Hỏi Đáp

Quản lý xã hội bằng pháp luật là nhà nước đưa pháp luật vào đời sống của?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Quản lý xã hội bằng pháp luật là nhà nước đưa pháp luật vào đời sống của? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Quản lý xã hội bằng pháp luật là nhà nước đưa pháp luật vào cuộc sống của người dân?

A. Từng cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền

B.Mỗi tư nhân và toàn xã hội

C.Một số nhân vật cụ thể trong xã hội

D.Những người cần được giáo dục và hỗ trợ

Đáp án B đúng.

Quản lý xã hội bằng pháp luật là việc nhà nước đưa pháp luật vào đời sống của từng tư nhân con người và của toàn xã hội. dịch vụ của nó.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là B vì:

Quản lý xã hội bằng pháp luật là việc nhà nước sử dụng các quy phi pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Lấy pháp luật làm thước đo hành vi trong xã hội, những hành vi sai lệch đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thông qua pháp luật, nhà nước quản lý xã hội tăng trưởng theo ý muốn của mình.

Để quản lý xã hội bằng pháp luật, nhà nước phải làm cho nhân dân ý thức được pháp luật, quyền và nghĩa vụ của họ.

Vì vậy, Nhà nước phải thông báo công khai, kịp thời các văn bản quy phi pháp luật, có nhiều giải pháp thông tin, rộng rãi, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện tạp chí, phát thanh, truyền hình; đưa giáo dục pháp luật vào trường học, xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, … để dân biết, dân tuân theo pháp luật.

Nếu người dân hiểu luật, họ có thể tuân theo luật. Nhiều người vi phi pháp luật ko phải vì họ cố tình làm nhưng vì họ ko có hiểu biết về luật.

Để quản lý xã hội bằng pháp luật, nhà nước cần tuyên truyền, rộng rãi các quy định, pháp luật cho nhân dân.

Ngày nay, nhà nước ta cũng đang nỗ lực làm tốt điều này bằng nhiều cách không giống nhau:

+ Chiến sĩ công an tuyên truyền pháp luật tại trường học.

+ Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

+ Phát sóng các chương trình về pháp luật.

Nếu xã hội được quản lý bằng pháp luật thì nhà nước mới quản lý được một cách dân chủ và hiệu quả nhất, vì quy phi pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung đảm bảo tính công bình và quyền lực của nhà nước. . Không những thế, nó còn trình bày sự tiến bộ, hiện đại, văn minh của dân tộc.


Thông tin thêm

Quản lý xã hội bằng pháp luật là nhà nước đưa pháp luật vào đời sống của?

Xem thêm:   Triathlon Là Gì ? Những Điều Bạn Cần Biết Về Môn Thể Thao Ba Môn Phối Hợp

Quản lý xã hội bằng pháp luật là nhà nước đưa pháp luật vào đời sống của? -

Câu hỏi:

Quản lý xã hội bằng pháp luật là nhà nước đưa pháp luật vào cuộc sống của người dân?

A. Từng cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền

B.Mỗi tư nhân và toàn xã hội

C.Một số nhân vật cụ thể trong xã hội

D.Những người cần được giáo dục và hỗ trợ

Đáp án B đúng.

Quản lý xã hội bằng pháp luật là việc nhà nước đưa pháp luật vào đời sống của từng tư nhân con người và của toàn xã hội. dịch vụ của nó.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là B vì:

Quản lý xã hội bằng pháp luật là việc nhà nước sử dụng các quy phi pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Lấy pháp luật làm thước đo hành vi trong xã hội, những hành vi sai lệch đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thông qua pháp luật, nhà nước quản lý xã hội tăng trưởng theo ý muốn của mình.

Để quản lý xã hội bằng pháp luật, nhà nước phải làm cho nhân dân ý thức được pháp luật, quyền và nghĩa vụ của họ.

Vì vậy, Nhà nước phải thông báo công khai, kịp thời các văn bản quy phi pháp luật, có nhiều giải pháp thông tin, rộng rãi, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện tạp chí, phát thanh, truyền hình; đưa giáo dục pháp luật vào trường học, xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, ... để dân biết, dân tuân theo pháp luật.

Nếu người dân hiểu luật, họ có thể tuân theo luật. Nhiều người vi phi pháp luật ko phải vì họ cố tình làm nhưng vì họ ko có hiểu biết về luật.

Để quản lý xã hội bằng pháp luật, nhà nước cần tuyên truyền, rộng rãi các quy định, pháp luật cho nhân dân.

Ngày nay, nhà nước ta cũng đang nỗ lực làm tốt điều này bằng nhiều cách không giống nhau:

+ Chiến sĩ công an tuyên truyền pháp luật tại trường học.

+ Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

+ Phát sóng các chương trình về pháp luật.

Nếu xã hội được quản lý bằng pháp luật thì nhà nước mới quản lý được một cách dân chủ và hiệu quả nhất, vì quy phi pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung đảm bảo tính công bình và quyền lực của nhà nước. . Không những thế, nó còn trình bày sự tiến bộ, hiện đại, văn minh của dân tộc.

[rule_{ruleNumber}]

#Quản #lý #xã #hội #bằng #pháp #luật #là #nhà #nước #đưa #pháp #luật #vào #đời #sống #của

[rule_3_plain]

#Quản #lý #xã #hội #bằng #pháp #luật #là #nhà #nước #đưa #pháp #luật #vào #đời #sống #của

[rule_1_plain]

#Quản #lý #xã #hội #bằng #pháp #luật #là #nhà #nước #đưa #pháp #luật #vào #đời #sống #của

[rule_2_plain]

#Quản #lý #xã #hội #bằng #pháp #luật #là #nhà #nước #đưa #pháp #luật #vào #đời #sống #của

[rule_2_plain]

#Quản #lý #xã #hội #bằng #pháp #luật #là #nhà #nước #đưa #pháp #luật #vào #đời #sống #của

[rule_3_plain]

#Quản #lý #xã #hội #bằng #pháp #luật #là #nhà #nước #đưa #pháp #luật #vào #đời #sống #của

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Quản #lý #xã #hội #bằng #pháp #luật #là #nhà #nước #đưa #pháp #luật #vào #đời #sống #của

Related Articles

Back to top button