Những hàm Excel chỉ có trên Office 2016, CONCAT, TEXTJOIN, IFS…

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Những hàm Excel chỉ có trên Office 2016, CONCAT, TEXTJOIN, IFS… phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các hướng dẫn, mẹo Office khác tại đây => Office

So với phiên bản trước, tính năng Excel trên Office 2016 đã được tăng cấp để phục vụ nhu cầu của người dùng. Tổng hợp các hàm Excel chỉ có trên Office 2016 sẽ được Taimienph.vn san sớt trong bài viết dưới đây, các bạn có thể tham khảo để sử dụng hàm thích hợp nhé.

Như chúng ta đã biết, phương tiện Excel trên bộ microsoft Office 2016 cũng như các phiên bản Office 2007 hay Office 2003 đều có các hàm toán học phục vụ cho công việc và học tập rất hữu ích, tuy nhiên trong Excel trên Office 2016 Microsoft đã cập nhật thêm. Một số hàm mới rất hữu ích nhưng trong Office 2007 cũng như các phiên bản Office 2003 ko có, bài tổng hợp các hàm Excel chỉ có trên microsoft Office 2016 dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được ý nghĩa và cách sử dụng các hàm mới.

Tóm tắt các hàm Excel chỉ có trên Office 2016

Văn bản các hàm Excel

– Hàm CONCAT trong Excel 2016

Liên kết 2 hoặc nhiều chuỗi văn bản.

Ví dụ về hàm Concat:

Trên bảng tính bên dưới, các chuỗi văn bản trong các ô A1, B1 và ​​C1 có thể được nối với nhau bằng cách sử dụng hàm Excel Concat như được hiển thị bên dưới:

= CONCAT (A1: C1)

Và cung ứng cho chuỗi văn bản kết quả: C: Users Jeff.

– Hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Liên kết 2 hoặc nhiều chuỗi văn bản, được phân tích bằng dấu cách.

– Ví dụ về hàm Textjoin:

Trên bảng tính bên dưới, có thể kết nối các chuỗi văn bản trong các ô A1, B1 và ​​C1 với nhau, được phân tích bằng dấu cách bằng cách sử dụng hàm textjoin như hình dưới đây:

= TEXTJOIN (“”, TRUE, A1: C1)

Để làm việc với excel, chỉ trong office excel 2016 2

Hàm cung ứng kết quả của chuỗi văn bản C: Users Jeff.

Hàm logic trong Excel 2016

– Hàm IFS trong Excel 2016:

Rà soát xem một hoặc nhiều điều kiện có được phục vụ hay ko và trả về trị giá tương ứng với điều kiện TRUE trước tiên.

Ví dụ về hàm IFS:

Trong bảng tính bên dưới, hàm IFS có thể được sử dụng để chia trị giá trong ô A1 cho một trị giá khác với trị giá trước tiên trong các ô B1-C1:

= IFS (B1 0, A1 / B1, C1 0, A1 / C1)

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Và kết quả là 10.

(Ví dụ: trị giá trong ô A1 chia cho trị giá trong ô C1).

– Hàm SWITCH trong Excel 2016:

So sánh một trị giá được gọi là một biểu thức với một danh sách các trị giá và trả về kết quả tương ứng với trị giá khớp trước tiên.

Ví dụ về chuyển đổi tính năng:

Trong bảng tính bên dưới, hàm switch được sử dụng để trả về kết quả phần liên quan tới trị giá trong ô A1.

= SWITCH (A1, 1, “Spring”, 2, “Summer”, 3, “Autumn”, 4, “Winter”)

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Hỗ trợ kết quả là Summer.

Các hàm thống kê trong Excel 2016

– Hàm FORECAST.ETS Excel 2016:

Sử dụng thuật toán hàm mũ để dự đoán các trị giá trong tương lai trong một khoảng thời kì, dựa trên một loạt các trị giá hiện có.

Ví dụ về hàm Tính năng Forecast.Ets :

Xem thêm:   Cách tải và cài Office 2013 tiếng Việt trên máy tính

Nếu tính toán, dự đoán thu nhập hàng tháng, hãy sử dụng tính năng Forecast.Ets để dự đoán thu nhập cho tháng tiếp theo, như ví dụ trong bảng tính bên dưới:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

– Hàm FORECAST.ETS.CONFINT 2016:

Trả về khoảng tin tưởng cho trị giá dự đoán tại một ngày mục tiêu được chỉ định.

