Sau Often Dùng Gì – Trạng Từ Chỉ Tần Suất Trong Tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Như tên của nó, trạng từ chỉ tần suất mô tả tần suất một hành động xảy ra. Xem: …

Trạng từ chỉ tần suất là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Như tên của nó, trạng từ chỉ tần suất mô tả tần suất một hành động xảy ra.

Xem: Sau lúc sử dụng thường là gì?

Trạng từ chỉ tần suất được sử dụng trong các trường hợp sau:

Trạng từ chỉ tần suất mô tả tần suất của một hành động (thường là, xoành xoạch, hiếm lúc, v.v.).

Ví dụ John là luôn đúng giờ. (John luôn đúng giờ.)

Anh đấy hiếm lúc làm việc siêng năng. (Anh đấy hiếm lúc làm việc siêng năng.)

Trạng từ về tần suất được sử dụng để trả lời các câu hỏi với: “How thường xuyên?” (Có… thường ko?).

Ví dụ chúng tôi đôi lúc đi tới bãi biển. (Đôi lúc chúng tôi đi tới bãi biển.)

ĐỌC THÊM Các cách trình bày quyền sở hữu bằng tiếng Anh

Chúng tôi hầu như ko bao giờ thấy bạn ở nhà. (Chúng tôi hiếm lúc thấy anh đấy ở nhà.)

Các trạng từ rộng rãi về tần suất

Trạng từ Nghĩa
Xoành xoạch Xoành xoạch
Thường xuyên Thường xuyên
Thông thường

Nói chung là

Tầm thường, thường là
Thường

Thường xuyên

Thường xuyên
Đôi lúc Đôi lúc, đôi lúc
Thỉnh thoảng Thỉnh thoảng
Hầu như ko bao giờ Hầu như ko bao giờ
Ít lúc Ít lúc
Ko bao giờ Ko bao giờ

Để ghi nhớ nhanh các trạng từ chỉ tần suất, chúng ta cùng tìm hiểu theo bảng sau

thường + ving hoặc để v

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Xem thêm:   Mách bạn cách xem hướng nhà trên sổ hồng chính xác nhất

Đặt trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ tần suất thường xuất hiện ở 3 vị trí: sau động từ to be, trước động từ thường và sau động từ phụ.

Xem thêm: Những từ vựng về tính từ chỉ xúc cảm trong tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất xếp sau động từ to be

Ví dụ Anh đấy là luôn đi học muộn.

(Anh đấy luôn đi học muộn.)

Trạng từ tần suất đứng trước động từ thông thường:

Ví dụ Tôi thường tới thăm khách của tôi.

(Tôi thường tới thăm ông bà của tôi.)

Anh đấy thỉnh thoảng viết thư cho tôi.

(Đôi lúc anh đấy viết thư cho tôi.)

Các trạng từ chỉ tần suất nằm giữa động từ phụ và động từ chính:

Ví dụ

Xem thêm: 21 ứng dụng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp nhất

tôi có chưa từng ra nước ngoài.

những gì để sử dụng sau lúc thường xuyên?
thường + ving hoặc để v
thường xuyên + cái gì
sau thường xuyên + cái gì
sau thường + ving
sau thường xuyên
Sau thường là gì?
Bạn thường sử dụng từ loại nào sau đây?
thường + động từ gì?
sau thường là v hoặc ving

Nguồn: cungdaythang.com


Thông tin thêm

Sau Often Dùng Gì – Trạng Từ Chỉ Tần Suất Trong Tiếng Anh

#Sau #Dùng #Gì #Trạng #Từ #Chỉ #Tần #Suất #Trong #Tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Sau #Dùng #Gì #Trạng #Từ #Chỉ #Tần #Suất #Trong #Tiếng #Anh

[rule_1_plain]

#Sau #Dùng #Gì #Trạng #Từ #Chỉ #Tần #Suất #Trong #Tiếng #Anh

Xem thêm:   Bài trí phòng làm việc ngành kế toán hợp phong thủy
[rule_2_plain]

#Sau #Dùng #Gì #Trạng #Từ #Chỉ #Tần #Suất #Trong #Tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Sau #Dùng #Gì #Trạng #Từ #Chỉ #Tần #Suất #Trong #Tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Sau #Dùng #Gì #Trạng #Từ #Chỉ #Tần #Suất #Trong #Tiếng #Anh

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Sau #Dùng #Gì #Trạng #Từ #Chỉ #Tần #Suất #Trong #Tiếng #Anh