Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ?

A. Phải có cacbon, thường là H, thường là O, N rồi tới halogen, S, P …

B. Gồm C, H và các nguyên tố khác.

C. Bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. Thường có C, H hoặc O, N, sau đó là halogen, S, P.

Đáp án A đúng.

Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có cacbon, thường là H, thường là O, N rồi tới halogen, S, P… Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua….

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua …). Khác với các hợp chất vô cơ, trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có cacbon, thường gặp hiđro, oxi, nitơ, sau đó tới halogen và lưu huỳnh.

– Phân loại hợp chất hữu cơ

Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, trong thành phần phân tử của chúng chỉ chứa 2 nguyên tố là cacbon và hiđro.

– Hydrocacbon mạch hở:

+ Hiđrocacbon no: ankan

+ Hiđrocacbon ko no có một liên kết đôi: Anken

+ Hiđrocacbon ko no có hai liên kết đôi: Ankan

– Các hiđrocacbon mạch vòng:

+ Hiđrocacbon no: xicloalkanes

+ Hiđrocacbon mạch hở: Aren

– Dẫn xuất của hiđrocacbon là hợp chất trong đó ngoài C, H còn có một số hoặc nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen …

– Dẫn xuất halogen: R – X (R là gốc hiđrocacbon)

– Hợp chất chứa nhóm chức: OH -: ancol; – Ơ -: êke; – COOH: axit …

Tính chất chung của hợp chất hữu cơ

– Hợp chất hữu cơ nhất quyết phải chứa C, hoặc có H thường gặp O ngoài các halogen, N, P …

Liên kết chính trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, dễ cháy và ko bền về nhiệt.

– Các phản ứng trong hóa hữu cơ diễn ra chậm, ko hoàn toàn, xảy ra theo nhiều hướng, thường phải đun nóng và xúc tác.

Các hợp chất hữu cơ có thể có xuất xứ từ tự nhiên hoặc do các phản ứng của con người tạo ra và nó có mặt xung quanh chúng ta trong hồ hết các loại thực phẩm, thân thể con người, sinh vật và trong tất cả các loại đồ dùng. .


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Quản lý kinh doanh là gì

Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ?

Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ? -

Câu hỏi:

Các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ?

A. Phải có cacbon, thường là H, thường là O, N rồi tới halogen, S, P ...

B. Gồm C, H và các nguyên tố khác.

C. Bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. Thường có C, H hoặc O, N, sau đó là halogen, S, P.

Đáp án A đúng.

Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có cacbon, thường là H, thường là O, N rồi tới halogen, S, P… Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua….

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua ...). Khác với các hợp chất vô cơ, trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có cacbon, thường gặp hiđro, oxi, nitơ, sau đó tới halogen và lưu huỳnh.

- Phân loại hợp chất hữu cơ

Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, trong thành phần phân tử của chúng chỉ chứa 2 nguyên tố là cacbon và hiđro.

- Hydrocacbon mạch hở:

+ Hiđrocacbon no: ankan

+ Hiđrocacbon ko no có một liên kết đôi: Anken

+ Hiđrocacbon ko no có hai liên kết đôi: Ankan

- Các hiđrocacbon mạch vòng:

+ Hiđrocacbon no: xicloalkanes

+ Hiđrocacbon mạch hở: Aren

- Dẫn xuất của hiđrocacbon là hợp chất trong đó ngoài C, H còn có một số hoặc nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen ...

- Dẫn xuất halogen: R - X (R là gốc hiđrocacbon)

- Hợp chất chứa nhóm chức: OH -: ancol; - Ơ -: êke; - COOH: axit ...

Tính chất chung của hợp chất hữu cơ

- Hợp chất hữu cơ nhất quyết phải chứa C, hoặc có H thường gặp O ngoài các halogen, N, P ...

Liên kết chính trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, dễ cháy và ko bền về nhiệt.

- Các phản ứng trong hóa hữu cơ diễn ra chậm, ko hoàn toàn, xảy ra theo nhiều hướng, thường phải đun nóng và xúc tác.

Các hợp chất hữu cơ có thể có xuất xứ từ tự nhiên hoặc do các phản ứng của con người tạo ra và nó có mặt xung quanh chúng ta trong hồ hết các loại thực phẩm, thân thể con người, sinh vật và trong tất cả các loại đồ dùng. .

[rule_{ruleNumber}]

#Thành #phần #các #nguyên #tố #trong #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_3_plain]

#Thành #phần #các #nguyên #tố #trong #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_1_plain]

#Thành #phần #các #nguyên #tố #trong #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_2_plain]

#Thành #phần #các #nguyên #tố #trong #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_2_plain]

#Thành #phần #các #nguyên #tố #trong #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_3_plain]

#Thành #phần #các #nguyên #tố #trong #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Thành #phần #các #nguyên #tố #trong #hợp #chất #hữu #cơ