Lịch Sử & Địa Lý

Nhà Tống đã làm gì khắc phục những trở ngại trong nước?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhà Tống đã làm gì khắc phục những trở ngại trong nước? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi: Nhà Tống đã làm gì để khắc phục những trở ngại trong nước?

A. Đánh nhau hai nước Liêu – Hà

B. Đánh Champa để mở rộng lãnh thổ

C. Đánh Đại Việt kiểm soát Liêu – Hạ

D. Thực hiện cải cách và củng cố quốc gia

Đáp án C đúng.

Để khắc phục những trở ngại trong nước, nhà Tống ko chọn canh tân quốc gia nhưng mà thực hiện trận đánh tranh xâm lược Đại Việt vì cho rằng nếu đánh thắng Đại Việt, nhà Tống sẽ tăng thêm các nước Liêu – Hạ.

Lý do chọn đáp án C là vì:

Tình hình:

– Giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gặp muôn vàn khó khăn.

+ Đối nội: ngân khố hết sạch, tài chính nguy cấp, nội bộ lục sục.

+ Vùng biên giới phía Bắc nhà Tống thường xuyên bị các nước Liêu, Hạ quấy rối.

+ Nhân dân chết đói, nhiều nơi nổi dậy đấu tranh …

=> Nhà Tống muốn dùng chiến tranh để khắc phục tình thế khủng hoảng nên đã mưu mô xâm lược Đại Việt.

Hành động:

– Xúi giục vua Chămpa từ phía nam đánh lên.

– Tại biên giới phía Bắc Đại Việt, nhà Tống ngăn cản việc giao thương, đi lại của nhân dân hai nước, dụ dỗ tù trưởng các dân tộc thiểu số.

Tương tự Từ giữa thế kỷ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về đối ngoại nên nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để khắc phục khủng hoảng trong nước, nhà Tống muốn dùng kỳ công (nếu chiếm được Đại Việt). trấn áp sự chống đối trong triều đình, hai nước biên giới phía Bắc là Liêu, Hạ và các cuộc nổi dậy của nhân dân trong nước. Vì vậy, câu trả lời Nhà Tống Thực hiện cải cách và củng cố quốc gia là ko đúng.


Thông tin thêm

Nhà Tống đã làm gì khắc phục những trở ngại trong nước?

Xem thêm:   Tên gọi của nước ta dưới thời Hồ là gì?

Nhà Tống đã làm gì khắc phục những trở ngại trong nước? -

Câu hỏi: Nhà Tống đã làm gì để khắc phục những trở ngại trong nước?

A. Đánh nhau hai nước Liêu - Hà

B. Đánh Champa để mở rộng lãnh thổ

C. Đánh Đại Việt kiểm soát Liêu - Hạ

D. Thực hiện cải cách và củng cố quốc gia

Đáp án C đúng.

Để khắc phục những trở ngại trong nước, nhà Tống ko chọn canh tân quốc gia nhưng mà thực hiện trận đánh tranh xâm lược Đại Việt vì cho rằng nếu đánh thắng Đại Việt, nhà Tống sẽ tăng thêm các nước Liêu - Hạ.

Lý do chọn đáp án C là vì:

Tình hình:

- Giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gặp muôn vàn khó khăn.

+ Đối nội: ngân khố hết sạch, tài chính nguy cấp, nội bộ lục sục.

+ Vùng biên giới phía Bắc nhà Tống thường xuyên bị các nước Liêu, Hạ quấy rối.

+ Nhân dân chết đói, nhiều nơi nổi dậy đấu tranh ...

=> Nhà Tống muốn dùng chiến tranh để khắc phục tình thế khủng hoảng nên đã mưu mô xâm lược Đại Việt.

Hành động:

- Xúi giục vua Chămpa từ phía nam đánh lên.

- Tại biên giới phía Bắc Đại Việt, nhà Tống ngăn cản việc giao thương, đi lại của nhân dân hai nước, dụ dỗ tù trưởng các dân tộc thiểu số.

Tương tự Từ giữa thế kỷ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về đối ngoại nên nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để khắc phục khủng hoảng trong nước, nhà Tống muốn dùng kỳ công (nếu chiếm được Đại Việt). trấn áp sự chống đối trong triều đình, hai nước biên giới phía Bắc là Liêu, Hạ và các cuộc nổi dậy của nhân dân trong nước. Vì vậy, câu trả lời Nhà Tống Thực hiện cải cách và củng cố quốc gia là ko đúng.

[rule_{ruleNumber}]

#Nhà #Tống #đã #làm #gì #giải #quyết #những #khó #khăn #trong #nước

[rule_3_plain]

#Nhà #Tống #đã #làm #gì #giải #quyết #những #khó #khăn #trong #nước

[rule_1_plain]

#Nhà #Tống #đã #làm #gì #giải #quyết #những #khó #khăn #trong #nước

[rule_2_plain]

#Nhà #Tống #đã #làm #gì #giải #quyết #những #khó #khăn #trong #nước

[rule_2_plain]

#Nhà #Tống #đã #làm #gì #giải #quyết #những #khó #khăn #trong #nước

[rule_3_plain]

#Nhà #Tống #đã #làm #gì #giải #quyết #những #khó #khăn #trong #nước

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nhà #Tống #đã #làm #gì #giải #quyết #những #khó #khăn #trong #nước

Related Articles

Back to top button