Trên #biển #Đông #có #hướng #gió #thổi #chính #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Trên #biển #Đông #có #hướng #gió #thổi #chính #là