Nợ ngắn hạn là gì

Nợ ngắn hạn – khái niệm quen thuộc đối với tất cả mọi người đang tìm hiểu, nghiên cứu hay đầu từ đều biết tới. Vậy nợ ngắn hạn là gì? Nợ ngắn hạn bao gồm những gì? Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn được tính như thế nào? Và nợ ngắn hạn tăng thì thể hiện điều gì? Tất cả những nội dung này sẽ được Isinhvien trình bày qua bài viết sau.

nợ ngắn hạn là gì

Nợ ngắn hạn là gì?

Nợ ngắn hạn là nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của công ty đến hạn thanh toán trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ hoạt động bình thường. Chu kỳ hoạt động, còn được gọi là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, là thời gian một công ty cần để mua hàng tồn kho và chuyển nó thành tiền mặt từ việc bán hàng.

Nợ ngắn hạn thường được thanh toán bằng tài sản lưu động, là những tài sản được sử dụng hết trong vòng một năm. Tài sản lưu động bao gồm tiền mặt hoặc các khoản phải thu, là tiền khách hàng nợ. Tỷ lệ tài sản lưu động trên nợ ngắn hạn là một yếu tố quan trọng trong việc xác định khả năng thanh toán các khoản nợ liên tục của công ty khi đến hạn.

Nợ ngắn hạn bao gồm những gì?

Dưới đây là danh sách các khoản nợ ngắn hạn phổ biến nhất được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán:

  • Các khoản phải trả người bán: Là số tiền do các nhà cung cấp nguyên vật liệu và các nhà cung cấp khác có liên quan cho doanh nghiệp. Họ thường cho phép một khoảng thời gian tín dụng để doanh nghiệp thanh toán cho họ.
  • Các khoản cho vay ngắn hạn: Đây có thể là các khoản vay ngắn hạn không có bảo đảm hoặc khoản thấu chi của Ngân hàng được lấy từ các tổ chức tài chính, chủ yếu để hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp.
  • Tỷ lệ Nợ dài hạn hiện tại: Đây là phần Nợ dài hạn đến hạn trả trong thời gian cụ thể đó, đây được coi là một khoản nợ ngắn hạn.
  • Kỳ phiếu phải trả: Đây là những kỳ phiếu công ty đã nhận nhưng chưa thanh toán. Nếu các khoản này đến hạn thanh toán trong vòng một năm thì khoản này sẽ được hạch toán theo nợ ngắn hạn.
  • Chi phí phải trả: Chi phí phải trả là những khoản chi phí định kỳ đã được ghi nhận là một khoản chi phí nhưng chưa được thanh toán. Đây có thể là Tiền thuê phải trả, Tiền lương phải trả. Khi các khoản chi phí này đã được thanh toán thì khoản chi phí này sẽ vượt ra khỏi phần nợ phải trả của Bảng cân đối kế toán.
  • Doanh thu trả trước: Là khoản mục mà doanh nghiệp đã nhận tiền mặt nhưng chưa ghi nhận doanh thu. Ví dụ: doanh nghiệp đã nhận được khoản thanh toán trước bằng tiền mặt cho ba năm tiếp theo của dịch vụ mà họ sẽ cung cấp cho khách hàng. Vì vậy, trong phạm vi giá trị của các dịch vụ chưa được cung cấp sẽ thuộc Chi phí trả trước.
  • Các khoản nợ ngắn hạn khác: Loại này Bao gồm tất cả các khoản nợ phải trả khác có tính chất ngắn hạn và không thuộc các loại trên.
Xem thêm:   Cảm Biến Econavi Panasonic Là Gì Đặc Biệt? Công Nghệ Econavi Trên Tủ Lạnh Panasonic Là Gì

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn được tính như thế nào?

Không có một công thức cụ thể nào để tính toán nợ ngắn hạn. Bất kỳ nghĩa vụ nào có tính chất ngắn hạn phải được hạch toán trong khi tính toán nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, dưới đây là công thức cho Nợ ngắn hạn bao gồm hầu hết các nghĩa vụ ngắn hạn:

Nợ ngắn hạn = Phải trả người bán + Các khoản cho vay ngắn hạn + Tỷ lệ hiện tại của các khoản cho vay dài hạn + Các khoản phải trả + Chi phí phải trả + Doanh thu trả trước + Các khoản Nợ có kỳ hạn khác

Ví dụ: Giả sử công ty XYZ là công ty xuất bản Tạp chí hàng tuần. Vào cuối năm tài chính, Bảng cân đối kế toán của ABC có dạng như sau:

ví dụ

Nợ ngắn hạn = 400 + 200 + 100 + 100 + 50 + 150 = 1000

Ý nghĩa của chỉ số nợ ngắn hạn

Tại sao Nhà đầu tư quan tâm đến Nợ ngắn hạn?

Việc phân tích các khoản nợ ngắn hạn là quan trọng đối với các nhà đầu tư và các chủ nợ. Ví dụ, các ngân hàng muốn biết trước khi cấp tín dụng liệu một công ty có đang có doanh thu hay chỉ là đang đầu tư (chi tiền) – cho các khoản phải thu của mình một cách kịp thời hay không. Mặt khác, việc thanh toán đúng hạn các khoản phải trả của công ty cũng rất quan trọng. Cả tỷ số hiện tại và tỷ số thanh toán nhanh đều giúp phân tích khả năng thanh toán tài chính của công ty và quản lý các khoản nợ ngắn hạn của công ty.

Xem thêm:   Thứ, Ngày Tháng 12 Tiếng Anh Là Gì, Các Tháng Trong Tiếng Anh: Cách Viết, Cách Đọc ❤️

Nợ ngắn hạn tăng thể hiện điều gì?

Nợ ngắn hạn tăng phản ánh tình hình nợ của công ty trong thời gian ngắn. Nợ ngắn hạn cũng quyết định tới tỷ sộ hiện tại và tỷ số thanh toán nhanh, nếu nợ ngắn hạn tăng các biến số khác đều thanh đổi khiến cho nhà đầu tư đánh giá khả năng chi trả của các doanh nghiệp cũng bị giảm xuống.

Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản về nợ ngắn hạn là gì cũng như những kiến thức liên quan, hi vọng bài viết sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho độc giả. Truy cập chuyên mục Kế toán tài chính để cập nhật các bài viết mới nhất của Isinhvien nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.