Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Loại phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?

A. Đạm, kali, vôi

B. Phân xanh, phân chuồng, rác

C. Phân xanh, phân kali

D.Manure, kali

Đáp án B đúng.

Nhóm phân thuộc nhóm phân hữu cơ là phân xanh, phân chuồng, phân rác nhằm hỗ trợ mùn, chất hữu cơ làm tăng độ phì nhiêu, phì nhiêu của đất, hỗ trợ chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng tăng trưởng. và tăng trưởng.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là VOID

Phân hữu cơ là những hợp chất hữu cơ dùng trong canh tác nông nghiệp có xuất xứ từ phân gia súc, lá cây, cành cây, rác nhà bếp, rác thải sinh hoạt, rác thải, chất thải từ thực vật thủy sinh. hải sản, than bùn….

Nhằm hỗ trợ mùn và các chất hữu cơ để tăng độ phì nhiêu, phì nhiêu cho đất và hỗ trợ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sinh trưởng và tăng trưởng.

Phân hữu cơ chứa tất cả các chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cần thiết để bón cho cây trồng nhưng ko cần phân khoáng (phân hóa học).

– Phân loại phân hữu cơ:

Phân hữu cơ được phân thành 2 nhóm: Phân hữu cơ truyền thống và phân hữu cơ công nghiệp.

+ Phân hữu cơ truyền thống là loại phân có xuất xứ từ phân gia súc, phụ phẩm nông nghiệp, … được xử lý bằng phương pháp truyền thông như phân chuồng, rác, phân xanh …

+ Phân hữu cơ chế biến công nghiệp là nhóm phân bón được chế biến từ các chất hữu cơ theo thứ tự công nghiệp.

Để sản xuất ra các thành phầm phân bón có chất lượng tốt hơn so với vật liệu đầu vào như phân hữu cơ, phân hữu cơ sinh vật học, phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng, phân vi sinh, phân bón lá hữu cơ.

Phân vô cơ (phân hóa học) là loại phân bón dưới dạng muối khoáng được sản xuất theo thứ tự công nghiệp bón cho cây trồng có chứa các chất khoáng cần thiết để hỗ trợ chất dinh dưỡng và tạo điều kiện cho cây tăng trưởng. cây sinh trưởng và tăng trưởng tốt.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Nhà Cung Cấp Dịch Vụ ( Service Provider Là Gì ? Đặc Điểm Và Vai Trò

Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?

Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ? -

Câu hỏi:

Loại phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?

A. Đạm, kali, vôi

B. Phân xanh, phân chuồng, rác

C. Phân xanh, phân kali

D.Manure, kali

Đáp án B đúng.

Nhóm phân thuộc nhóm phân hữu cơ là phân xanh, phân chuồng, phân rác nhằm hỗ trợ mùn, chất hữu cơ làm tăng độ phì nhiêu, phì nhiêu của đất, hỗ trợ chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng tăng trưởng. và tăng trưởng.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là VOID

Phân hữu cơ là những hợp chất hữu cơ dùng trong canh tác nông nghiệp có xuất xứ từ phân gia súc, lá cây, cành cây, rác nhà bếp, rác thải sinh hoạt, rác thải, chất thải từ thực vật thủy sinh. hải sản, than bùn….

Nhằm hỗ trợ mùn và các chất hữu cơ để tăng độ phì nhiêu, phì nhiêu cho đất và hỗ trợ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sinh trưởng và tăng trưởng.

Phân hữu cơ chứa tất cả các chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cần thiết để bón cho cây trồng nhưng ko cần phân khoáng (phân hóa học).

- Phân loại phân hữu cơ:

Phân hữu cơ được phân thành 2 nhóm: Phân hữu cơ truyền thống và phân hữu cơ công nghiệp.

+ Phân hữu cơ truyền thống là loại phân có xuất xứ từ phân gia súc, phụ phẩm nông nghiệp, ... được xử lý bằng phương pháp truyền thông như phân chuồng, rác, phân xanh ...

+ Phân hữu cơ chế biến công nghiệp là nhóm phân bón được chế biến từ các chất hữu cơ theo thứ tự công nghiệp.

Để sản xuất ra các thành phầm phân bón có chất lượng tốt hơn so với vật liệu đầu vào như phân hữu cơ, phân hữu cơ sinh vật học, phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng, phân vi sinh, phân bón lá hữu cơ.

Phân vô cơ (phân hóa học) là loại phân bón dưới dạng muối khoáng được sản xuất theo thứ tự công nghiệp bón cho cây trồng có chứa các chất khoáng cần thiết để hỗ trợ chất dinh dưỡng và tạo điều kiện cho cây tăng trưởng. cây sinh trưởng và tăng trưởng tốt.

[rule_{ruleNumber}]

#Nhóm #phân #nào #sau #đây #thuộc #nhóm #phân #hữu #cơ

[rule_3_plain]

#Nhóm #phân #nào #sau #đây #thuộc #nhóm #phân #hữu #cơ

[rule_1_plain]

#Nhóm #phân #nào #sau #đây #thuộc #nhóm #phân #hữu #cơ

[rule_2_plain]

#Nhóm #phân #nào #sau #đây #thuộc #nhóm #phân #hữu #cơ

[rule_2_plain]

#Nhóm #phân #nào #sau #đây #thuộc #nhóm #phân #hữu #cơ

[rule_3_plain]

#Nhóm #phân #nào #sau #đây #thuộc #nhóm #phân #hữu #cơ

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nhóm #phân #nào #sau #đây #thuộc #nhóm #phân #hữu #cơ