Nội dung của giải pháp canh tác là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nội dung của giải pháp canh tác là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nội dung của giải pháp canh tác là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Các giải pháp canh tác chủ yếu nhằm bảo vệ thực vật nhằm tạo điều kiện sinh thái thuận tiện cho cây trồng sinh trưởng mạnh, ngăn chặn sự phát sinh và lây lan mầm bệnh của sâu bệnh. Vì thế nội dung của phương pháp canh tác là gì?

Câu hỏi: Nội dung của phương thức canh tác là gì?

A. Dùng thuốc hoá học để diệt sâu bệnh.

B. Dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu bọ.

C. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng.

D. Sử dụng sinh vật để diệt sâu bệnh.

Câu trả lời đúng là câu trả lời C: Nội dung của giải pháp canh tác là làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng.

Giảng giải vì sao C là câu trả lời đúng:

Kỹ thuật canh tác (hay còn gọi là giải pháp canh tác) là một trong những giải pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp có nguy cơ tác động tới cây trồng. Giải pháp này là do tác động của con người từ lúc gieo hạt tới lúc thu hoạch cây trồng.

Thực hành canh tác bao gồm các hoạt động của con người liên quan tới việc trồng trọt các loại cây nông nghiệp, tính từ lúc gieo hạt tới thu hoạch cây trồng. Tất cả các kỹ thuật canh tác ko chỉ tác động tới sự sinh trưởng và tăng trưởng của cây trồng nhưng còn ngăn chặn sự lây lan của các sinh vật gây bệnh khác.

Kỹ thuật canh tác:

– Luân canh, xen canh: Trong lúc thực hiện luân canh, chuyển đổi cây trồng trên đồng ruộng sẽ tạo khả năng ngăn chặn sự tích tụ của sâu bệnh.

– Cơ cấu cây trồng và sự phân bố của cây trồng trên đồng ruộng: Lúc gặp điều kiện thuận tiện, sinh vật hại cây trồng tăng trưởng mạnh, chúng sinh sản hàng loạt và tạo thành dịch.

– Cơ chế làm đất: Cày phơi cửa ải, xới xáo gốc rạ, tiêu hủy tàn tích cây trồng và diệt cỏ dại trên đồng ruộng có ý nghĩa rất lớn trong việc diệt trừ sinh vật gây hại sinh sống và tồn tại trong đất.

– Giải pháp chăm sóc, vun xới, tỉa cành, bấm ngọn: Các giải pháp này có mục tiêu chính là xúc tiến, điều hòa quá trình sinh trưởng, tăng trưởng của cây để đạt năng suất kinh tế cao.


Thông tin thêm

Nội dung của giải pháp canh tác là?

Xem thêm:   Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản từ năm 1868 mang tính chất gì?

Nội dung của giải pháp canh tác là? -

Các giải pháp canh tác chủ yếu nhằm bảo vệ thực vật nhằm tạo điều kiện sinh thái thuận tiện cho cây trồng sinh trưởng mạnh, ngăn chặn sự phát sinh và lây lan mầm bệnh của sâu bệnh. Vì thế nội dung của phương pháp canh tác là gì?

Câu hỏi: Nội dung của phương thức canh tác là gì?

A. Dùng thuốc hoá học để diệt sâu bệnh.

B. Dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu bọ.

C. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng.

D. Sử dụng sinh vật để diệt sâu bệnh.

Câu trả lời đúng là câu trả lời C: Nội dung của giải pháp canh tác là làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng.

Giảng giải vì sao C là câu trả lời đúng:

Kỹ thuật canh tác (hay còn gọi là giải pháp canh tác) là một trong những giải pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp có nguy cơ tác động tới cây trồng. Giải pháp này là do tác động của con người từ lúc gieo hạt tới lúc thu hoạch cây trồng.

Thực hành canh tác bao gồm các hoạt động của con người liên quan tới việc trồng trọt các loại cây nông nghiệp, tính từ lúc gieo hạt tới thu hoạch cây trồng. Tất cả các kỹ thuật canh tác ko chỉ tác động tới sự sinh trưởng và tăng trưởng của cây trồng nhưng còn ngăn chặn sự lây lan của các sinh vật gây bệnh khác.

Kỹ thuật canh tác:

- Luân canh, xen canh: Trong lúc thực hiện luân canh, chuyển đổi cây trồng trên đồng ruộng sẽ tạo khả năng ngăn chặn sự tích tụ của sâu bệnh.

- Cơ cấu cây trồng và sự phân bố của cây trồng trên đồng ruộng: Lúc gặp điều kiện thuận tiện, sinh vật hại cây trồng tăng trưởng mạnh, chúng sinh sản hàng loạt và tạo thành dịch.

- Cơ chế làm đất: Cày phơi cửa ải, xới xáo gốc rạ, tiêu hủy tàn tích cây trồng và diệt cỏ dại trên đồng ruộng có ý nghĩa rất lớn trong việc diệt trừ sinh vật gây hại sinh sống và tồn tại trong đất.

- Giải pháp chăm sóc, vun xới, tỉa cành, bấm ngọn: Các giải pháp này có mục tiêu chính là xúc tiến, điều hòa quá trình sinh trưởng, tăng trưởng của cây để đạt năng suất kinh tế cao.

[rule_{ruleNumber}]

#Nội #dung #của #biện #pháp #canh #tác #là

[rule_3_plain]

#Nội #dung #của #biện #pháp #canh #tác #là

[rule_1_plain]

#Nội #dung #của #biện #pháp #canh #tác #là

[rule_2_plain]

#Nội #dung #của #biện #pháp #canh #tác #là

[rule_2_plain]

#Nội #dung #của #biện #pháp #canh #tác #là

[rule_3_plain]

#Nội #dung #của #biện #pháp #canh #tác #là

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nội #dung #của #biện #pháp #canh #tác #là