Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Sự phân bố các thảm thực vật trên Trái đất thay đổi chủ yếu theo?

A. Vĩ độ và độ cao địa hình

B. Vị trí gần hoặc xa đại dương

C. Độ cao và hướng dốc của địa hình

D. Các dạng địa hình (đồi núi, cao nguyên, v.v.)

Đáp án A đúng.

Sự phân bố của thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo vĩ độ và độ cao địa hình vì thực vật phụ thuộc nhiều vào khí hậu (chủ yếu là cơ chế nhiệt và ẩm), cơ chế nhiệt độ và độ ẩm thay đổi. với vĩ độ nên thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ.

Giảng giải lý do vì sao bạn chọn câu trả lời A:

Tất cả các loài thực vật không giống nhau đều sống trong cùng một khu vực rộng lớn được gọi là thảm thực vật.

– Sự phân bố của thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc vào khí hậu (nhiệt, ẩm, v.v.); Do nhiệt và độ ẩm thay đổi theo vĩ độ và độ cao nên thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình.

+ Sự chuyển đổi nhiệt theo vĩ độ và độ cao: nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo về các cực, biên độ nhiệt tăng dần từ xích đạo về các cực; Cứ tăng độ cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6oC.

+ Sự thay đổi độ ẩm theo vĩ độ và độ cao: mưa nhiều hơn ở xích đạo, mưa ít ở vùng nhiệt đới, mưa nhiều hơn ở đới ôn hòa, ít mưa ở gần cực, càng lên cao càng sắm nhiều.

1 / Sự phân bố của sinh vật theo vĩ độ:

– Vùng lạnh

Khí hậu: Lục địa cận Bắc Cực Kiểu thực vật: Tundra (rêu, địa y)

– đới ôn hòa

+ Khí hậu: Ôn đới lục địa (lạnh) ⟶ Kiểu thảm thực vật: Rừng lá kim

+ Khí hậu: Ôn đới hải dương Kiểu thảm thực vật: Rừng lá rộng và hỗn loài

+ Khí hậu: Ôn đới lục địa (nửa khô hạn) Kiểu thảm thực vật: Thảo nguyên

+ Khí hậu: Cận nhiệt đới gió mùa Kiểu thực vật: Rừng cận nhiệt đới ẩm

+ Khí hậu: Cận nhiệt đới Địa Trung Hải Kiểu thực vật: Rừng cây bụi và cây bụi á nhiệt đới

+ Khí hậu: Cận nhiệt đới lục địa Kiểu thảm thực vật: Hoang mạc và bán hoang mạc

Khu vực nóng

+ Khí hậu: Nhiệt đới lục địa Kiểu thảm thực vật: Xavan

+ Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa Kiểu thảm thực vật: Rừng nhiệt đới ẩm

+ Khí hậu: Xích đạo Kiểu thực vật: Rừng xích đạo

2 / Sự phân bố của thảm thực vật theo độ cao

Ở vùng núi, càng lên cao, nhiệt độ và khí áp càng giảm, đồng thời độ ẩm ko khí tăng tới độ cao nhất mực sẽ giảm xuống. Chính sự chênh lệch nhiệt độ ẩm này là nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi của thực vật.

Ví dụ: Trên sườn phía tây của dãy núi Cape, ở độ cao:

0-500m: kiểu thảm thực vật: rừng lá rộng cận nhiệt đới

500-1200m: kiểu thảm thực vật: rừng hỗn giao

1200-1600m: kiểu thảm thực vật: rừng lá kim

1600-2000m: kiểu thảm thực vật: đồng cỏ núi

2000-2800m: kiểu thảm thực vật: địa y và cây bụi.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Từng lớp bị trị đông đảo nhất thời Trần là?

Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo?

Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo? -

Câu hỏi:

Sự phân bố các thảm thực vật trên Trái đất thay đổi chủ yếu theo?

A. Vĩ độ và độ cao địa hình

B. Vị trí gần hoặc xa đại dương

C. Độ cao và hướng dốc của địa hình

D. Các dạng địa hình (đồi núi, cao nguyên, v.v.)

Đáp án A đúng.

Sự phân bố của thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo vĩ độ và độ cao địa hình vì thực vật phụ thuộc nhiều vào khí hậu (chủ yếu là cơ chế nhiệt và ẩm), cơ chế nhiệt độ và độ ẩm thay đổi. với vĩ độ nên thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ.

