Tên gọi của hai hội nghị lịch sử nhưng mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế sách đánh giặc giữ nước là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tên gọi của hai hội nghị lịch sử nhưng mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế sách đánh giặc giữ nước là? …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tên gọi của hai hội nghị lịch sử nhưng mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế sách đánh giặc giữ nước là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Hai hội nghị lịch sử nhưng mà nhà Trần triệu tập để bàn về sách lược đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc có tên là gì?

A. Hội nghị Bình Than và Hội nghị Diên Hồng

B. Hội nghị Diên Hồng và Hội nghị Lam Sơn

C. Hội nghị Diên Hồng và Hội nghị Bạch Đằng

D. Hội nghị Bình Than và Hội nghị Bạch Đằng

Đáp án A đúng.

Tên của hai hội nghị lịch sử nhưng mà nhà Trần triệu tập để bàn chiến lược đánh giặc, giữ nước là Hội nghị Bình Than và Hội nghị Diên Hồng, Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã mở Hội nghị Diên Hồng và mời các vị tế thần. Các bậc cao niên trong nước gặp nhau, hỏi về kế sách bảo vệ quốc gia và đưa ra ý kiến ​​về chủ trương đánh hay đầu hàng quân thù.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

– Kể từ sau trận đánh tranh Đại Việt – Nguyên Mông lần thứ nhất (1258), Đại Việt đã có hơn 20 năm kiện toàn thể máy thống trị và xây dựng quốc gia.

– Năm 1279, quân Mông Cổ đánh tan quân Tống ở Nhai Sơn (thuộc Quảng Đông, Trung Quốc).

– Năm 1281, vua Trần Nhân Tông từ chối lệnh vua Nguyên sang thăm, sai các chú là Trần Di Ái, Lê Mục, Lê Tuân đi làm sứ nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn lập Dị Ái làm quan hầu, Lê Mục làm Hàn lâm viện, Lê Tuân làm Thượng thư; sai Trặc Xuân đem vạn binh hộ vệ đoàn quân này về Đại Việt.

Động thái này của nhà Nguyễn nhằm dọa nạt vua Trần là nếu ko phục tùng (đầu hàng) thì sẽ lập vua mới và bộ máy thống trị của Đại Việt.

– Tháng 10 năm 1282, vua mở Hội nghị Bình Than để họp các tướng soái, quý tộc, quan lại bàn kế sách bảo vệ quốc gia và giao nhiệm vụ canh phòng các vùng trọng yếu. Trước đó, vua đã khôi phục chức Phó tướng cho Trần Khánh Dư, một tướng tài đã bị trừng trị và giáng chức trước đó.

– Tháng 7 năm 1283, Thái tử Nguyên là A Đại và Bình Chương A La tập trung 5 vạn quân ở Hồ Quảng sẵn sàng chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Tháng 10, vua Trần Nhân Tông sắc phong cho Trần Quốc Tuấn là Tiết chế Quận công, cai quản các đạo quân; Đồng thời cho các cuộc tập trận với cả hải quân và lục quân.

– Tháng 8 năm 1284, Trần Quốc Tuấn điều động các vương hầu đại binh ở bến Bình Đông, giao giữ các chức vụ trọng yếu.

Trong thời kì này, tổng chỉ huy quân đội nhà Trần đã viết bài Hịch tướng sĩ (Do Tỳ Hưu tướng quân Hịch Văn) nhằm khơi dậy ý thức yêu nước của các tướng sĩ, những nhân vật chủ chốt trong trận đánh.

– Tới tháng 12 năm 1284, nhà Trần thu được tin từ nhà Nguyên: Vua Nguyên sai Thái tử Trấn Nam vương Thoát Hoan, Bình Chương là A Lạt cùng quân A Lý, Hải Nha đem quân lấy cớ mượn đường sang. Đánh nhau. Chiêm Thành sang xâm lược nước ta.

Chỉ lúc thu được tin giặc dấy binh, Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã mở Hội nghị Diên Hồng, mời các cố lão trong nước họp, hỏi về kế sách bảo vệ quốc gia và cho ý kiến ​​về chủ trương đánh hay đầu hàng. quân thù. . Tại Hội nghị, Hoàng đế đích thân mở tiệc cũng như hỏi ý kiến ​​các cố lão nên đánh hay hòa.

Những cụ già chân lấm tay bùn được triều đình mời vào hoàng cung để bàn việc quốc gia đại sự nên người nào cũng hết sức cao hứng. Đại Việt Sử ký Toàn thư chỉ lược lại ngắn gọn: “Hoàng đế lệnh cho các trưởng lão trong nước họp ở hiên điện Diên Hồng, cho ăn rồi hỏi han. Các vị trưởng lão đều nói các ngươi hãy đánh, người đời đều nói tương tự.” Điều.”

Hội nghị đã gây được tiếng vang với các cố lão đã thay mặt nhân dân đứng lên chống giặc ngoại xâm.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   So với người tối cổ người tinh khôn đã biết?

Tên gọi của hai hội nghị lịch sử nhưng mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế sách đánh giặc giữ nước là?

Tên gọi của hai hội nghị lịch sử nhưng mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế sách đánh giặc giữ nước là? -

Câu hỏi:

Hai hội nghị lịch sử nhưng mà nhà Trần triệu tập để bàn về sách lược đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc có tên là gì?

A. Hội nghị Bình Than và Hội nghị Diên Hồng

B. Hội nghị Diên Hồng và Hội nghị Lam Sơn

C. Hội nghị Diên Hồng và Hội nghị Bạch Đằng

D. Hội nghị Bình Than và Hội nghị Bạch Đằng

Đáp án A đúng.

