Nước ta có cơ cấu dân số như thế nào?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nước ta có cơ cấu dân số như thế nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nước ta có cơ cấu dân số như thế nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Kết quả Tổng thăm dò dân số và nhà ở năm 2019 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, dân số Việt Nam đã cán mốc trên 96 triệu người. Vận tốc tăng dân số thời kỳ 2009-2019 thấp hơn thời kỳ 1999-2009 giúp Việt Nam giảm thứ hạng về quy mô dân số trên bản đồ dân số toàn cầu. Vì thế Cơ cấu dân số của nước ta như thế nào??

Cơ cấu dân số là gì?

Cơ cấu dân số là việc phân chia tổng dân số của một khu vực thành các nhóm theo một hoặc nhiều tiêu thức (mỗi tiêu thức là một đặc điểm nhân khẩu nhất mực).

Đặc điểm dân số Việt Nam hiện nay

– Quy mô dân số ngày càng tăng: Theo kết quả Tổng thăm dò năm 2019, tính tới 0 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2019, tổng dân số Việt Nam là 96.208.984 người. Trong đó, nam 47.881.061 người, chiếm 49,8%; dân số nữ là 48.327.923 người, chiếm 50,2%. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ ba ở Đông Nam Á.

– Mật độ dân số đứng thứ ba Đông Nam Á: Kết quả Tổng thăm dò năm 2019 cho thấy, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người / km2, tăng 31 người / km2 so với năm 2009. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao thứ ba. quốc gia ở Đông Nam Á.

– Tỷ số giới tính tăng và đạt mức thăng bằng ở nhóm 45-49: Tỷ số giới tính của dân số Việt Nam là 99,1 nam / 100 nữ. Tỷ số giới tính không giống nhau theo các nhóm tuổi, càng lớn tuổi tỷ số giới tính càng giảm, cao nhất ở nhóm 0-4 tuổi (110,3 nam / 100 nữ) và thấp nhất ở nhóm 80 tuổi (48,6 nam / 100. những người phụ nữ). Tỷ số giới tính gần như ngang bằng ở nhóm 45-49 tuổi (100,2 nam / 100 nữ) và mở màn giảm xuống dưới 100 ở nhóm 50-54 tuổi (95,9 nam / 100 nữ).

– Phân bố dân cư ko đồng đều: Dân số thành thị 33.122.548 người, chiếm 34,4% tổng dân số cả nước; dân số nông thôn 63.086.436 người, chiếm 65,6%.

– Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng: Tỷ trọng dân số 15-64 tuổi chiếm 68,0% (giảm 1,1 điểm phần trăm so với năm 2009), tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên. tuần tự chiếm 24,3% và 7,7%. Tương tự, Việt Nam đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” lúc cứ một người phụ thuộc thì có hai người trong độ tuổi lao động.

– Già hóa dân số có xu thế tăng thêm: Theo xu thế, tỷ trọng trẻ em dưới 15 tuổi giảm dần và tăng tỷ trọng dân số từ 60 tuổi trở lên.

Phân loại cơ cấu dân số

Cơ cấu dân số được phân thành 3 loại, đó là: cơ cấu dân số theo độ tuổi, cơ cấu dân số theo giới tính và cơ cấu dân số theo dân tộc, tôn giáo.

Thứ nhất: Về cơ cấu dân số theo độ tuổi:

Tuổi là khoảng thời kì được tính từ lúc một người sinh ra tới thời khắc thống kê. Có thể phân thành 3 loại tuổi: Tuổi thật là tuổi xác thực được tính bằng ngày, tháng, năm sinh, ví dụ 3 tuổi 2 tháng 26 ngày. Tuổi tròn là tuổi được tính theo số lần sinh nhật trôi qua, cứ mỗi lần sinh nhật trôi qua người ta lại được tính thêm một tuổi. Tuổi dương lịch là tuổi được tính bằng cách lấy năm thống kê trừ đi năm sinh. Trong nhân khẩu học, người ta thường tính người theo tuổi tròn.

