Nhà kiên cố là gì

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3352/UBND-CN2 ngày 05/06/2015 v/v đánh giá, phân loại nhà an toàn theo các cấp bão trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá, phân loại nhà ở an toàn theo các cấp bão, để chủ động ứng phó trong mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. Phân loại cấp bão

Theo “Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ” tại Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau:

– Sức gió mạnh nhất trong xoáy thuận nhiệt đới (bão) là tốc độ gió trung bình lớn nhất xác định trong thời gian 02 phút quan trắc (tính bằng cấp gió Beaufort);

– Gió giật là tốc độ gió tăng lên tức thời được xác định trong khoảng 02 giây;

– Áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7 và có thể có gió giật.

– Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão mạnh, từ cấp 12 trở lên là bão rất mạnh.

II. Phân loại nhà

1. Phân loại nhà theo thiết kế

Nhà hiện hữu gồm 3 dạng:

+ Nhà xây dựng theo tiêu chuẩn (nhà theo tiêu chuẩn)

+ Nhà xây dựng không theo tiêu chuẩn (nhà phi tiêu chuẩn)

+ Các loại nhà còn lại

a) Nhà theo tiêu chuẩn: Là nhà được thiết kế và thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn và các quy định về quản lý xây dựng của Nhà nước.

Nhà theo tiêu chuẩn chịu được cấp gió bão trong giới hạn tính toán thiết kế theo phân vùng áp lực gió và tuổi thọ công trình của tiêu chuẩn hiện hành. Khi cấp bão lớn hơn cấp thiết kế, cần có biện pháp phòng chống; và gia cố, đặc biệt đối với các kết cấu bao che và kết cấu mái. Trong trường hợp cần thiết cần tiến hành di dân tới nơi trú ngụ an toàn.

b) Nhà phi tiêu chuẩn: Là nhà không được thiết kế và thi công theo các tiêu chuẩn và các quy định về quan lý xây dựng của Nhà nước. Khi có bão các nhà này có thể không đảm bảo an toàn phòng chống bão. Do đó việc đánh giá an toàn nhà theo cấp bão cần được tập trung vào đối tượng nhà phi tiêu chuẩn.

c) Các loại nhà còn lại: Là nhà có kết cấu chịu lực chính được tính toán thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn nhưng các kết cấu mái, tường làm bằng tôn, fibroximang hoặc các vật liệu tương tự không được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn.

2. Phân loại nhà theo mức độ kiên cố

Xem thêm:   file wav là gì

Nhà phi tiêu chuẩn được phân thành các loại như sau:

a) Nhà kiên cố: Là nhà có 3 kết cấu chính: Cột, mái, tường đều làm bằng vật liệu bền chắc.

b) Nhà bán kiên cố: Là nhà có 2 trong 3 kết cấu chính: Cột, mái, tường đều làm bằng vật liệu bền chắc.

c) Nhà thiếu kiên cố: Là nhà có 1 trong 3 kết cấu chính: Cột, mái, tường đều làm bằng vật liệu bền chắc.

d) Nhà đơn sơ: Là nhà có cả 3 kết cấu chính: Cột, mái, tường đều làm bằng vật liệu không bền chắc.

Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc được cho theo bảng dưới đây:

Bảng 1. Nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc

Vật liệu

Kết cấu chính

Cột, dầm

Mái

Tường bao che

Vật liệu bền chắc

1. Bê tông, cốt thép;

2. Xây gạch/đá

3. Sắt/thép/gỗ bền chắc

1 .Bê tông cốt thép

1. Bê tông cốt thép;

2. Xây gạch/đá

3. Gỗ/ kim loại

Vật liệu không bền chắc

4. Gỗ tạp/tre

5. Vật liệu khác

2. Ngói (Xi măng, đất nung);

3. Tấm lợp (Xi măng, kim loại)

4. Lá/rơm rạ/ giấy dầu

5. Vật liệu khác

4. Đất/vôi/rơm

5. Phiên/liếp/ván ép

6.Vật liệu khác

III. Hướng dẫn nhà an toàn theo cấp bão

Căn cứ vào các nội dung phân loại cấp gió, việc đánh giá an toàn nhà theo cấp bão như sau:

1. Nhà theo tiêu chuẩn

Nhà theo tiêu chuẩn chịu được cấp bão trong giới hạn tính toán thiết kế, khi cấp bão lớn hơn cần có biện pháp phòng chống và gia cố, đặc biệt đối với các kết cấu bao che và kết cấu mái. Trong trường hợp cần thiết cần tiến hành di dân tới nơi trú ngụ an toàn.

2. Nhà phi tiêu chuẩn

a) Nhà kiên cố nằm riêng lẻ ở vị trí trống trải, ven sông chịu được bão đến cấp 10. Khi xảy ra bão đến cấp 11, cần có biện pháp phòng chống và gia cố nhà. Khi xảy ra bão trên cấp 11, mọi người dân ở trong các ngôi nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn.

b) Nhà bán kiên cố nằm riêng lẻ ở vị trí trống trải, ven sông chịu được bão đến cấp 8. Khi xảy ra bão đến cấp 9 đến 10, cần có biện pháp phòng chống và gia cố nhà. Khi xảy ra bão trên cấp 10, mọi người dân ở trong các ngôi nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn.

c) Nhà thiếu kiên cố nằm riêng lẻ ở vị trí trống trải, ven sông chịu được bão đến cấp 7. Khi xẩy ra bão đến cấp 8 đến 9, cần có biện pháp phòng chống và gia cố nhà. Khi xảy ra bão trên cấp 9, mọi người dân ở trong các ngôi nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn.

d) Nhà đơn sơ nằm riêng lẻ ở vị trí trống trải, ven sông chịu được bão đến cấp 6. Khi xảy ra bão cấp 7 đến 8, cần có biện pháp phòng chống và gia cố nhà. Khi xảy ra bão trên cấp 8. mọi người dân ở trong các ngôi nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn.