Giảng giải lý do vì sao bạn chọn câu trả lời A:

Tất cả các loài thực vật không giống nhau đều sống trong cùng một khu vực rộng lớn được gọi là thảm thực vật.

- Sự phân bố của thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc vào khí hậu (nhiệt, ẩm, v.v.); Do nhiệt và độ ẩm thay đổi theo vĩ độ và độ cao nên thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình.

+ Sự chuyển đổi nhiệt theo vĩ độ và độ cao: nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo về các cực, biên độ nhiệt tăng dần từ xích đạo về các cực; Cứ tăng độ cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6oC.

+ Sự thay đổi độ ẩm theo vĩ độ và độ cao: mưa nhiều hơn ở xích đạo, mưa ít ở vùng nhiệt đới, mưa nhiều hơn ở đới ôn hòa, ít mưa ở gần cực, càng lên cao càng sắm nhiều.

1 / Sự phân bố của sinh vật theo vĩ độ:

- Vùng lạnh

Khí hậu: Lục địa cận Bắc Cực Kiểu thực vật: Tundra (rêu, địa y)

- đới ôn hòa

+ Khí hậu: Ôn đới lục địa (lạnh) ⟶ Kiểu thảm thực vật: Rừng lá kim

+ Khí hậu: Ôn đới hải dương Kiểu thảm thực vật: Rừng lá rộng và hỗn loài

+ Khí hậu: Ôn đới lục địa (nửa khô hạn) Kiểu thảm thực vật: Thảo nguyên

+ Khí hậu: Cận nhiệt đới gió mùa Kiểu thực vật: Rừng cận nhiệt đới ẩm

+ Khí hậu: Cận nhiệt đới Địa Trung Hải Kiểu thực vật: Rừng cây bụi và cây bụi á nhiệt đới

+ Khí hậu: Cận nhiệt đới lục địa Kiểu thảm thực vật: Hoang mạc và bán hoang mạc

- Khu vực nóng

+ Khí hậu: Nhiệt đới lục địa Kiểu thảm thực vật: Xavan

+ Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa Kiểu thảm thực vật: Rừng nhiệt đới ẩm

+ Khí hậu: Xích đạo Kiểu thực vật: Rừng xích đạo

2 / Sự phân bố của thảm thực vật theo độ cao

Ở vùng núi, càng lên cao, nhiệt độ và khí áp càng giảm, đồng thời độ ẩm ko khí tăng tới độ cao nhất mực sẽ giảm xuống. Chính sự chênh lệch nhiệt độ ẩm này là nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi của thực vật.

Ví dụ: Trên sườn phía tây của dãy núi Cape, ở độ cao:

0-500m: kiểu thảm thực vật: rừng lá rộng cận nhiệt đới

500-1200m: kiểu thảm thực vật: rừng hỗn giao

1200-1600m: kiểu thảm thực vật: rừng lá kim

1600-2000m: kiểu thảm thực vật: đồng cỏ núi

2000-2800m: kiểu thảm thực vật: địa y và cây bụi.

[rule_{ruleNumber}]

#Sự #phân #bố #của #các #thảm #thực #vật #trên #Trái #Đất #thay #đổi #chủ #yếu #theo

[rule_3_plain]

#Sự #phân #bố #của #các #thảm #thực #vật #trên #Trái #Đất #thay #đổi #chủ #yếu #theo

[rule_1_plain]

#Sự #phân #bố #của #các #thảm #thực #vật #trên #Trái #Đất #thay #đổi #chủ #yếu #theo

[rule_2_plain]

#Sự #phân #bố #của #các #thảm #thực #vật #trên #Trái #Đất #thay #đổi #chủ #yếu #theo

[rule_2_plain]

#Sự #phân #bố #của #các #thảm #thực #vật #trên #Trái #Đất #thay #đổi #chủ #yếu #theo

[rule_3_plain]

#Sự #phân #bố #của #các #thảm #thực #vật #trên #Trái #Đất #thay #đổi #chủ #yếu #theo

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Sự #phân #bố #của #các #thảm #thực #vật #trên #Trái #Đất #thay #đổi #chủ #yếu #theo