Thời Lê Sơ tư tưởng tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thời Lê Sơ tư tưởng tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thời Lê Sơ tư tưởng tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Thời Lê Sơ, tư tưởng tôn giáo có vị trí thống trị nào trong xã hội?

A. Đạo giáo

B. Phật giáo

C. Nho giáo

D. Cơ đốc giáo

Câu trả lời xác thực

Thời Lê Sơ, tư tưởng tôn giáo chiếm vị trí độc tôn trong xã hội là Nho giáo, được coi trọng và trở thành quốc giáo, nội dung chính trong giáo dục và thi cử, Nho giáo nhập cảng vào Việt Nam từ lúc còn rất nhỏ. Sớm.

Sở dĩ chọn câu trả lời đúng là C vì:

Nho giáo nhập cảng vào Việt Nam từ rất sớm. Ngay từ thời Bắc thuộc đã xuất hiện những hoạt động xã hội mang màu sắc Nho giáo như mở trường dạy học kinh điển của Nho giáo, thực hiện nghi lễ tế thần….

– Nhưng phải tới thời Lê, Nho giáo mới thực sự tạo dựng được vị thế vững chắc và có tác động toàn diện tới xã hội Đại Việt.

– Nửa đầu thế kỷ XV, từ lúc khởi đầu thiết lập nhà nước tập trung, các vua Lê đã từng bước xây dựng non sông độc lập trên nền tảng tư tưởng Nho giáo, trong đó việc xây dựng non sông của các vua Lê là rất quan trọng. làm luật và vận hành xã hội theo luật.

Qua một số bộ luật, pháp giới, một số hương ước còn lưu giữ được, chúng ta có thể thấy rõ nhiều bộ luật mang đậm tư tưởng Nho giáo như Quốc triều hình luật hay còn gọi là Quốc triều hình luật. Hồng Đức Luật, Thiên Nam Dư Hạ Tập, Hồng Đức Thiên Chính Thư.

– Nho giáo thời Lê chịu tác động thâm thúy của thuyết giáo Nho giáo đời Tống. Thuyết giáo này được các nhà Nho thời Tống xây dựng trên cơ sở thuyết giáo của Khổng Tử nhằm phục vụ yêu cầu tăng trưởng mới của cơ chế phong kiến ​​Trung Quốc lúc bấy giờ.

– Các vua Lê rất chú trọng tới việc xây dựng hệ thống pháp điển, liên kết chặt chẽ giữa lễ và luật. Nhà nước liên kết lễ vào luật, luật và lễ hỗ trợ lẫn nhau tạo nên một xã hội Nho giáo. Trong những bộ luật đó có rất nhiều điều đề cao các nghi lễ của Nho giáo, trong đó có nghi lễ và lễ phục.

Nói chung, vấn đề lễ nghĩa rất quan trọng, vì hình thức ý thức này giúp làm mẫu mực và ổn định các hành vi đạo đức, lối sống của con người, làm cho xã hội đi vào nền nếp, dễ quản lý.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Bộc lộ nào dưới đây gắn liền với bộ lạc

Thời Lê Sơ tư tưởng tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là?

Thời Lê Sơ tư tưởng tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là? -

Câu hỏi:

Thời Lê Sơ, tư tưởng tôn giáo có vị trí thống trị nào trong xã hội?

A. Đạo giáo

B. Phật giáo

C. Nho giáo

D. Cơ đốc giáo

Câu trả lời xác thực

Thời Lê Sơ, tư tưởng tôn giáo chiếm vị trí độc tôn trong xã hội là Nho giáo, được coi trọng và trở thành quốc giáo, nội dung chính trong giáo dục và thi cử, Nho giáo nhập cảng vào Việt Nam từ lúc còn rất nhỏ. Sớm.

Sở dĩ chọn câu trả lời đúng là C vì:

Nho giáo nhập cảng vào Việt Nam từ rất sớm. Ngay từ thời Bắc thuộc đã xuất hiện những hoạt động xã hội mang màu sắc Nho giáo như mở trường dạy học kinh điển của Nho giáo, thực hiện nghi lễ tế thần….

- Nhưng phải tới thời Lê, Nho giáo mới thực sự tạo dựng được vị thế vững chắc và có tác động toàn diện tới xã hội Đại Việt.

- Nửa đầu thế kỷ XV, từ lúc khởi đầu thiết lập nhà nước tập trung, các vua Lê đã từng bước xây dựng non sông độc lập trên nền tảng tư tưởng Nho giáo, trong đó việc xây dựng non sông của các vua Lê là rất quan trọng. làm luật và vận hành xã hội theo luật.

Qua một số bộ luật, pháp giới, một số hương ước còn lưu giữ được, chúng ta có thể thấy rõ nhiều bộ luật mang đậm tư tưởng Nho giáo như Quốc triều hình luật hay còn gọi là Quốc triều hình luật. Hồng Đức Luật, Thiên Nam Dư Hạ Tập, Hồng Đức Thiên Chính Thư.

- Nho giáo thời Lê chịu tác động thâm thúy của thuyết giáo Nho giáo đời Tống. Thuyết giáo này được các nhà Nho thời Tống xây dựng trên cơ sở thuyết giáo của Khổng Tử nhằm phục vụ yêu cầu tăng trưởng mới của cơ chế phong kiến ​​Trung Quốc lúc bấy giờ.

- Các vua Lê rất chú trọng tới việc xây dựng hệ thống pháp điển, liên kết chặt chẽ giữa lễ và luật. Nhà nước liên kết lễ vào luật, luật và lễ hỗ trợ lẫn nhau tạo nên một xã hội Nho giáo. Trong những bộ luật đó có rất nhiều điều đề cao các nghi lễ của Nho giáo, trong đó có nghi lễ và lễ phục.

Nói chung, vấn đề lễ nghĩa rất quan trọng, vì hình thức ý thức này giúp làm mẫu mực và ổn định các hành vi đạo đức, lối sống của con người, làm cho xã hội đi vào nền nếp, dễ quản lý.

[rule_{ruleNumber}]

#Thời #Lê #Sơ #tư #tưởng #tôn #giáo #chiếm #địa #vị #độc #tôn #trong #xã #hội #là

[rule_3_plain]

#Thời #Lê #Sơ #tư #tưởng #tôn #giáo #chiếm #địa #vị #độc #tôn #trong #xã #hội #là

[rule_1_plain]

#Thời #Lê #Sơ #tư #tưởng #tôn #giáo #chiếm #địa #vị #độc #tôn #trong #xã #hội #là

[rule_2_plain]

#Thời #Lê #Sơ #tư #tưởng #tôn #giáo #chiếm #địa #vị #độc #tôn #trong #xã #hội #là

[rule_2_plain]

#Thời #Lê #Sơ #tư #tưởng #tôn #giáo #chiếm #địa #vị #độc #tôn #trong #xã #hội #là

[rule_3_plain]

#Thời #Lê #Sơ #tư #tưởng #tôn #giáo #chiếm #địa #vị #độc #tôn #trong #xã #hội #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Thời #Lê #Sơ #tư #tưởng #tôn #giáo #chiếm #địa #vị #độc #tôn #trong #xã #hội #là