Những nước Đông Nam Á nào tham gia khối seato?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Những nước Đông Nam Á nào tham gia khối seato? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Những nước Đông Nam Á nào tham gia khối seato? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

SEATO là một khối quân sự Đông Nam Á do Hoa Kỳ, Anh và Pháp thành lập nhằm ngăn chặn tác động của chủ nghĩa xã hội và đảo ngược phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực. Vì thế Những quốc gia Đông Nam Á nào gia nhập khối seato? Đây là câu hỏi được độc giả quan tâm.

Câu hỏi:

Những quốc gia Đông Nam Á nào gia nhập khối seato?

A. Phi-líp-pin, Xin-ga-po.

B. Thái Lan, Phi-lip-pin.

C. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.

D. Miến Điện, Thái Lan.

Đáp án B đúng.

Các nước Đông Nam Á gia nhập khối seato là Thái Lan và Philippines, trước lúc Mỹ kéo quân vào tháng 9 năm 1954, Thái Lan và Philippines đã gia nhập khối quân sự Đông Nam Á. để tình hình Đông Nam Á ngày càng căng thẳng.

Giảng giải lựa chọn câu trả lời KHÔNG là câu trả lời đúng vì:

Đông Nam Á (tiếng Anh: Southeast Asia, viết tắt: SEA) là tiểu vùng địa lý phía đông nam của châu Á, bao gồm các khu vực phía nam của Trung Quốc, phía đông nam của tiểu lục địa Ấn Độ và phía tây bắc của Australia.

Đông Nam Á là một khu vực rộng lớn với diện tích 4.500.000 km vuông, chiếm 10,5% diện tích châu Á hay 3% tổng diện tích lục địa của trái đất. Đông Nam Á cũng bao gồm một hệ thống bán đảo, đảo và quần đảo trên biển rất phức tạp.

Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia, các nước Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Đông Timor, Brunei.

Trước Chiến tranh toàn cầu thứ hai, hồ hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây. Tháng 8 năm 1945, ngay lúc phát xít Nhật đầu hàng, tất cả quốc gia Đông Nam Á đã nhanh chóng vùng lên giành chính quyền, lật đổ giai cấp thống trị của thực dân.

Vào giữa những năm 50 của thế kỷ XX, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, tình hình Đông Nam Á ngày càng trở thành căng thẳng do chính sách can thiệp của Mỹ vào khu vực. Tháng 9 năm 1954, Mỹ, Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á (viết tắt tiếng Anh là SEATO) nhằm ngăn chặn tác động của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực.

Việc Thái Lan và Philippines tham gia SEATO càng làm cho tình hình Đông Nam Á thêm căng thẳng, nhất là lúc Mi thực hiện chiến tranh xâm lược Việt Nam và mở rộng chiến tranh sang hai nước. Lào và Campuchia.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Ý nghĩa lịch sử của phong trào cần vương

Những nước Đông Nam Á nào tham gia khối seato?

Những nước Đông Nam Á nào tham gia khối seato? -

SEATO là một khối quân sự Đông Nam Á do Hoa Kỳ, Anh và Pháp thành lập nhằm ngăn chặn tác động của chủ nghĩa xã hội và đảo ngược phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực. Vì thế Những quốc gia Đông Nam Á nào gia nhập khối seato? Đây là câu hỏi được độc giả quan tâm.

Câu hỏi:

Những quốc gia Đông Nam Á nào gia nhập khối seato?

A. Phi-líp-pin, Xin-ga-po.

B. Thái Lan, Phi-lip-pin.

C. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.

D. Miến Điện, Thái Lan.

Đáp án B đúng.

Các nước Đông Nam Á gia nhập khối seato là Thái Lan và Philippines, trước lúc Mỹ kéo quân vào tháng 9 năm 1954, Thái Lan và Philippines đã gia nhập khối quân sự Đông Nam Á. để tình hình Đông Nam Á ngày càng căng thẳng.

Giảng giải lựa chọn câu trả lời KHÔNG là câu trả lời đúng vì:

Đông Nam Á (tiếng Anh: Southeast Asia, viết tắt: SEA) là tiểu vùng địa lý phía đông nam của châu Á, bao gồm các khu vực phía nam của Trung Quốc, phía đông nam của tiểu lục địa Ấn Độ và phía tây bắc của Australia.

Đông Nam Á là một khu vực rộng lớn với diện tích 4.500.000 km vuông, chiếm 10,5% diện tích châu Á hay 3% tổng diện tích lục địa của trái đất. Đông Nam Á cũng bao gồm một hệ thống bán đảo, đảo và quần đảo trên biển rất phức tạp.

Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia, các nước Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Đông Timor, Brunei.

Trước Chiến tranh toàn cầu thứ hai, hồ hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây. Tháng 8 năm 1945, ngay lúc phát xít Nhật đầu hàng, tất cả quốc gia Đông Nam Á đã nhanh chóng vùng lên giành chính quyền, lật đổ giai cấp thống trị của thực dân.

Vào giữa những năm 50 của thế kỷ XX, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, tình hình Đông Nam Á ngày càng trở thành căng thẳng do chính sách can thiệp của Mỹ vào khu vực. Tháng 9 năm 1954, Mỹ, Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á (viết tắt tiếng Anh là SEATO) nhằm ngăn chặn tác động của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực.

Việc Thái Lan và Philippines tham gia SEATO càng làm cho tình hình Đông Nam Á thêm căng thẳng, nhất là lúc Mi thực hiện chiến tranh xâm lược Việt Nam và mở rộng chiến tranh sang hai nước. Lào và Campuchia.

[rule_{ruleNumber}]

#Những #nước #Đông #Nam #nào #tham #gia #khối #seato

[rule_3_plain]

#Những #nước #Đông #Nam #nào #tham #gia #khối #seato

[rule_1_plain]

#Những #nước #Đông #Nam #nào #tham #gia #khối #seato

[rule_2_plain]

#Những #nước #Đông #Nam #nào #tham #gia #khối #seato

[rule_2_plain]

#Những #nước #Đông #Nam #nào #tham #gia #khối #seato

[rule_3_plain]

#Những #nước #Đông #Nam #nào #tham #gia #khối #seato

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Những #nước #Đông #Nam #nào #tham #gia #khối #seato