– Tỷ trọng dân số ở 03 nhóm tuổi cơ bản: Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi trong tổng dân số (t1) Tỷ trọng dân số 15-64 tuổi trong tổng dân số (t2) Tỉ lệ người cao tuổi trên 65 tuổi trong tổng dân số ( t3)

– Tỷ số phụ thuộc dân số: Tỷ số phụ thuộc dân số trình bày mối quan hệ so sánh giữa dân số dưới 15 tuổi tới trên 65 tuổi với tổng số người trong vòng 15-64.

– Tuổi trung vị của dân số: Tuổi trung bình của một quần thể là tuổi chia quần thể đó thành hai nửa bằng nhau. Một nửa trẻ hơn và một nửa già hơn tuổi trung bình.

– Già hóa dân số là quá trình tăng thêm tỉ lệ người cao tuổi trên 65 tuổi (đối với Việt Nam là trên 60 tuổi) trong tổng dân số. Đặc điểm dân số già trên toàn cầu được trình bày rõ nhất là người cao tuổi trên toàn cầu đang tăng thêm cả về số tuyệt đối và tỷ trọng trong tổng dân số.

Thứ hai: Cơ cấu dân số theo giới tính

Cơ cấu dân số theo giới tính là sự phân chia tổng dân số của một khu vực thành hai nhóm nam và nữ. Để đo lường cơ cấu dân số theo giới tính, các số liệu sau được sử dụng:

– Tỷ số giới tính: Tỷ số giới tính biểu thị mối quan hệ so sánh giữa dân số nam và dân số nữ. Công thức tính như sau:

SR = (Pm /Pf) * 100

Trong đó:

SR: Tỉ lệ giới tính

Pm : Dân số nam của địa phương

Pf : Nữ dân số địa phương

– Tỷ số giới tính lúc sinh: Đối với nhóm trẻ mới sinh, chúng ta cũng có thể vận dụng công thức này để tính tỷ số giới tính lúc sinh.

SR = HẾTm / GỠ BỎf * 100

Trong đó:

SRo: Tỷ số giới tính lúc sinh

GỠ BỎm : Số trẻ em trai sống tại địa phương trong năm

GỠ BỎf : Số trẻ em gái sống tại địa phương trong năm

Thứ ba: Cơ cấu dân số theo dân tộc và tôn giáo

Cùng với tuổi và giới tính, những khía cạnh này trở thành những đặc điểm chính của dân số. Vì vậy, sau lúc xem xét cơ cấu tuổi và giới tính của dân số, chúng ta sẽ xem xét các cơ cấu dân số quan trọng khác. Đó là sự phân chia dân cư theo các tiêu chí như dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, trình độ học vấn, trình độ kỹ thuật, loại hình hoạt động và thành phần kinh tế. Các kiểu cấu trúc dân số này thường được phân tích cùng với cấu trúc dân số theo độ tuổi và giới tính, cho phép hiểu sâu hơn về số lượng và chất lượng dân số.

Cơ cấu dân số theo dân tộc là một tiêu chí quan trọng trong nghiên cứu nhân khẩu học, nhất là lúc dân số Việt Nam có cơ cấu nhiều chủng loại theo các nhóm dân tộc. Theo danh sách chính thức của Chính phủ, dân số Việt Nam gồm 54 dân tộc anh em. Trong đó dân tộc Kinh chiếm số lượng lớn nhất (92,9% theo thăm dò dân số năm 2009), còn lại là 53 dân tộc khác.

Đây là nội dung của bài viết Cơ cấu dân số của nước ta như thế nào?? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.


Thông tin thêm

Nước ta có cơ cấu dân số như thế nào?

Nước ta có cơ cấu dân số như thế nào? -

Kết quả Tổng thăm dò dân số và nhà ở năm 2019 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, dân số Việt Nam đã cán mốc trên 96 triệu người. Vận tốc tăng dân số thời kỳ 2009-2019 thấp hơn thời kỳ 1999-2009 giúp Việt Nam giảm thứ hạng về quy mô dân số trên bản đồ dân số toàn cầu. Vì thế Cơ cấu dân số của nước ta như thế nào??