Ví dụ về hàm Forecast.Ets.Confint:

Bảng tính bên dưới hiển thị một loạt các khoản thu nhập từ tháng 8 năm 2016 tới tháng 4 năm 2017, hàm Forecast.Ets được sử dụng trong ô G11 để dự đoán các khoản thu nhập tiếp theo cho tháng 5 năm 2017.

Hàm Dự đoán.Ets.Confint được sử dụng trong ô C13, để tính toán khoảng tin tưởng cho trị giá dự đoán:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Tóm tắt các hàm Excel chỉ có trên Office 2016

– Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY 2016:

Trả về độ dài của mẫu lặp lại nhưng Excel phát hiện cho chuỗi thời kì đã chỉ định

Ví dụ về hàm Dự đoán.Ets.Seasonality :

Nếu có nhiều khoản thu nhập hàng tháng, hãy sử dụng hàm Dự đoán.Ets.Seasonality để phát hiện độ dài của một mẫu, như trong bảng tính bên dưới:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

– Hàm FORECAST.ETS.STAT 2016:

Trả về một trị giá thống kê là kết quả của quá trình dự đoán chuỗi thời kì.

Ví dụ về hàm Dự đoán.Ets.Stat :

Bảng tính bên dưới hiển thị phạm vi thu nhập hàng tháng từ tháng 8 năm 2016 tới tháng 4 năm 2017, hàm Forecast.Ets được sử dụng trong ô G11 để dự đoán thu nhập tháng 5 năm 2017.

Hàm Dự đoán.Ets.Stat được sử dụng trong ô C13, để trả về thông số Alpha của thuật toán ETS:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

– Hàm FORECAST.LINEAR trong Excel 2016:

Dự đoán một điểm trong tương lai trên đường xu thế trendline đã thiết lập trên một các trị giá x và y.

Ví dụ về hàm Dự đoán.Lineear :

Trong bảng tính bên dưới, hàm Forecast.Linear được sử dụng để dự đoán trị giá của đường xu thế trên các trị giá x và y có sẵn trong các ô F2-G7 với trị giá x = 7:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

– Hàm MAXIFS trong Excel 2016:

Trả về trị giá lớn nhất giữa các ô được chỉ định bởi một các điều kiện hoặc tiêu chí nhất mực.

Ví dụ về hàm Maxifs :

Trong bảng tính bên dưới, sử dụng hàm Maxifs để tính số điểm rà soát tối đa được cung ứng trong Nhóm 1:

= MAXIFS (C2: C9, B2: B9, 1)

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Kết quả được cung ứng là 77%.

– Hàm MINIFS trong Excel 2016:

Trả về trị giá nhỏ nhất giữa các ô được chỉ định bởi một các điều kiện hoặc tiêu chí nhất mực.

Ví dụ về hàm Minifs :

Trong bảng tính dưới đây, sử dụng hàm Minifs để tính điểm bài rà soát tối thiểu trong Nhóm 2:

= MINIFS (C2: C9, B2: B9, 2)

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Kết quả được cung ứng là 73%.

Đây là các hàm Excel chỉ có trên Office 2016 nhưng ko có trên Office 2007 và Office 2003, đã được cập nhật giúp người dùng dễ dàng lọc, định dạng và tính toán trên phương tiện Excel.

https://thuthuat.taimienphi.vn/tong-hop-ham-excel-chi-co-tren-office-excel-2016-22942n.aspx
Quay lại với hàm Excel có mặt ở tất cả các phiên bản, hàm SumIF là một trong những hàm được sử dụng rộng rãi, hàm Sumif hỗ trợ tính tổng những thứ trong bảng tính nhưng người dùng cần làm, ngoài ra lúc sử dụng hàm. SumIF với các tính năng khác, vấn đề hoặc công việc của bạn sẽ được xử lý nhanh hơn.


Thông tin thêm

Những hàm Excel chỉ có trên Office 2016, CONCAT, TEXTJOIN, IFS…

Những hàm Excel chỉ có trên Office 2016, CONCAT, TEXTJOIN, IFS... -

So với phiên bản trước, tính năng Excel trên Office 2016 đã được tăng cấp để phục vụ nhu cầu của người dùng. Tổng hợp các hàm Excel chỉ có trên Office 2016 sẽ được Taimienph.vn san sớt trong bài viết dưới đây, các bạn có thể tham khảo để sử dụng hàm thích hợp nhé.