Tên của hai hội nghị lịch sử nhưng mà nhà Trần triệu tập để bàn chiến lược đánh giặc, giữ nước là Hội nghị Bình Than và Hội nghị Diên Hồng, Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã mở Hội nghị Diên Hồng và mời các vị tế thần. Các bậc cao niên trong nước gặp nhau, hỏi về kế sách bảo vệ quốc gia và đưa ra ý kiến ​​về chủ trương đánh hay đầu hàng quân thù.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

- Kể từ sau trận đánh tranh Đại Việt - Nguyên Mông lần thứ nhất (1258), Đại Việt đã có hơn 20 năm kiện toàn thể máy thống trị và xây dựng quốc gia.

- Năm 1279, quân Mông Cổ đánh tan quân Tống ở Nhai Sơn (thuộc Quảng Đông, Trung Quốc).

- Năm 1281, vua Trần Nhân Tông từ chối lệnh vua Nguyên sang thăm, sai các chú là Trần Di Ái, Lê Mục, Lê Tuân đi làm sứ nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn lập Dị Ái làm quan hầu, Lê Mục làm Hàn lâm viện, Lê Tuân làm Thượng thư; sai Trặc Xuân đem vạn binh hộ vệ đoàn quân này về Đại Việt.

Động thái này của nhà Nguyễn nhằm dọa nạt vua Trần là nếu ko phục tùng (đầu hàng) thì sẽ lập vua mới và bộ máy thống trị của Đại Việt.

- Tháng 10 năm 1282, vua mở Hội nghị Bình Than để họp các tướng soái, quý tộc, quan lại bàn kế sách bảo vệ quốc gia và giao nhiệm vụ canh phòng các vùng trọng yếu. Trước đó, vua đã khôi phục chức Phó tướng cho Trần Khánh Dư, một tướng tài đã bị trừng trị và giáng chức trước đó.

- Tháng 7 năm 1283, Thái tử Nguyên là A Đại và Bình Chương A La tập trung 5 vạn quân ở Hồ Quảng sẵn sàng chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Tháng 10, vua Trần Nhân Tông sắc phong cho Trần Quốc Tuấn là Tiết chế Quận công, cai quản các đạo quân; Đồng thời cho các cuộc tập trận với cả hải quân và lục quân.

- Tháng 8 năm 1284, Trần Quốc Tuấn điều động các vương hầu đại binh ở bến Bình Đông, giao giữ các chức vụ trọng yếu.

Trong thời kì này, tổng chỉ huy quân đội nhà Trần đã viết bài Hịch tướng sĩ (Do Tỳ Hưu tướng quân Hịch Văn) nhằm khơi dậy ý thức yêu nước của các tướng sĩ, những nhân vật chủ chốt trong trận đánh.

- Tới tháng 12 năm 1284, nhà Trần thu được tin từ nhà Nguyên: Vua Nguyên sai Thái tử Trấn Nam vương Thoát Hoan, Bình Chương là A Lạt cùng quân A Lý, Hải Nha đem quân lấy cớ mượn đường sang. Đánh nhau. Chiêm Thành sang xâm lược nước ta.

Chỉ lúc thu được tin giặc dấy binh, Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã mở Hội nghị Diên Hồng, mời các cố lão trong nước họp, hỏi về kế sách bảo vệ quốc gia và cho ý kiến ​​về chủ trương đánh hay đầu hàng. quân thù. . Tại Hội nghị, Hoàng đế đích thân mở tiệc cũng như hỏi ý kiến ​​các cố lão nên đánh hay hòa.

Những cụ già chân lấm tay bùn được triều đình mời vào hoàng cung để bàn việc quốc gia đại sự nên người nào cũng hết sức cao hứng. Đại Việt Sử ký Toàn thư chỉ lược lại ngắn gọn: "Hoàng đế lệnh cho các trưởng lão trong nước họp ở hiên điện Diên Hồng, cho ăn rồi hỏi han. Các vị trưởng lão đều nói các ngươi hãy đánh, người đời đều nói tương tự." Điều."

Hội nghị đã gây được tiếng vang với các cố lão đã thay mặt nhân dân đứng lên chống giặc ngoại xâm.

[rule_{ruleNumber}]

#Tên #gọi #của #hai #hội #nghị #lịch #sử #nhưng mà #nhà #Trần #đã #triệu #tập #để #họp #bàn #kế #sách #đánh #giặc #giữ #nước #là

[rule_3_plain]

#Tên #gọi #của #hai #hội #nghị #lịch #sử #nhưng mà #nhà #Trần #đã #triệu #tập #để #họp #bàn #kế #sách #đánh #giặc #giữ #nước #là

[rule_1_plain]

#Tên #gọi #của #hai #hội #nghị #lịch #sử #nhưng mà #nhà #Trần #đã #triệu #tập #để #họp #bàn #kế #sách #đánh #giặc #giữ #nước #là

[rule_2_plain]

#Tên #gọi #của #hai #hội #nghị #lịch #sử #nhưng mà #nhà #Trần #đã #triệu #tập #để #họp #bàn #kế #sách #đánh #giặc #giữ #nước #là

[rule_2_plain]

#Tên #gọi #của #hai #hội #nghị #lịch #sử #nhưng mà #nhà #Trần #đã #triệu #tập #để #họp #bàn #kế #sách #đánh #giặc #giữ #nước #là

[rule_3_plain]

#Tên #gọi #của #hai #hội #nghị #lịch #sử #nhưng mà #nhà #Trần #đã #triệu #tập #để #họp #bàn #kế #sách #đánh #giặc #giữ #nước #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Tên #gọi #của #hai #hội #nghị #lịch #sử #nhưng mà #nhà #Trần #đã #triệu #tập #để #họp #bàn #kế #sách #đánh #giặc #giữ #nước #là