Cơ cấu dân số là gì?

Cơ cấu dân số là việc phân chia tổng dân số của một khu vực thành các nhóm theo một hoặc nhiều tiêu thức (mỗi tiêu thức là một đặc điểm nhân khẩu nhất mực).

Đặc điểm dân số Việt Nam hiện nay

- Quy mô dân số ngày càng tăng: Theo kết quả Tổng thăm dò năm 2019, tính tới 0 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2019, tổng dân số Việt Nam là 96.208.984 người. Trong đó, nam 47.881.061 người, chiếm 49,8%; dân số nữ là 48.327.923 người, chiếm 50,2%. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ ba ở Đông Nam Á.

- Mật độ dân số đứng thứ ba Đông Nam Á: Kết quả Tổng thăm dò năm 2019 cho thấy, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người / km2, tăng 31 người / km2 so với năm 2009. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao thứ ba. quốc gia ở Đông Nam Á.

- Tỷ số giới tính tăng và đạt mức thăng bằng ở nhóm 45-49: Tỷ số giới tính của dân số Việt Nam là 99,1 nam / 100 nữ. Tỷ số giới tính không giống nhau theo các nhóm tuổi, càng lớn tuổi tỷ số giới tính càng giảm, cao nhất ở nhóm 0-4 tuổi (110,3 nam / 100 nữ) và thấp nhất ở nhóm 80 tuổi (48,6 nam / 100. những người phụ nữ). Tỷ số giới tính gần như ngang bằng ở nhóm 45-49 tuổi (100,2 nam / 100 nữ) và mở màn giảm xuống dưới 100 ở nhóm 50-54 tuổi (95,9 nam / 100 nữ).

- Phân bố dân cư ko đồng đều: Dân số thành thị 33.122.548 người, chiếm 34,4% tổng dân số cả nước; dân số nông thôn 63.086.436 người, chiếm 65,6%.

- Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng: Tỷ trọng dân số 15-64 tuổi chiếm 68,0% (giảm 1,1 điểm phần trăm so với năm 2009), tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên. tuần tự chiếm 24,3% và 7,7%. Tương tự, Việt Nam đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” lúc cứ một người phụ thuộc thì có hai người trong độ tuổi lao động.

- Già hóa dân số có xu thế tăng thêm: Theo xu thế, tỷ trọng trẻ em dưới 15 tuổi giảm dần và tăng tỷ trọng dân số từ 60 tuổi trở lên.

Phân loại cơ cấu dân số

Cơ cấu dân số được phân thành 3 loại, đó là: cơ cấu dân số theo độ tuổi, cơ cấu dân số theo giới tính và cơ cấu dân số theo dân tộc, tôn giáo.

Thứ nhất: Về cơ cấu dân số theo độ tuổi:

Tuổi là khoảng thời kì được tính từ lúc một người sinh ra tới thời khắc thống kê. Có thể phân thành 3 loại tuổi: Tuổi thật là tuổi xác thực được tính bằng ngày, tháng, năm sinh, ví dụ 3 tuổi 2 tháng 26 ngày. Tuổi tròn là tuổi được tính theo số lần sinh nhật trôi qua, cứ mỗi lần sinh nhật trôi qua người ta lại được tính thêm một tuổi. Tuổi dương lịch là tuổi được tính bằng cách lấy năm thống kê trừ đi năm sinh. Trong nhân khẩu học, người ta thường tính người theo tuổi tròn.

- Tỷ trọng dân số ở 03 nhóm tuổi cơ bản: Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi trong tổng dân số (t1) Tỷ trọng dân số 15-64 tuổi trong tổng dân số (t2) Tỉ lệ người cao tuổi trên 65 tuổi trong tổng dân số ( t3)

- Tỷ số phụ thuộc dân số: Tỷ số phụ thuộc dân số trình bày mối quan hệ so sánh giữa dân số dưới 15 tuổi tới trên 65 tuổi với tổng số người trong vòng 15-64.

