Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 là gì?

A. Nhiều loại vũ khí mới được sản xuất như đại bác, mìn, v.v.

B. Chế tạo đại bác bắn nhanh và xa

C. Chiến hạm chân vịt trọng tải lớn

D. Bóng bay dùng để theo dõi trận địa của quân thù

Đáp án A đúng.

Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 là việc sản xuất các loại vũ khí mới như đại bác, súng trường bắn nhanh, ngư lôi và khí cầu phục vụ chiến tranh.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A

Sự tăng trưởng của công nghệ, khoa học, văn học, nghệ thuật trong thế kỉ XVIII – XIX, trong đó có những thành tựu chính như sau:

– Cách mệnh công nghiệp mở đầu ở Anh, sau đó là Pháp, Đức, Mĩ, … tạo nên cuộc cách mệnh sản xuất, chuyển từ lao động tay chân sang lao động máy móc, đưa nền kinh tế các nước đi lên. tăng trưởng nhanh chóng.

– Máy hơi nước ra đời kéo theo sự tăng trưởng của giao thông đường thủy và đường sắt.

– Năm 1807, kỹ sư người Mỹ Phonton đã chế tạo con tàu chạy bằng hơi nước trước hết có thể vượt đại dương.

– Năm 1814, người thợ máy người Anh Stephensson đã chế tạo thành công đoàn tàu hỏa chở được nhiều hành khách và hàng hóa trên các toa xe, đạt véc tơ vận tốc tức thời 6 km / h, mở đầu cho sự phát minh. cuộc sống của ngành đường sắt.

– Máy điện báo được phát minh ở Mỹ, tiêu biểu là vào thế kỷ 19 là Morz (Mỹ).

Trong nông nghiệp, những tiến bộ về kỹ thuật và phương pháp canh tác cũng góp phần tăng lên năng suất lao động.

Trong lĩnh vực quân sự, nhiều nước đã sản xuất được nhiều loại vũ khí hiện đại như đại bác, súng trường bắn nhanh, ngư lôi, khí cầu, …. phục vụ chiến tranh.

Những tiến bộ trong khoa học tự nhiên và xã hội:

+ Khoa học tự nhiên: Vật lý: Newton, lực quyến rũ.

+ Khoa học xã hội: Triết học, Feuerbach và Hegel với chủ nghĩa duy vật, phép biện chứng.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Thực dân Anh thực hiện đạo luật Bengal nhằm mục đích gì?

Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì? -

Câu hỏi:

Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 là gì?

A. Nhiều loại vũ khí mới được sản xuất như đại bác, mìn, v.v.

B. Chế tạo đại bác bắn nhanh và xa

C. Chiến hạm chân vịt trọng tải lớn

D. Bóng bay dùng để theo dõi trận địa của quân thù

Đáp án A đúng.

Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 là việc sản xuất các loại vũ khí mới như đại bác, súng trường bắn nhanh, ngư lôi và khí cầu phục vụ chiến tranh.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A

Sự tăng trưởng của công nghệ, khoa học, văn học, nghệ thuật trong thế kỉ XVIII - XIX, trong đó có những thành tựu chính như sau:

- Cách mệnh công nghiệp mở đầu ở Anh, sau đó là Pháp, Đức, Mĩ, ... tạo nên cuộc cách mệnh sản xuất, chuyển từ lao động tay chân sang lao động máy móc, đưa nền kinh tế các nước đi lên. tăng trưởng nhanh chóng.

- Máy hơi nước ra đời kéo theo sự tăng trưởng của giao thông đường thủy và đường sắt.

- Năm 1807, kỹ sư người Mỹ Phonton đã chế tạo con tàu chạy bằng hơi nước trước hết có thể vượt đại dương.

- Năm 1814, người thợ máy người Anh Stephensson đã chế tạo thành công đoàn tàu hỏa chở được nhiều hành khách và hàng hóa trên các toa xe, đạt véc tơ vận tốc tức thời 6 km / h, mở đầu cho sự phát minh. cuộc sống của ngành đường sắt.

- Máy điện báo được phát minh ở Mỹ, tiêu biểu là vào thế kỷ 19 là Morz (Mỹ).

Trong nông nghiệp, những tiến bộ về kỹ thuật và phương pháp canh tác cũng góp phần tăng lên năng suất lao động.

Trong lĩnh vực quân sự, nhiều nước đã sản xuất được nhiều loại vũ khí hiện đại như đại bác, súng trường bắn nhanh, ngư lôi, khí cầu, .... phục vụ chiến tranh.

Những tiến bộ trong khoa học tự nhiên và xã hội:

+ Khoa học tự nhiên: Vật lý: Newton, lực quyến rũ.

+ Khoa học xã hội: Triết học, Feuerbach và Hegel với chủ nghĩa duy vật, phép biện chứng.

[rule_{ruleNumber}]

#Thành #tựu #lớn #nhất #trong #lĩnh #vực #quân #sự #cuối #thế #kỉ #XVIII #đầu #thế #kỉ #XIX #là #gì

[rule_3_plain]

#Thành #tựu #lớn #nhất #trong #lĩnh #vực #quân #sự #cuối #thế #kỉ #XVIII #đầu #thế #kỉ #XIX #là #gì

[rule_1_plain]

#Thành #tựu #lớn #nhất #trong #lĩnh #vực #quân #sự #cuối #thế #kỉ #XVIII #đầu #thế #kỉ #XIX #là #gì

[rule_2_plain]

#Thành #tựu #lớn #nhất #trong #lĩnh #vực #quân #sự #cuối #thế #kỉ #XVIII #đầu #thế #kỉ #XIX #là #gì

[rule_2_plain]

#Thành #tựu #lớn #nhất #trong #lĩnh #vực #quân #sự #cuối #thế #kỉ #XVIII #đầu #thế #kỉ #XIX #là #gì

[rule_3_plain]

#Thành #tựu #lớn #nhất #trong #lĩnh #vực #quân #sự #cuối #thế #kỉ #XVIII #đầu #thế #kỉ #XIX #là #gì

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Thành #tựu #lớn #nhất #trong #lĩnh #vực #quân #sự #cuối #thế #kỉ #XVIII #đầu #thế #kỉ #XIX #là #gì