Phát biểu nào sau đây là sai

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phát biểu nào sau đây là sai phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phát biểu nào sau đây là sai phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Liên kết hóa học chính trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

B. Những chất có cấu tạo, tính chất giống nhau nhưng thành phần phân tử không giống nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

C. Những chất có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

D. Liên kết ba gồm hai liên kết p và một liên kết s.

Đáp án C đúng.

Phát biểu ko đúng là các chất có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

Lý do chọn đáp án C là vì:

Trong hóa học hữu cơ thường có một hiện tượng rất phổ thông, đó là hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ không giống nhau nhưng có chung công thức phân tử, ta gọi là đồng phân.

Khái niệm

Hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ có tính chất không giống nhau do cấu tạo hoá học không giống nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là đồng phân.

Đồng phân là những chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo không giống nhau.

Ví dụ, ancol etylic và ete đimetyl oxit là hai đồng phân có cùng công thức phân tử C2H6O nhưng công thức cấu tạo của ancol là CH3-CH2-OH và đimetyl ete là CH3-O-CH3

Phân loại đồng phân phẳng

Nếu chỉ trình diễn công thức cấu tạo trong mặt phẳng, chúng ta có thể phân biệt hai loại đồng phân phẳng:

– b1. Đồng phân vị trí: Các đồng phân vị trí có cùng một loại nhóm chức, cùng một dạng mạch cacbon, chúng chỉ không giống nhau về vị trí của nhóm chức trong mạch cacbon.

– b2. Đồng phân theo cấu trúc: Đồng phân theo cấu trúc có các dạng mạch cacbon không giống nhau, các nhóm chức không giống nhau hoặc không giống nhau cả hai yếu tố.

Hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ có cấu tạo hoá học giống nhau nên tính chất giống nhau, chúng chỉ không giống nhau về thành phần bởi một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng đồng đẳng. Các chất hữu cơ có cấu trúc tương tự được gọi là chất tương đồng và chúng tạo thành một dãy đồng đẳng.

Tóm lại: Qua hiện tượng đồng phân và đồng dạng, ta thấy ngay rằng:

– Các chất đồng phân có cùng công thức phân tử, nhưng có cấu tạo hóa học không giống nhau nên tính chất không giống nhau, còn các chất đồng phân ko có công thức phân tử giống nhau, nhưng cấu tạo hóa học giống nhau nên tính chất giống nhau.

Vì vậy: Cấu tạo hoá học mới là yếu tố cơ bản quyết định tính chất của hợp chất hữu cơ

Chú ý: Các chất đồng phân có cùng công thức phân tử đương nhiên có cùng khối lượng phân tử, nhưng các hợp chất có cùng khối lượng phân tử ko nhất quyết là đồng phân của nhau.

Ví dụ, N2, C2H4, CO có cùng phân tử khối là 28 nhưng ko phải là đồng phân.

C3H6O2, C4H10O và C2H2O3 đều có phân tử khối = 74 nhưng ko phải là đồng phân.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   độ phân giải tiếng anh là gì

Phát biểu nào sau đây là sai

Phát biểu nào sau đây là sai -

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Liên kết hóa học chính trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

B. Những chất có cấu tạo, tính chất giống nhau nhưng thành phần phân tử không giống nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

C. Những chất có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

D. Liên kết ba gồm hai liên kết p và một liên kết s.

Đáp án C đúng.

Phát biểu ko đúng là các chất có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

Lý do chọn đáp án C là vì:

Trong hóa học hữu cơ thường có một hiện tượng rất phổ thông, đó là hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ không giống nhau nhưng có chung công thức phân tử, ta gọi là đồng phân.

Khái niệm

Hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ có tính chất không giống nhau do cấu tạo hoá học không giống nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là đồng phân.

Đồng phân là những chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo không giống nhau.

Ví dụ, ancol etylic và ete đimetyl oxit là hai đồng phân có cùng công thức phân tử C2H6O nhưng công thức cấu tạo của ancol là CH3-CH2-OH và đimetyl ete là CH3-O-CH3

Phân loại đồng phân phẳng

Nếu chỉ trình diễn công thức cấu tạo trong mặt phẳng, chúng ta có thể phân biệt hai loại đồng phân phẳng:

- b1. Đồng phân vị trí: Các đồng phân vị trí có cùng một loại nhóm chức, cùng một dạng mạch cacbon, chúng chỉ không giống nhau về vị trí của nhóm chức trong mạch cacbon.

- b2. Đồng phân theo cấu trúc: Đồng phân theo cấu trúc có các dạng mạch cacbon không giống nhau, các nhóm chức không giống nhau hoặc không giống nhau cả hai yếu tố.

Hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ có cấu tạo hoá học giống nhau nên tính chất giống nhau, chúng chỉ không giống nhau về thành phần bởi một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng đồng đẳng. Các chất hữu cơ có cấu trúc tương tự được gọi là chất tương đồng và chúng tạo thành một dãy đồng đẳng.

Tóm lại: Qua hiện tượng đồng phân và đồng dạng, ta thấy ngay rằng:

- Các chất đồng phân có cùng công thức phân tử, nhưng có cấu tạo hóa học không giống nhau nên tính chất không giống nhau, còn các chất đồng phân ko có công thức phân tử giống nhau, nhưng cấu tạo hóa học giống nhau nên tính chất giống nhau.

Vì vậy: Cấu tạo hoá học mới là yếu tố cơ bản quyết định tính chất của hợp chất hữu cơ

Chú ý: Các chất đồng phân có cùng công thức phân tử đương nhiên có cùng khối lượng phân tử, nhưng các hợp chất có cùng khối lượng phân tử ko nhất quyết là đồng phân của nhau.

Ví dụ, N2, C2H4, CO có cùng phân tử khối là 28 nhưng ko phải là đồng phân.

C3H6O2, C4H10O và C2H2O3 đều có phân tử khối = 74 nhưng ko phải là đồng phân.

[rule_{ruleNumber}]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #là #sai

[rule_3_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #là #sai

[rule_1_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #là #sai

[rule_2_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #là #sai

[rule_2_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #là #sai

[rule_3_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #là #sai

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Phát #biểu #nào #sau #đây #là #sai