Nước ta gồm những loại rừng nào?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nước ta gồm những loại rừng nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nước ta gồm những loại rừng nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Trong chương trình học Địa lý lớp 9, ở bài 9 chúng ta đã tìm hiểu về sự tăng trưởng và phân bố của ngành lâm nghiệp và thủy sản. Có thể thấy: Nước ta có 1/4 diện tích là đồi núi và đường bờ biển kéo dài tới 3260 km – là điều kiện thuận tiện để tăng trưởng lâm nghiệp và thủy sản. Lâm nghiệp và thủy sản có nhiều đóng góp cho nền kinh tế non sông.

Có một câu hỏi được đặt ra trong bài: Nước ta có những loại rừng nào? Bài viết sẽ làm rõ thắc mắc trên cho độc giả.

Câu hỏi:

Nước ta gồm những loại rừng nào?

A. Rừng sản xuất, rừng sinh thái, rừng phòng hộ

B. Rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng

C. Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

D. Rừng sản xuất, rừng quốc gia, rừng phòng hộ

Câu trả lời:

Đáp án đúng là đáp án C. Nước ta bao gồm ba loại rừng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Giảng giải lý do chọn phương án C:

Lâm nghiệp là ngành kinh tế – kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, tăng trưởng và sử dụng rừng; chế biến và kinh doanh lâm thổ sản.

Rừng là hệ sinh thái bao gồm thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chủ yếu là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa. cây bần, cây quạu quọ chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; quy mô liên vùng từ 0,3 ha trở lên; bóng râm từ 0,1 trở lên.

Căn cứ vào mục tiêu sử dụng chính, rừng tự nhiên và rừng trồng được phân thành 3 loại như sau:

1 / Rừng đặc dụng

Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, tôn giáo, danh lam thắng cảnh liên kết du lịch. Sinh thái; nghỉ dưỡng, vui chơi tiêu khiển, trừ phân khu rừng đặc dụng được bảo vệ ngặt nghèo; cung ứng dịch vụ môi trường rừng, bao gồm:

+ Vườn quốc gia;

+ Khu bảo tồn tự nhiên;

+ Khu bảo tồn loài – sinh cảnh;

+ Khu bảo vệ phong cảnh bao gồm các khu rừng bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; khu rừng đức tin; rừng phòng hộ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

+ Nghiên cứu khoa học và rừng thực nghiệm; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia.

2 / Rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ. môi trường, quốc phòng, an ninh, liên kết du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi tiêu khiển; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; được phân loại theo mức độ yếu kém bao gồm:

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng bảo vệ nguồn nước của số đông dân cư; rừng phòng hộ biên giới;

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.

3 / Rừng sản xuất

Rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để cung ứng lâm thổ sản; sản xuất kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp liên kết; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi tiêu khiển; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.


Thông tin thêm

Nước ta gồm những loại rừng nào?

Xem thêm:   Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm gì khác lạ so với hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên?

Nước ta gồm những loại rừng nào? -

Trong chương trình học Địa lý lớp 9, ở bài 9 chúng ta đã tìm hiểu về sự tăng trưởng và phân bố của ngành lâm nghiệp và thủy sản. Có thể thấy: Nước ta có 1/4 diện tích là đồi núi và đường bờ biển kéo dài tới 3260 km - là điều kiện thuận tiện để tăng trưởng lâm nghiệp và thủy sản. Lâm nghiệp và thủy sản có nhiều đóng góp cho nền kinh tế non sông.

Có một câu hỏi được đặt ra trong bài: Nước ta có những loại rừng nào? Bài viết sẽ làm rõ thắc mắc trên cho độc giả.

Câu hỏi:

Nước ta gồm những loại rừng nào?

A. Rừng sản xuất, rừng sinh thái, rừng phòng hộ

B. Rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng

C. Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

D. Rừng sản xuất, rừng quốc gia, rừng phòng hộ

Câu trả lời:

Đáp án đúng là đáp án C. Nước ta bao gồm ba loại rừng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Giảng giải lý do chọn phương án C:

Lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, tăng trưởng và sử dụng rừng; chế biến và kinh doanh lâm thổ sản.

Rừng là hệ sinh thái bao gồm thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chủ yếu là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa. cây bần, cây quạu quọ chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; quy mô liên vùng từ 0,3 ha trở lên; bóng râm từ 0,1 trở lên.

Căn cứ vào mục tiêu sử dụng chính, rừng tự nhiên và rừng trồng được phân thành 3 loại như sau:

1 / Rừng đặc dụng

Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, tôn giáo, danh lam thắng cảnh liên kết du lịch. Sinh thái; nghỉ dưỡng, vui chơi tiêu khiển, trừ phân khu rừng đặc dụng được bảo vệ ngặt nghèo; cung ứng dịch vụ môi trường rừng, bao gồm:

+ Vườn quốc gia;

+ Khu bảo tồn tự nhiên;

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh;

+ Khu bảo vệ phong cảnh bao gồm các khu rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; khu rừng đức tin; rừng phòng hộ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

+ Nghiên cứu khoa học và rừng thực nghiệm; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia.

2 / Rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ. môi trường, quốc phòng, an ninh, liên kết du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi tiêu khiển; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; được phân loại theo mức độ yếu kém bao gồm:

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng bảo vệ nguồn nước của số đông dân cư; rừng phòng hộ biên giới;

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.

3 / Rừng sản xuất

Rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để cung ứng lâm thổ sản; sản xuất kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp liên kết; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi tiêu khiển; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

[rule_{ruleNumber}]

#Nước #gồm #những #loại #rừng #nào

[rule_3_plain]

#Nước #gồm #những #loại #rừng #nào

[rule_1_plain]

#Nước #gồm #những #loại #rừng #nào

[rule_2_plain]

#Nước #gồm #những #loại #rừng #nào

[rule_2_plain]

#Nước #gồm #những #loại #rừng #nào

[rule_3_plain]

#Nước #gồm #những #loại #rừng #nào

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nước #gồm #những #loại #rừng #nào