Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Cơ chế phong kiến ​​Ấn Độ suy yếu do các nước phương Tây tranh giành quyền lực và xâm lược. Vì thế Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ 19??

Câu hỏi: Nội dung nào phản ánh chuẩn xác tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX?

A. Thực dân Anh hoàn thành cuộc xâm lược và đặt quyền thống trị ở Ấn Độ

B. Anh và Pháp chung tay thống trị Ấn Độ

C. Cơ chế phong kiến ​​Ấn Độ sụp đổ hoàn toàn

D. Các nước đế quốc từng bước can thiệp vào Ấn Độ

Đáp án A đúng.

Nội dung phản ánh chuẩn xác tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX lúc thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt giai cấp thống trị ở Ấn Độ, các chính sách của thực dân Anh đã làm cho nền kinh tế Ấn Độ sa sút và kiệt quệ. nghèo khổ và đời sống nhân dân vô cùng khốn khó.

Giảng giải vì sao câu trả lời A đúng:

Tình hình kinh tế, xã hội của Ấn Độ nửa đầu thế kỉ XIX:

– Từ đầu TK XVII, cơ chế phong kiến ​​Ấn Độ suy yếu do tranh giành quyền lực giữa các lãnh chúa, các nước phương Tây nhưng mà chủ yếu là Anh, Pháp đua nhau xâm lược.

– Giữa thế kỉ XIX, người Anh hoàn thành cuộc xâm lược và đặt giai cấp thống trị Ấn Độ.

Sự thống trị của thực dân Anh:

– Thuộc kinh tế:

+ Thực dân Anh mở rộng khai thác Ấn Độ với quy mô lớn.

+ Phấn đấu cướp bóc vật liệu và bóc lột người lao động rẻ mạt để kiếm lời. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của nền công nghiệp Anh, ngày càng phân phối nhiều lương thực và vật liệu cho nước này.

– Chính trị – xã hội:

Chính phủ Anh nắm quyền thống trị trực tiếp Ấn Độ.

+ Thực dân Anh thực hiện chính sách chia để trị, sắm chuộc giai cấp có thế lực trong giai cấp phong kiến ​​bản xứ.

+ Ông cũng tìm cách đào sâu sự khác lạ về chủng tộc, tôn giáo và sang trọng trong xã hội để dễ thống trị hơn.

– Về văn hoá, giáo dục: Thực hiện chính sách giáo hoá ngu dân, khuyến khích các hủ tục lỗi thời, hủ lậu.

Hậu quả của các chính sách của thực dân Anh đối với Ấn Độ là làm cho nền kinh tế sa sút, kiệt quệ và đời sống nhân dân vô cùng khốn khổ.


Thông tin thêm

Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX?

Xem thêm:   Hồ Quý Ly có những cải cách gì về chính trị?

Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX? -

Cơ chế phong kiến ​​Ấn Độ suy yếu do các nước phương Tây tranh giành quyền lực và xâm lược. Vì thế Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ 19??

Câu hỏi: Nội dung nào phản ánh chuẩn xác tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX?

A. Thực dân Anh hoàn thành cuộc xâm lược và đặt quyền thống trị ở Ấn Độ

B. Anh và Pháp chung tay thống trị Ấn Độ

C. Cơ chế phong kiến ​​Ấn Độ sụp đổ hoàn toàn

D. Các nước đế quốc từng bước can thiệp vào Ấn Độ

Đáp án A đúng.

Nội dung phản ánh chuẩn xác tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX lúc thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt giai cấp thống trị ở Ấn Độ, các chính sách của thực dân Anh đã làm cho nền kinh tế Ấn Độ sa sút và kiệt quệ. nghèo khổ và đời sống nhân dân vô cùng khốn khó.

Giảng giải vì sao câu trả lời A đúng:

Tình hình kinh tế, xã hội của Ấn Độ nửa đầu thế kỉ XIX:

- Từ đầu TK XVII, cơ chế phong kiến ​​Ấn Độ suy yếu do tranh giành quyền lực giữa các lãnh chúa, các nước phương Tây nhưng mà chủ yếu là Anh, Pháp đua nhau xâm lược.

- Giữa thế kỉ XIX, người Anh hoàn thành cuộc xâm lược và đặt giai cấp thống trị Ấn Độ.

Sự thống trị của thực dân Anh:

- Thuộc kinh tế:

+ Thực dân Anh mở rộng khai thác Ấn Độ với quy mô lớn.

+ Phấn đấu cướp bóc vật liệu và bóc lột người lao động rẻ mạt để kiếm lời. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của nền công nghiệp Anh, ngày càng phân phối nhiều lương thực và vật liệu cho nước này.

- Chính trị - xã hội:

Chính phủ Anh nắm quyền thống trị trực tiếp Ấn Độ.

+ Thực dân Anh thực hiện chính sách chia để trị, sắm chuộc giai cấp có thế lực trong giai cấp phong kiến ​​bản xứ.

+ Ông cũng tìm cách đào sâu sự khác lạ về chủng tộc, tôn giáo và sang trọng trong xã hội để dễ thống trị hơn.

- Về văn hoá, giáo dục: Thực hiện chính sách giáo hoá ngu dân, khuyến khích các hủ tục lỗi thời, hủ lậu.

Hậu quả của các chính sách của thực dân Anh đối với Ấn Độ là làm cho nền kinh tế sa sút, kiệt quệ và đời sống nhân dân vô cùng khốn khổ.

[rule_{ruleNumber}]

#Nội #dung #nào #phản #ánh #đúng #tình #hình #Ấn #Độ #giữa #thế #kỉ #XIX

[rule_3_plain]

#Nội #dung #nào #phản #ánh #đúng #tình #hình #Ấn #Độ #giữa #thế #kỉ #XIX

[rule_1_plain]

#Nội #dung #nào #phản #ánh #đúng #tình #hình #Ấn #Độ #giữa #thế #kỉ #XIX

[rule_2_plain]

#Nội #dung #nào #phản #ánh #đúng #tình #hình #Ấn #Độ #giữa #thế #kỉ #XIX

[rule_2_plain]

#Nội #dung #nào #phản #ánh #đúng #tình #hình #Ấn #Độ #giữa #thế #kỉ #XIX

[rule_3_plain]

#Nội #dung #nào #phản #ánh #đúng #tình #hình #Ấn #Độ #giữa #thế #kỉ #XIX

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nội #dung #nào #phản #ánh #đúng #tình #hình #Ấn #Độ #giữa #thế #kỉ #XIX