Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp gồm?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp gồm? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp gồm? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Các quá trình nhận thức rất phức tạp, bao gồm:?

A. Hai thời đoạn

B. Ba thời đoạn

C. Bốn thời đoạn

D. Năm thời đoạn

Đáp án A đúng.

Quá trình nhận thức rất phức tạp, bao gồm hai thời đoạn: nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, ngoài hai thời đoạn này, nhận thức còn có một thời đoạn nhỏ, đó là nhận thức trở về thực tại, đây là lúc tri thức được đưa vào thử nghiệm xem có nó đúng hay ko.

Giảng giải vì sao lựa chọn A đúng

Nhận thức cảm tính: là thời đoạn nhận thức được tạo ra do sự xúc tiếp trực tiếp của các cơ quan cảm giác với các sự vật, hiện tượng, mang lại cho con người những hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng.

Nhận thức lý tính: là thời đoạn tiếp theo của nhận thức, dựa trên hạ tầng do nhận thức cảm tính cung ứng, nhờ các thao tác của tư duy như: phân tích, so sánh, tổng hợp, nói chung hóa … tìm ra thực chất gốc, quy luật của sự vật, hiện tượng.

Ví dụ: Lúc nhìn thấy một cô gái, hình ảnh một cô gái xinh đẹp sẽ là cảm nhận trước nhất của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ sâu hơn về tính cách và học vấn của cô gái đó …

Nhận thức lý tính được trình bày qua ba hình thức:

+ Khái niệm: Nó phản ánh những đặc điểm thực chất của sự vật, sự việc. Khái niệm là kết quả của quá trình nói chung, tổng hợp những đặc điểm, tính chất của sự vật, sự kiện.

+ Suy đoán: Dùng để liên kết các khái niệm với nhau nhằm khẳng định hoặc phủ định một tính chất nào đó của nhân vật. Suy đoán bao gồm: suy đoán duy nhất, suy đoán cá biệt và suy đoán phổ quát.

+ Suy luận: Dùng để liên kết các suy đoán với nhau và rút ra cái đúng nhất. Nó còn có công dụng khám phá kiến ​​thức mới một cách nhanh chóng và xác thực.

Ngoài hai thời đoạn này, nhận thức còn một thời đoạn nhỏ khác, đó là nhận thức trở về thực tại. Đây là lúc kiến ​​thức được đưa vào bài rà soát để xem nó có đúng hay ko. Việc thực hành sau đó được đưa xuống tiêu chí của chân lý, cơ sở động lực và mục tiêu được nhận thức.

+ Ưu điểm: Kết quả nhận thức thâm thúy, toàn diện.

+ Nhược điểm: nếu ko dựa vào giác quan xác thực thì độ tin tưởng ko cao.

Nhận thức cảm tính: là thời đoạn nhận thức được tạo ra do sự xúc tiếp trực tiếp của các cơ quan cảm giác với các sự vật, hiện tượng, mang lại cho con người những hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng.


Thông tin thêm

Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp gồm?

Xem thêm:   Quản lý xây dựng là gì?

Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp gồm? -

Câu hỏi:

Các quá trình nhận thức rất phức tạp, bao gồm:?

A. Hai thời đoạn

B. Ba thời đoạn

C. Bốn thời đoạn

D. Năm thời đoạn

Đáp án A đúng.

Quá trình nhận thức rất phức tạp, bao gồm hai thời đoạn: nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, ngoài hai thời đoạn này, nhận thức còn có một thời đoạn nhỏ, đó là nhận thức trở về thực tại, đây là lúc tri thức được đưa vào thử nghiệm xem có nó đúng hay ko.

Giảng giải vì sao lựa chọn A đúng

Nhận thức cảm tính: là thời đoạn nhận thức được tạo ra do sự xúc tiếp trực tiếp của các cơ quan cảm giác với các sự vật, hiện tượng, mang lại cho con người những hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng.

Nhận thức lý tính: là thời đoạn tiếp theo của nhận thức, dựa trên hạ tầng do nhận thức cảm tính cung ứng, nhờ các thao tác của tư duy như: phân tích, so sánh, tổng hợp, nói chung hóa ... tìm ra thực chất gốc, quy luật của sự vật, hiện tượng.

Ví dụ: Lúc nhìn thấy một cô gái, hình ảnh một cô gái xinh đẹp sẽ là cảm nhận trước nhất của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ sâu hơn về tính cách và học vấn của cô gái đó ...

Nhận thức lý tính được trình bày qua ba hình thức:

+ Khái niệm: Nó phản ánh những đặc điểm thực chất của sự vật, sự việc. Khái niệm là kết quả của quá trình nói chung, tổng hợp những đặc điểm, tính chất của sự vật, sự kiện.

+ Suy đoán: Dùng để liên kết các khái niệm với nhau nhằm khẳng định hoặc phủ định một tính chất nào đó của nhân vật. Suy đoán bao gồm: suy đoán duy nhất, suy đoán cá biệt và suy đoán phổ quát.

+ Suy luận: Dùng để liên kết các suy đoán với nhau và rút ra cái đúng nhất. Nó còn có công dụng khám phá kiến ​​thức mới một cách nhanh chóng và xác thực.

Ngoài hai thời đoạn này, nhận thức còn một thời đoạn nhỏ khác, đó là nhận thức trở về thực tại. Đây là lúc kiến ​​thức được đưa vào bài rà soát để xem nó có đúng hay ko. Việc thực hành sau đó được đưa xuống tiêu chí của chân lý, cơ sở động lực và mục tiêu được nhận thức.

+ Ưu điểm: Kết quả nhận thức thâm thúy, toàn diện.

+ Nhược điểm: nếu ko dựa vào giác quan xác thực thì độ tin tưởng ko cao.

Nhận thức cảm tính: là thời đoạn nhận thức được tạo ra do sự xúc tiếp trực tiếp của các cơ quan cảm giác với các sự vật, hiện tượng, mang lại cho con người những hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng.

[rule_{ruleNumber}]

#Quá #trình #nhận #thức #diễn #phức #tạp #gồm

[rule_3_plain]

#Quá #trình #nhận #thức #diễn #phức #tạp #gồm

[rule_1_plain]

#Quá #trình #nhận #thức #diễn #phức #tạp #gồm

[rule_2_plain]

#Quá #trình #nhận #thức #diễn #phức #tạp #gồm

[rule_2_plain]

#Quá #trình #nhận #thức #diễn #phức #tạp #gồm

[rule_3_plain]

#Quá #trình #nhận #thức #diễn #phức #tạp #gồm

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Quá #trình #nhận #thức #diễn #phức #tạp #gồm