Phần lục địa của đông á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của đông á?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phần lục địa của đông á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của đông á? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phần lục địa của đông á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của đông á? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Đông Á có một phần lục địa và một phần hải đảo. Trong đó phần lục địa chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ. Vì thế Phần lục địa Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ của Đông Á? Giá bao nhiêu là câu hỏi được rất nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Phần lục địa Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ của Đông Á?

A. 80,7%.

B. 81,7%.

C. 82,7%.

D. 83,7%.

Câu trả lời: Câu trả lời chuẩn xácà câu trả lời D. Phần lục địa của Đông Á chiếm 83,7% diện tích lãnh thổ của Đông Á.

Giảng giải rằng sự lựa chọn của câu trả lời D là câu trả lời đúng vì:

Lãnh thổ Đông Á nằm ở phía Đông của Châu Á (50 độ B tới 20 độ B), phía đông giáp Thái Bình Dương rộng lớn. Lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển: Nhật Bản, biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông, biển Đông.

Đông Á có phần lục địa chiếm 83,7% diện tích lãnh thổ. Đây là bộ phận có điều kiện tự nhiên rất nhiều chủng loại. Có các hệ thống núi, núi cao, hiểm trở và lưu vực rộng phân bố ở nửa phía Tây của Trung Quốc.

Nhiều ngọn núi cao được bao phủ bởi các sông băng quanh năm, và là đầu nguồn của nhiều con sông lớn. Các vùng đồi núi thấp và các cao nguyên bằng vận, rộng, bằng vận, phân bố ở phía đông Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

Phần lục địa của Đông Á có ba con sông lớn là sông A-mua, sông Hoàng và sông Trường Giang. Sông A-mua chảy ở rìa phía bắc của vùng, đoạn giữa tạo thành ranh giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.

Hoàng Hà và Trường Giang đều bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông rồi đổ ra biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Ở hạ lưu, các con sông tích tụ thành những đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu.

Nguồn hỗ trợ nước của hai con sông là do băng tuyết tan chảy và mưa gió mùa vào mùa hè. Các sông có lũ lớn vào cuối mùa hè và đầu mùa thu và hết sạch vào mùa đông và mùa xuân. Tuy nhiên, Hoàng Hà có cơ chế sinh hoạt thất thường, vào mùa hè có lũ lớn gây thiệt hại về mùa màng và đời sống của nhân dân.

– Phần đảo nằm trong “vòng đai lửa Thái Bình Dương”. Đây là vùng núi trẻ thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa mạnh, gây ra nhiều tai họa cho người dân. Ở Nhật Bản, những ngọn núi cao hồ hết là núi lửa.

Tương tự, câu trả lời đúng cho câu hỏi Phần lục địa của Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm lãnh thổ của khu vực Đông Á là đáp án D. Phần lục địa của khu vực Đông Á chiếm 83,7% lãnh thổ của khu vực Đông Á.


Thông tin thêm

Phần lục địa của đông á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của đông á?

Xem thêm:   Nguyên nhân chủ yếu sinh ra các dòng biển là

Phần lục địa của đông á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của đông á? -

Đông Á có một phần lục địa và một phần hải đảo. Trong đó phần lục địa chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ. Vì thế Phần lục địa Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ của Đông Á? Giá bao nhiêu là câu hỏi được rất nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Phần lục địa Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ của Đông Á?

A. 80,7%.

B. 81,7%.

C. 82,7%.

D. 83,7%.

Câu trả lời: Câu trả lời chuẩn xácà câu trả lời D. Phần lục địa của Đông Á chiếm 83,7% diện tích lãnh thổ của Đông Á.

Giảng giải rằng sự lựa chọn của câu trả lời D là câu trả lời đúng vì:

Lãnh thổ Đông Á nằm ở phía Đông của Châu Á (50 độ B tới 20 độ B), phía đông giáp Thái Bình Dương rộng lớn. Lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển: Nhật Bản, biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông, biển Đông.

Đông Á có phần lục địa chiếm 83,7% diện tích lãnh thổ. Đây là bộ phận có điều kiện tự nhiên rất nhiều chủng loại. Có các hệ thống núi, núi cao, hiểm trở và lưu vực rộng phân bố ở nửa phía Tây của Trung Quốc.

Nhiều ngọn núi cao được bao phủ bởi các sông băng quanh năm, và là đầu nguồn của nhiều con sông lớn. Các vùng đồi núi thấp và các cao nguyên bằng vận, rộng, bằng vận, phân bố ở phía đông Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

Phần lục địa của Đông Á có ba con sông lớn là sông A-mua, sông Hoàng và sông Trường Giang. Sông A-mua chảy ở rìa phía bắc của vùng, đoạn giữa tạo thành ranh giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.

Hoàng Hà và Trường Giang đều bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông rồi đổ ra biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Ở hạ lưu, các con sông tích tụ thành những đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu.

Nguồn hỗ trợ nước của hai con sông là do băng tuyết tan chảy và mưa gió mùa vào mùa hè. Các sông có lũ lớn vào cuối mùa hè và đầu mùa thu và hết sạch vào mùa đông và mùa xuân. Tuy nhiên, Hoàng Hà có cơ chế sinh hoạt thất thường, vào mùa hè có lũ lớn gây thiệt hại về mùa màng và đời sống của nhân dân.

- Phần đảo nằm trong “vòng đai lửa Thái Bình Dương”. Đây là vùng núi trẻ thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa mạnh, gây ra nhiều tai họa cho người dân. Ở Nhật Bản, những ngọn núi cao hồ hết là núi lửa.

Tương tự, câu trả lời đúng cho câu hỏi Phần lục địa của Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm lãnh thổ của khu vực Đông Á là đáp án D. Phần lục địa của khu vực Đông Á chiếm 83,7% lãnh thổ của khu vực Đông Á.

[rule_{ruleNumber}]

#Phần #đất #liền #của #đông #chiếm #bao #nhiêu #phần #lãnh #thổ #của #đông

[rule_3_plain]

#Phần #đất #liền #của #đông #chiếm #bao #nhiêu #phần #lãnh #thổ #của #đông

[rule_1_plain]

#Phần #đất #liền #của #đông #chiếm #bao #nhiêu #phần #lãnh #thổ #của #đông

[rule_2_plain]

#Phần #đất #liền #của #đông #chiếm #bao #nhiêu #phần #lãnh #thổ #của #đông

[rule_2_plain]

#Phần #đất #liền #của #đông #chiếm #bao #nhiêu #phần #lãnh #thổ #của #đông

[rule_3_plain]

#Phần #đất #liền #của #đông #chiếm #bao #nhiêu #phần #lãnh #thổ #của #đông

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Phần #đất #liền #của #đông #chiếm #bao #nhiêu #phần #lãnh #thổ #của #đông