Bất ngờ với điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM

Bất ngờ với điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM

Bất ngờ với điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM: Trường vùng ‘ven’ điểm cao hơn nội thành Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2021 của TP.HCM công bố sáng nay có nhiều “đột biến” mà nguyên nhân chính là việc chuyển từ thi tuyển sang xét tuyển. Các trường ngoại thành có điểm … Đọc tiếp