Nhím Sonic 2 – Nhím Sonic Tails Credit

Hình ảnh của Sonic the Hedgehog 2

Sonic Hedgehog 2

Nguồn video Sonic Tails Credit Hedgehog

See more of Sonic Tails Credit Hedgehog

  • Tác giả: TỐC ĐỘ SIÊU KHỔNG LỒ
  • Tìm kiếm: 1225492
  • Nhận định: 5.00
  • Lượt thích: 3895
  • Ko thích:
  • Liên quan: Sonic Tails Credit Hedgehog, Sonic Hedgehog, Sonic Tails Hedgehog, Voices Tails, Voice of Sonic Hedgehog
  • phím: Sonic Hedgehog 2
  • Mô tả: Phần tín dụng giữa tiết lộ sự xuất hiện của Tails, một nhân vật ko mấy nổi tiếng sẽ xuất hiện trong phần hai. Và một giả thuyết cho rằng dì của Longclaw vẫn còn sống nên đã bảo Tails tìm Sonic để hợp lực chống lại thầy lang. Eggs đang cùng Knuckle lên kế hoạch tìm kiếm bộ 7 viên ngọc lục bảo có sức mạnh hủy diệt cả một nền văn minh. – Dự kiến ​​phát hành vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Bản quyền thuộc về Paramount Pictures. Tất cả các quyền được bảo lưu cho Paramount Pictures. KHUYẾN CÁO: “Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Copyrigth Theo Mục 107 của Đạo luật Copyrigth 1976 được coi là ‘sử dụng hợp pháp’ cho các mục tiêu như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Nếu ko, hành động sẽ bị vi phạm. Việc sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc tư nhân giúp thăng bằng cán cân theo hướng sử dụng hợp lý. Video này ko nhằm mục tiêu vi phạm bản quyền. Tất cả các clip ngặt nghèo về âm nhạc của anh đó đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng. ”

Đoạn mid credit hé lộ sự xuất hiện của Tails, một nhân vật ko mấy nổi tiếng sẽ xuất hiện trong season 2. Và một giả thuyết cho rằng dì của Longclaw vẫn còn sống nên đã bảo Tails tìm Sonic để hợp lực chống lại thầy lang. Eggs đang cùng Knuckle lên kế hoạch tìm kiếm bộ 7 viên ngọc lục bảo có sức mạnh hủy diệt cả một nền văn minh. – Dự kiến ​​phát hành vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Bản quyền thuộc về Paramount Pictures. Tất cả các quyền được bảo lưu cho Paramount Pictures. KHUYẾN CÁO: “Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Copyrigth Theo Mục 107 của Đạo luật Copyrigth 1976 được coi là ‘sử dụng hợp pháp’ cho các mục tiêu như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Nếu ko, hành động sẽ bị vi phạm. Việc sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc tư nhân giúp thăng bằng cán cân theo hướng sử dụng hợp lý. Video này ko nhằm mục tiêu vi phạm bản quyền. Tất cả các clip ngặt nghèo về âm nhạc của anh đó đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng. ”

Đoạn mid credit hé lộ sự xuất hiện của Tails, một nhân vật ko mấy nổi tiếng sẽ xuất hiện trong season 2. Và một giả thuyết cho rằng dì của Longclaw vẫn còn sống nên đã bảo Tails tìm Sonic để hợp lực chống lại thầy lang. Eggs đang cùng Knuckle lên kế hoạch tìm kiếm bộ 7 viên ngọc lục bảo có sức mạnh hủy diệt cả một nền văn minh. – Dự kiến ​​phát hành vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Bản quyền thuộc về Paramount Pictures. Tất cả các quyền được bảo lưu cho Paramount Pictures. KHUYẾN CÁO: “Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Copyrigth Theo Mục 107 của Đạo luật Copyrigth 1976 được coi là ‘sử dụng hợp pháp’ cho các mục tiêu như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Nếu ko, hành động sẽ bị vi phạm. Việc sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc tư nhân giúp thăng bằng cán cân theo hướng sử dụng hợp lý. Video này ko nhằm mục tiêu vi phạm bản quyền. Tất cả các clip ngặt nghèo về âm nhạc của anh đó đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng. ”

Đoạn mid credit hé lộ sự xuất hiện của Tails, một nhân vật ko mấy nổi tiếng sẽ xuất hiện trong season 2. Và một giả thuyết cho rằng dì của Longclaw vẫn còn sống nên đã bảo Tails tìm Sonic để hợp lực chống lại thầy lang. Eggs đang cùng Knuckle lên kế hoạch tìm kiếm bộ 7 viên ngọc lục bảo có sức mạnh hủy diệt cả một nền văn minh. – Dự kiến ​​phát hành vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Bản quyền thuộc về Paramount Pictures. Tất cả các quyền được bảo lưu cho Paramount Pictures. KHUYẾN CÁO: “Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Copyrigth Theo Mục 107 của Đạo luật Copyrigth 1976 được coi là ‘sử dụng hợp pháp’ cho các mục tiêu như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Nếu ko, hành động sẽ bị vi phạm. Việc sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc tư nhân giúp thăng bằng cán cân theo hướng sử dụng hợp lý. Video này ko nhằm mục tiêu vi phạm bản quyền. Tất cả các clip ngặt nghèo về âm nhạc của anh đó đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng. ”


Thông tin thêm

Nhím Sonic 2 – Nhím Sonic Tails Credit

#Nhím #Sonic #Nhím #Sonic #Tails #Credit

[rule_3_plain]

#Nhím #Sonic #Nhím #Sonic #Tails #Credit

[rule_1_plain]

#Nhím #Sonic #Nhím #Sonic #Tails #Credit

[rule_2_plain]

#Nhím #Sonic #Nhím #Sonic #Tails #Credit

[rule_2_plain]

#Nhím #Sonic #Nhím #Sonic #Tails #Credit

[rule_3_plain]

#Nhím #Sonic #Nhím #Sonic #Tails #Credit

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nhím #Sonic #Nhím #Sonic #Tails #Credit

Xem thêm:   5 vị trí đặt gương cần né để tránh rước họa vào nhà