Như chúng ta đã biết, phương tiện Excel trên bộ microsoft Office 2016 cũng như các phiên bản Office 2007 hay Office 2003 đều có các hàm toán học phục vụ cho công việc và học tập rất hữu ích, tuy nhiên trong Excel trên Office 2016 Microsoft đã cập nhật thêm. Một số hàm mới rất hữu ích nhưng trong Office 2007 cũng như các phiên bản Office 2003 ko có, bài tổng hợp các hàm Excel chỉ có trên microsoft Office 2016 dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được ý nghĩa và cách sử dụng các hàm mới.

Tóm tắt các hàm Excel chỉ có trên Office 2016

Văn bản các hàm Excel

- Hàm CONCAT trong Excel 2016

Liên kết 2 hoặc nhiều chuỗi văn bản.

Ví dụ về hàm Concat:

Trên bảng tính bên dưới, các chuỗi văn bản trong các ô A1, B1 và ​​C1 có thể được nối với nhau bằng cách sử dụng hàm Excel Concat như được hiển thị bên dưới:

= CONCAT (A1: C1)

Và cung ứng cho chuỗi văn bản kết quả: C: Users Jeff.

- Hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Liên kết 2 hoặc nhiều chuỗi văn bản, được phân tích bằng dấu cách.

- Ví dụ về hàm Textjoin:

Trên bảng tính bên dưới, có thể kết nối các chuỗi văn bản trong các ô A1, B1 và ​​C1 với nhau, được phân tích bằng dấu cách bằng cách sử dụng hàm textjoin như hình dưới đây:

= TEXTJOIN ("", TRUE, A1: C1)

Để làm việc với excel, chỉ trong office excel 2016 2

Hàm cung ứng kết quả của chuỗi văn bản C: Users Jeff.

Hàm logic trong Excel 2016

- Hàm IFS trong Excel 2016:

Rà soát xem một hoặc nhiều điều kiện có được phục vụ hay ko và trả về trị giá tương ứng với điều kiện TRUE trước tiên.

Ví dụ về hàm IFS:

Trong bảng tính bên dưới, hàm IFS có thể được sử dụng để chia trị giá trong ô A1 cho một trị giá khác với trị giá trước tiên trong các ô B1-C1:

= IFS (B1 0, A1 / B1, C1 0, A1 / C1)

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Và kết quả là 10.

(Ví dụ: trị giá trong ô A1 chia cho trị giá trong ô C1).

- Hàm SWITCH trong Excel 2016:

So sánh một trị giá được gọi là một biểu thức với một danh sách các trị giá và trả về kết quả tương ứng với trị giá khớp trước tiên.

Ví dụ về chuyển đổi tính năng:

Trong bảng tính bên dưới, hàm switch được sử dụng để trả về kết quả phần liên quan tới trị giá trong ô A1.

= SWITCH (A1, 1, "Spring", 2, "Summer", 3, "Autumn", 4, "Winter")

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Hỗ trợ kết quả là Summer.

Các hàm thống kê trong Excel 2016

- Hàm FORECAST.ETS Excel 2016:

Sử dụng thuật toán hàm mũ để dự đoán các trị giá trong tương lai trong một khoảng thời kì, dựa trên một loạt các trị giá hiện có.

Ví dụ về hàm Tính năng Forecast.Ets :

Nếu tính toán, dự đoán thu nhập hàng tháng, hãy sử dụng tính năng Forecast.Ets để dự đoán thu nhập cho tháng tiếp theo, như ví dụ trong bảng tính bên dưới:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

- Hàm FORECAST.ETS.CONFINT 2016:

Trả về khoảng tin tưởng cho trị giá dự đoán tại một ngày mục tiêu được chỉ định.

Ví dụ về hàm Forecast.Ets.Confint:

Bảng tính bên dưới hiển thị một loạt các khoản thu nhập từ tháng 8 năm 2016 tới tháng 4 năm 2017, hàm Forecast.Ets được sử dụng trong ô G11 để dự đoán các khoản thu nhập tiếp theo cho tháng 5 năm 2017.

