Thứ Sáu, Tháng Mười 29, 2021
Trang chủKiến ThứcĐạo PhậtTạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia

Tạc Tượng Phật – Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia

Tổ hợp Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh là Thương hiệu hàng đầu VN, Tầm vóc Quốc gia, Lịch sử lâu đời với hơn 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật – Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-cỡ lớn, tượng có Bản quyền.

Đang xem: Tạc tượng phật

Từ 2017, Phúc Minh dồn tâm tạc tượng Phật gỗ- thờ- có hồn- đẹp- cỡ lớn phụng sự cho Phật giáo nước nhà.

Phúc Minh là nơi duy nhất Việt Nam mở Phòng Sáng tác mẫu tượng Phật.

Xem thêm: Văn Cúng Thần Tài Mùng 1 Hàng Tháng Và Mùng 1 Tết Chuẩn Nhất

Hiện Phúc Minh đã xuất khẩu tượng Phật gỗ tới 9 quốc gia: Australia, Đài Loan, Myanmar, Mỹ, Canada, Đức, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc. Thầu những công trình Phật giáo hàng triệu USD.

Xem thêm: Tại Sao Đạo Phật Nào Ăn Mặn, Tu Sĩ Phật Giáo Nam Tông Ăn Chay Hay Mặn

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 98
*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 99

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 100
*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 101

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 102

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 103

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 104

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 105

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 106

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 107

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 108

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 109

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 110
*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 111

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 112

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 113

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 114

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 115

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 116

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 117

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 118

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 119

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 120

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 121

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 122

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 123

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 124

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 125

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 126

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 127

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 128

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 129

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 130

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 131

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 132

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 133

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 134

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 135

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 136

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 137

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 138

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 139

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 140

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 141

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 142

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 143

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 144

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 145

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 146

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 147

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 148

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 149

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 150

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 151

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 152
*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 153

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 154

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 155

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 156

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 157

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 158

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 159

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 160

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 161

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 162

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 163

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 164

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 165

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 166

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 167

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 168

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 169
*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 170

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 171

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 172

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 173

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 174

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 175

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 176

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 177
*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 178

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 179

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 180

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 181

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 182

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 183

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 184
*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 185

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 186

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 187

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 188

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 189
*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 190

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 191

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 192
*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 193

48 thoughts on “Tượng Phật gỗ Phúc Minh tầm vóc Quốc gia, Lịch sử lâu đời, 75 năm Nghệ nhân tạc tượng”

Le DuyBao says:

Rất có thần thái. Giá trị của gỗ là constants , Giá trị của tượng nằm ở tính biểu đạt , cùng một tay thợ không phải lúc nào cũng cho ra những nét đục có tính biểu đạt cao ! Mình rất thích khuôn mặt này của những pho tượng này!

Reply
Tượng gỗ sưa trắc says:

Cám ơn anh, quả thật đúng như vậy! Chúng tôi rất biết ơn, khi anh nhìn nhận khách quan và cởi mở trong nhận xét. Khi anh có thời gian rảnh, rất mong anh xem các pho tượng chúng tôi điêu khắc và góp ý nhé.

Reply
minh says:

thầy rất thích tượng gỗ , mong ước có tượng để trong phòng tối trì chú , nhưng chưa có tiền , Phật ơi cho con tiền nhé ! Mô phật

Reply
Trần hoà says:

Em có 3 khúc gỗ trắc đường kính 11 cm dài 30 liệu có đục được bộ tam đa không ạ…

Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Nhận xét của nhà Phật khi thỉnh tượng của CS
https://youtu.be/3o5iNZjZNe4
Xem kỳ công của Phòng Nghiên cứu và Sáng tác mẫu tượng Phật

*
Tạc Tượng Phật - Xưởng Tượng Phật Huỳnh Gia 194

Ý kiến Bình luận
Liên kết
Kết nối ngay qua:Facebook Email YouTube Handset Link
Scroll UpTự bạchMẫu tượngCác Mẫu nổi tiếngLời bìnhCách bày tượng thờTin đa chiều Call Now Button

RELATED ARTICLES

1 BÌNH LUẬN

  1. Cho e hỏi mình là xưởng tượng phật Phúc Minh hay Huỳnh Gia ạ? Hay 2 xưởng là 1. E thấy bài đăng là là Huỳnh gia nhưng nội dung là Phúc Minh? Rồi mỗi hình lại là tên Phúc Minh kèm số dt nhưng phía dưới hình ảnh lại là từ khóa Huỳnh Gia? Khó hiểu quá? Xưởng giả thích cho e với.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Most Popular

Recent Comments