Xem thêm:   Học Máy Là Gì ? Ứng Dụng Của Machine Learning Machine Learning Là Gì

e) Nhà kiên cố xây dựng thành cụm, ở vị trí có che chắn chịu được bão đến cấp 11. Khi xảy ra bão đến cấp 12, cần có biện pháp phòng chống và gia cố nhà. Khi xẩy ra bão trên cấp 12, mọi người dân ở trong các ngôi nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn.

f) Nhà bán kiên cố xây dựng thành cụm, ở vị trí có che chắn chịu được bão đến cấp 9. Khi xảy ra bão đến cấp 10 đến 11, cần có biện pháp phòng chống và gia cố nhà. Khi xảy ra bão trên cấp 11, mọi người dân ở trong các ngôi nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn.

g) Nhà thiếu kiên cố xây dựng thành cụm, ở vị trí có che chắn chịu được bão đến cấp 8. Khi xảy ra bão đến cấp 9 đến 10, cần có biện pháp phòng chống và gia cố nhà. Khi xảy ra bão trên cấp 10, mọi người dân ở trong các ngôi nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn.

h) Nhà đơn sơ xây dựng thành cụm, ở vị trí có che chắn chịu được bão đến cấp 7. Khi xảy ra bão cấp 8 đến 9, cần có biện pháp phòng chống và gia cố nhà. Khi xảy ra bão trên cấp 9, mọi người dân ở trong các ngôi nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn.

Bảng 2. Hướng dẫn an toàn theo cấp bão cho nhà phi tiêu chuẩn

Cấp gió

theo

thang

Beaufort

Phân loại bão

Nhà phi tiêu chuẩn

Nhà riêng lẻ ở vị trí trống trải, ven sông

Nhà xây thành cụm có che chắn

Kiên

cố

Bán Kiên cố

Thiếu

Kiên cố

Đơn sơ

Kiên cố

Bán

Kiên cố

Thiếu

Kiên cố

Đơn sơ

1-5

An toàn

An toàn

An toàn

An toàn

6

Áp thấp nhiệt đới

7

Gia cố

An toàn

An toàn

An toàn

An toàn

8

Bão

Gia cố

Gia cố

9

Gia cố

Gia ố

10

Bão mạnh

Gia cố

11

Gia cố

12

Bão rất mạnh

Gia cố

13

14

Di dân tới nơi an toàn

15

Siêu bão

16

17

3. Các loại nhà còn lại

Với loại nhà này, các kết cấu chịu lực chính chịu được cấp bão trong giới hạn thiết kế, khi cấp bão lớn hơn cần có biện pháp phòng chống và gia cố. Riêng đối với các kết cấu bao che và kết cấu mái; với bão từ cấp 8 đến cấp 9 trở lên phải có biện pháp phòng chống và gia cố chống sập đổ và tốc mái. Trong trường hợp cần thiết cần tiến hành di dân tới nơi trú ngụ an toàn.

4. Hướng dẫn triển khai cụ thể

Xem thêm:   Nosql Là Gì Và Những Thông Tin Về Nosql, Tìm Hiểu Về Cơ Sở Dữ Liệu Phi Quan Hệ

– Hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão nêu trên cũng được áp dụng đối với cấp gió giật;

– Các giải pháp phòng chống, gia cố nhà phòng, chống bão thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng trong “Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở” và “Phòng chống bão cho nhà đã xây dựng” cũng như các tài liệu khác đã ban hành.

– Đối với các nhà ở được xây dựng vị trí trống trải, ven Sông Hồng, Sông Lô, Sông Phó Đáy. Đề nghị UBND cấp huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã đánh giá phân loại nhà cụ thể để có biện pháp phòng chống bão và di dân khi cần thiết.

– Khi xảy ra bão thường kèm theo mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở. Vì vậy các nhà xây dựng nơi khu vực triền đồi, sườn núi tại các địa phương như: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Phúc Yên cần chú ý các biện pháp phòng chống lũ lụt hoặc di dời tới nơi trú ngụ an toàn.

– Trước mùa mưa bão, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức phân loại nhà, công trình theo hướng dẫn trên.

– Các công trình công cộng như trường học, trụ sở cơ quan nhà nước… được thiết kế và thi công tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khi xảy ra bão không vượt qua cấp bão trong thiết kế có thể là địa điểm bố trí trú ngụ an toàn. Khi xảy ra bão có cấp lớn hơn cấp thiết kế phải di dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão đến vùng an toàn.

– Các công trình phục vụ di dân tránh bão phải được kiểm tra về điều kiện kỹ thuật, sự phù hợp của công trình với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và điều kiện địa hình địa vật xảy ra lũ lụt. Trong trường hợp cần thiết phải tiến hành gia cố để đảm bảo an toàn.

– Công trình phục vụ trú ngụ an toàn cho người dân khi có siêu bão phải được thiết kế theo cấp bão do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố với chu kỳ lặp 100 năm.

Căn cứ hướng dẫn này, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, phân loại nhà an toàn theo các cấp bão để chủ động ứng phó trong mùa mưa bão. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phản ánh kịp thời về Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Sở Xây dựng để xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng./.

(Nguồn: Công văn số 1826/SXD-QLN&PTDT ngày 26/6/2015 của Sở Xây dựng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.