Hàm Dự đoán.Ets.Confint được sử dụng trong ô C13, để tính toán khoảng tin tưởng cho trị giá dự đoán:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Tóm tắt các hàm Excel chỉ có trên Office 2016

- Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY 2016:

Trả về độ dài của mẫu lặp lại nhưng Excel phát hiện cho chuỗi thời kì đã chỉ định

Ví dụ về hàm Dự đoán.Ets.Seasonality :

Nếu có nhiều khoản thu nhập hàng tháng, hãy sử dụng hàm Dự đoán.Ets.Seasonality để phát hiện độ dài của một mẫu, như trong bảng tính bên dưới:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

- Hàm FORECAST.ETS.STAT 2016:

Trả về một trị giá thống kê là kết quả của quá trình dự đoán chuỗi thời kì.

Ví dụ về hàm Dự đoán.Ets.Stat :

Bảng tính bên dưới hiển thị phạm vi thu nhập hàng tháng từ tháng 8 năm 2016 tới tháng 4 năm 2017, hàm Forecast.Ets được sử dụng trong ô G11 để dự đoán thu nhập tháng 5 năm 2017.

Hàm Dự đoán.Ets.Stat được sử dụng trong ô C13, để trả về thông số Alpha của thuật toán ETS:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

- Hàm FORECAST.LINEAR trong Excel 2016:

Dự đoán một điểm trong tương lai trên đường xu thế trendline đã thiết lập trên một các trị giá x và y.

Ví dụ về hàm Dự đoán.Lineear :

Trong bảng tính bên dưới, hàm Forecast.Linear được sử dụng để dự đoán trị giá của đường xu thế trên các trị giá x và y có sẵn trong các ô F2-G7 với trị giá x = 7:

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

- Hàm MAXIFS trong Excel 2016:

Trả về trị giá lớn nhất giữa các ô được chỉ định bởi một các điều kiện hoặc tiêu chí nhất mực.

Ví dụ về hàm Maxifs :

Trong bảng tính bên dưới, sử dụng hàm Maxifs để tính số điểm rà soát tối đa được cung ứng trong Nhóm 1:

= MAXIFS (C2: C9, B2: B9, 1)

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Kết quả được cung ứng là 77%.

- Hàm MINIFS trong Excel 2016:

Trả về trị giá nhỏ nhất giữa các ô được chỉ định bởi một các điều kiện hoặc tiêu chí nhất mực.

Ví dụ về hàm Minifs :

Trong bảng tính dưới đây, sử dụng hàm Minifs để tính điểm bài rà soát tối thiểu trong Nhóm 2:

= MINIFS (C2: C9, B2: B9, 2)

Để làm việc với Excel, chỉ trong Office excel 2016

Kết quả được cung ứng là 73%.

Đây là các hàm Excel chỉ có trên Office 2016 nhưng ko có trên Office 2007 và Office 2003, đã được cập nhật giúp người dùng dễ dàng lọc, định dạng và tính toán trên phương tiện Excel.

https://thuthuat.taimienphi.vn/tong-hop-ham-excel-chi-co-tren-office-excel-2016-22942n.aspx
Quay lại với hàm Excel có mặt ở tất cả các phiên bản, hàm SumIF là một trong những hàm được sử dụng rộng rãi, hàm Sumif hỗ trợ tính tổng những thứ trong bảng tính nhưng người dùng cần làm, ngoài ra lúc sử dụng hàm. SumIF với các tính năng khác, vấn đề hoặc công việc của bạn sẽ được xử lý nhanh hơn.

[rule_{ruleNumber}]

#Những #hàm #Excel #chỉ #có #trên #Office #CONCAT #TEXTJOIN #IFS

[rule_3_plain]

#Những #hàm #Excel #chỉ #có #trên #Office #CONCAT #TEXTJOIN #IFS

[rule_1_plain]

#Những #hàm #Excel #chỉ #có #trên #Office #CONCAT #TEXTJOIN #IFS

[rule_2_plain]

#Những #hàm #Excel #chỉ #có #trên #Office #CONCAT #TEXTJOIN #IFS

[rule_2_plain]

#Những #hàm #Excel #chỉ #có #trên #Office #CONCAT #TEXTJOIN #IFS

[rule_3_plain]

#Những #hàm #Excel #chỉ #có #trên #Office #CONCAT #TEXTJOIN #IFS

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Những #hàm #Excel #chỉ #có #trên #Office #CONCAT #TEXTJOIN #IFS