Tin tiếng anh là gì

tin

Các từ thường được sử dụng cùng với tin.

Bấm vào một cụm từ để xem thêm các ví dụ của cụm từ đó.

biscuit tinIt is only by using modern technology that the shoe, ceramic, and biscuit tin industries—or any other industries—will remain in business in five or 10 years’ time. Từ Hansard archive Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin được cấp phép trong Mở Giấy Phép của Quốc Hội v3.0 tin ceilingThe term tin ceiling is a misnomer, as these decorative sheets were never tinned; they were almost always painted sheet iron or steel. Từ Wikipedia Ý nghĩa của tin trong tiếng Anh Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA. tin mineA tin mine is not only a wasting asset. Từ Hansard archive Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin được cấp phép trong Mở Giấy Phép của Quốc Hội v3.0 Những ví dụ này từ Cambridge English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của người cấp phép. Xem tất cả các cụm từ với tin

Xem thêm:   Ounces Là Gì ? Bảng Quy Đổi Từ 12Oz Sang Ml Là Bao Nhiêu? Ounces Là Gì,Financialmarketswizard

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.