Ở Việt Nam đất mặn được tạo nên ở?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ở Việt Nam đất mặn được tạo nên ở? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ở Việt Nam đất mặn được tạo nên ở? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Ở Việt Nam, đất mặn được tạo nên ở …………. và cây trồng thích hợp trên đất nhiễm mặn là ……………………:

A. đồng bằng ven biển; cói.

B. đồng bằng Bắc Bộ; súng, hoa sen.

C. đồng bằng sông Hồng; cây vẹt.

D. vùng trung du và miền núi; khuynh diệp, keo.

Đáp án A đúng.

Ở Việt Nam, đất mặn được tạo nên ở vùng đồng bằng ven biển và cây trồng thích hợp trồng trên đất mặn là cói, đất mặn là đất chứa nhiều cation natri hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch. đất.

Giảng giải lý do bạn chọn câu trả lời A:

Đất mặn là đất chứa nhiều cation natri hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch đất.

Đất mặn phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng ven biển như Nam Định, Thái Bình, Cà Mau, cây trồng thích hợp trên đất mặn là cói.

Có hai nguyên nhân chính tạo nên đất mặn:

– Do nước biển tràn vào

Do tác động của nước ngầm, đất bị nhiễm mặn.

Đặc điểm và tính chất của đất mặn như sau:

Các thành phần cơ khí nặng, tỉ lệ sét cao 50-60%

– Dung dịch đất chứa nhiều muối tan: NaCl, Na2SO4

– Phản ứng trung tính hoặc hơi kiềm

– Kém mùn, nghèo đạm

– Hoạt động của vi sinh vật yếu.

Về các giải pháp cải tạo đất mặn:

1 / Giải pháp tưới:

– Xây dựng đê ngăn nước biển, xây dựng hệ thống mương dẫn nước tưới tiêu hợp lý.

– Để ngăn nước biển tràn vào

– Tạo điều kiện thuận tiện cho quá trình rửa mặn

2 / Phương pháp bón vôi

– Bón vôi có tác dụng đẩy ion Na + ra khỏi bề mặt keo đất.

– Sau đó thực hiện tiêu nước vào ruộng để rửa mặn, sau một thời kì cần bổ sung chất hữu cơ cho đất sau lúc bón vôi.

– Trồng cây chịu mặn:

+ Khử Na trong đất rồi trồng các loại cây khác

+ Tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất nông nghiệp

Về việc sử dụng đất mặn:

– Đất mặn sau lúc cải tạo có thể trồng lúa (lúa đặc sản), cói.

– Nuôi trồng thủy sản

– Vùng đất mặn ngoài đê: trồng rừng để giữ đất và bảo vệ môi trường.


Thông tin thêm

Ở Việt Nam đất mặn được tạo nên ở?

Xem thêm:   Hai chức năng cơ bản của nơron là?

Ở Việt Nam đất mặn được tạo nên ở? -

Câu hỏi:

Ở Việt Nam, đất mặn được tạo nên ở …………. và cây trồng thích hợp trên đất nhiễm mặn là ……………………:

A. đồng bằng ven biển; cói.

B. đồng bằng Bắc Bộ; súng, hoa sen.

C. đồng bằng sông Hồng; cây vẹt.

D. vùng trung du và miền núi; khuynh diệp, keo.

Đáp án A đúng.

Ở Việt Nam, đất mặn được tạo nên ở vùng đồng bằng ven biển và cây trồng thích hợp trồng trên đất mặn là cói, đất mặn là đất chứa nhiều cation natri hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch. đất.

Giảng giải lý do bạn chọn câu trả lời A:

Đất mặn là đất chứa nhiều cation natri hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch đất.

Đất mặn phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng ven biển như Nam Định, Thái Bình, Cà Mau, cây trồng thích hợp trên đất mặn là cói.

Có hai nguyên nhân chính tạo nên đất mặn:

- Do nước biển tràn vào

Do tác động của nước ngầm, đất bị nhiễm mặn.

Đặc điểm và tính chất của đất mặn như sau:

Các thành phần cơ khí nặng, tỉ lệ sét cao 50-60%

- Dung dịch đất chứa nhiều muối tan: NaCl, Na2SO4

- Phản ứng trung tính hoặc hơi kiềm

- Kém mùn, nghèo đạm

- Hoạt động của vi sinh vật yếu.

Về các giải pháp cải tạo đất mặn:

1 / Giải pháp tưới:

- Xây dựng đê ngăn nước biển, xây dựng hệ thống mương dẫn nước tưới tiêu hợp lý.

- Để ngăn nước biển tràn vào

- Tạo điều kiện thuận tiện cho quá trình rửa mặn

2 / Phương pháp bón vôi

- Bón vôi có tác dụng đẩy ion Na + ra khỏi bề mặt keo đất.

- Sau đó thực hiện tiêu nước vào ruộng để rửa mặn, sau một thời kì cần bổ sung chất hữu cơ cho đất sau lúc bón vôi.

- Trồng cây chịu mặn:

+ Khử Na trong đất rồi trồng các loại cây khác

+ Tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất nông nghiệp

Về việc sử dụng đất mặn:

- Đất mặn sau lúc cải tạo có thể trồng lúa (lúa đặc sản), cói.

- Nuôi trồng thủy sản

- Vùng đất mặn ngoài đê: trồng rừng để giữ đất và bảo vệ môi trường.

[rule_{ruleNumber}]

#Ở #Việt #Nam #đất #mặn #được #hình #thành #ở

[rule_3_plain]

#Ở #Việt #Nam #đất #mặn #được #hình #thành #ở

[rule_1_plain]

#Ở #Việt #Nam #đất #mặn #được #hình #thành #ở

[rule_2_plain]

#Ở #Việt #Nam #đất #mặn #được #hình #thành #ở

[rule_2_plain]

#Ở #Việt #Nam #đất #mặn #được #hình #thành #ở

[rule_3_plain]

#Ở #Việt #Nam #đất #mặn #được #hình #thành #ở

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Ở #Việt #Nam #đất #mặn #được #hình #thành #ở