thongtinchitiet1baiviet

Từ được viết tắt Từ viết tắt Bộ Chính trị BCT Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT Ủy viên Trung ương Đảng UVTW Thông tin và Truyền thông TT&TT; MIC Ban Cán sự BCS Văn bản Quy phạm pháp luật VBQPPL Văn bản Chỉ đạo điều hành VBCĐĐH Văn bản pháp luật VBPL Công nghệ thông tin CNTT Bưu chính – Viễn thông BCVT Công nghệ thông tin – Truyền thông CNTT-TT; CNTT&TT; ICT Ứng dụng công nghệ thông tin ƯDCNTT Phát thanh truyền hình PTTH Thủ tục hành chính TTHC Thủ tướng TTg Trung ương TW; TƯ Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử PTTH&TTĐT Tổ chức liên minh bưu chính thế giới UPU Tổ chức liên minh viễn thông quốc tế ITU Thành phố TP.

Xem thêm:   Cơn Hen Tim Là Gì - Nguyên Nhân, Dấu Hiệu Nhận Biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.