Thời lý nội dung học tập chủ yếu là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thời lý nội dung học tập chủ yếu là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thời lý nội dung học tập chủ yếu là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Năm 1009, vị vua cuối cùng của nhà Lê là Lê Long Đĩnh thăng hà, con còn nhỏ, Lý Công Uẩn được các thế lực là Đào Cam Mộc và thiền sư Vạn Hạnh tôn làm Hoàng đế, từ đây nhà Lý. chính thức trở thành hoàng đế. thành lập. Thời kì nội dung học tập là chủ yếu?

Câu hỏi: Nội dung học chính lúc nào?

A. Văn học chữ Hán.

B. Kinh Phật.

C. Văn học chữ Hán và kinh Phật.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án C đúng.

Thời Lý, nội dung học chủ yếu là Hán văn và kinh Phật vì các vua nhà Lý như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông đều rất sùng bái đạo Phật.

Giảng giải lựa chọn đáp án C là câu trả lời đúng vì:

Nhà Lý là một triều đại theo cơ chế quân chủ của Việt Nam. Nhà Lý duy trì chính quyền hơn 200 năm, khác với các triều đại trước chỉ kéo dài vài chục năm.

Năm 1009, lúc vị vua cuối cùng của nhà Lê là Lê Long Đĩnh thăng hà, con còn nhỏ, Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế nhờ lực lượng của Đào Cam Mộc và thiền sư Vạn Hạnh. Đó là vua Lý Thái Tổ. Nhà Lê sơ kết thúc, nhà Lý diễn ra từ đây (năm 1009).

Năm 1070, nhà Lý cho xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long để thờ Khổng Tử và là nơi dạy học cho các con vua.

Năm 1075, khoa thi trước hết được mở để tuyển chọn quan lại.

Năm 1076, Quốc Tử Giám được mở để con em quý tộc học tập. Sau đó, nhà Lý đã cho mở rộng con em quan lại và những người giỏi trong nước tới đây học tập. Tương tự, nhà Lý mở đầu chú ý tới giáo dục nhưng cơ chế thi cử chưa có quy chế, quy định. Văn học Trung Quốc bước đầu tăng trưởng.

Phật giáo rất tăng trưởng vào thời Lý, hồ hết các vua thời Lý đều coi trọng đạo Phật, ra lệnh xây dựng chùa tháp, trang trí tượng, đúc chuông, dịch kinh Phật, soạn sách Phật học, v.v.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?

Thời lý nội dung học tập chủ yếu là?

Thời lý nội dung học tập chủ yếu là? -

Năm 1009, vị vua cuối cùng của nhà Lê là Lê Long Đĩnh thăng hà, con còn nhỏ, Lý Công Uẩn được các thế lực là Đào Cam Mộc và thiền sư Vạn Hạnh tôn làm Hoàng đế, từ đây nhà Lý. chính thức trở thành hoàng đế. thành lập. Thời kì nội dung học tập là chủ yếu?

Câu hỏi: Nội dung học chính lúc nào?

A. Văn học chữ Hán.

B. Kinh Phật.

C. Văn học chữ Hán và kinh Phật.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án C đúng.

Thời Lý, nội dung học chủ yếu là Hán văn và kinh Phật vì các vua nhà Lý như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông đều rất sùng bái đạo Phật.

Giảng giải lựa chọn đáp án C là câu trả lời đúng vì:

Nhà Lý là một triều đại theo cơ chế quân chủ của Việt Nam. Nhà Lý duy trì chính quyền hơn 200 năm, khác với các triều đại trước chỉ kéo dài vài chục năm.

Năm 1009, lúc vị vua cuối cùng của nhà Lê là Lê Long Đĩnh thăng hà, con còn nhỏ, Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế nhờ lực lượng của Đào Cam Mộc và thiền sư Vạn Hạnh. Đó là vua Lý Thái Tổ. Nhà Lê sơ kết thúc, nhà Lý diễn ra từ đây (năm 1009).

Năm 1070, nhà Lý cho xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long để thờ Khổng Tử và là nơi dạy học cho các con vua.

Năm 1075, khoa thi trước hết được mở để tuyển chọn quan lại.

Năm 1076, Quốc Tử Giám được mở để con em quý tộc học tập. Sau đó, nhà Lý đã cho mở rộng con em quan lại và những người giỏi trong nước tới đây học tập. Tương tự, nhà Lý mở đầu chú ý tới giáo dục nhưng cơ chế thi cử chưa có quy chế, quy định. Văn học Trung Quốc bước đầu tăng trưởng.

Phật giáo rất tăng trưởng vào thời Lý, hồ hết các vua thời Lý đều coi trọng đạo Phật, ra lệnh xây dựng chùa tháp, trang trí tượng, đúc chuông, dịch kinh Phật, soạn sách Phật học, v.v.

[rule_{ruleNumber}]

#Thời #lý #nội #dung #học #tập #chủ #yếu #là

[rule_3_plain]

#Thời #lý #nội #dung #học #tập #chủ #yếu #là

[rule_1_plain]

#Thời #lý #nội #dung #học #tập #chủ #yếu #là

[rule_2_plain]

#Thời #lý #nội #dung #học #tập #chủ #yếu #là

[rule_2_plain]

#Thời #lý #nội #dung #học #tập #chủ #yếu #là

[rule_3_plain]

#Thời #lý #nội #dung #học #tập #chủ #yếu #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Thời #lý #nội #dung #học #tập #chủ #yếu #là