- Tuổi trung vị của dân số: Tuổi trung bình của một quần thể là tuổi chia quần thể đó thành hai nửa bằng nhau. Một nửa trẻ hơn và một nửa già hơn tuổi trung bình.

- Già hóa dân số là quá trình tăng thêm tỉ lệ người cao tuổi trên 65 tuổi (đối với Việt Nam là trên 60 tuổi) trong tổng dân số. Đặc điểm dân số già trên toàn cầu được trình bày rõ nhất là người cao tuổi trên toàn cầu đang tăng thêm cả về số tuyệt đối và tỷ trọng trong tổng dân số.

Thứ hai: Cơ cấu dân số theo giới tính

Cơ cấu dân số theo giới tính là sự phân chia tổng dân số của một khu vực thành hai nhóm nam và nữ. Để đo lường cơ cấu dân số theo giới tính, các số liệu sau được sử dụng:

- Tỷ số giới tính: Tỷ số giới tính biểu thị mối quan hệ so sánh giữa dân số nam và dân số nữ. Công thức tính như sau:

SR = (Pm /Pf) * 100

Trong đó:

SR: Tỉ lệ giới tính

Pm : Dân số nam của địa phương

Pf : Nữ dân số địa phương

- Tỷ số giới tính lúc sinh: Đối với nhóm trẻ mới sinh, chúng ta cũng có thể vận dụng công thức này để tính tỷ số giới tính lúc sinh.

SR = HẾTm / GỠ BỎf * 100

Trong đó:

SRo: Tỷ số giới tính lúc sinh

GỠ BỎm : Số trẻ em trai sống tại địa phương trong năm

GỠ BỎf : Số trẻ em gái sống tại địa phương trong năm

Thứ ba: Cơ cấu dân số theo dân tộc và tôn giáo

Cùng với tuổi và giới tính, những khía cạnh này trở thành những đặc điểm chính của dân số. Vì vậy, sau lúc xem xét cơ cấu tuổi và giới tính của dân số, chúng ta sẽ xem xét các cơ cấu dân số quan trọng khác. Đó là sự phân chia dân cư theo các tiêu chí như dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, trình độ học vấn, trình độ kỹ thuật, loại hình hoạt động và thành phần kinh tế. Các kiểu cấu trúc dân số này thường được phân tích cùng với cấu trúc dân số theo độ tuổi và giới tính, cho phép hiểu sâu hơn về số lượng và chất lượng dân số.

Cơ cấu dân số theo dân tộc là một tiêu chí quan trọng trong nghiên cứu nhân khẩu học, nhất là lúc dân số Việt Nam có cơ cấu nhiều chủng loại theo các nhóm dân tộc. Theo danh sách chính thức của Chính phủ, dân số Việt Nam gồm 54 dân tộc anh em. Trong đó dân tộc Kinh chiếm số lượng lớn nhất (92,9% theo thăm dò dân số năm 2009), còn lại là 53 dân tộc khác.

Đây là nội dung của bài viết Cơ cấu dân số của nước ta như thế nào?? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.

[rule_{ruleNumber}]

#Nước #có #cơ #cấu #dân #số #như #thế #nào

[rule_3_plain]

#Nước #có #cơ #cấu #dân #số #như #thế #nào

[rule_1_plain]

#Nước #có #cơ #cấu #dân #số #như #thế #nào

[rule_2_plain]

#Nước #có #cơ #cấu #dân #số #như #thế #nào

[rule_2_plain]

#Nước #có #cơ #cấu #dân #số #như #thế #nào

[rule_3_plain]

#Nước #có #cơ #cấu #dân #số #như #thế #nào

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nước #có #cơ #cấu #dân #số #như #thế #nào

Xem thêm:   Nhà Trần thành lập năm nào?