Nguyên nhân của phủ định biện chứng?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nguyên nhân của phủ định biện chứng? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nguyên nhân của phủ định biện chứng? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Nguyên nhân của sự phủ định biện chứng?

A. Do các sự vật, hiện tượng luôn tăng trưởng.

B. Vì hiện tượng luôn chuyển động.

C. Do có ngoại lực tác dụng vào.

D. Nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng.

Đáp án đúng D.

Nguyên nhân của phủ định biện chứng nằm ở bản thân sự vật, hiện tượng, lúc có phủ định sẽ phá hủy cái cũ, ko tạo tiền đề cho sự tiến bộ và lực lượng phủ định từ bên ngoài đưa vào. tới cấu trúc của sự vật, tức là sự tự phủ định, là sự phủ định tạo tiền đề cho sự tăng trưởng tiếp theo và cho sự vật mới ra đời thay thế cái cũ.

Giảng giải lý do chọn đáp án D:

Hiện nay, theo sách giáo khoa triết học Mác – Lênin, đáp án cho câu hỏi phủ định biện chứng như sau: ” Phủ định biện chứng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định tự nó, là mắt xích trong quá trình dẫn tới sự ra đời của sự vật mới, tiến bộ hơn sự vật cũ..

Phủ định biện chứng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định, sự tăng trưởng của bản thân và sự liên kết trong quá trình dẫn tới sự ra đời của cái mới, cái mới tiến bộ hơn cái cũ.

Lúc có phủ định sẽ phá hủy cái cũ, ko tạo tiền đề cho sự tiến bộ và lực lượng phủ định từ bên ngoài đưa vào cơ cấu của sự vật, tức là sự tự phủ định, sự phủ định tạo tiền đề cho sự tăng trưởng tiếp theo và cho những cái mới ra đời để thay thế cái cũ.

Phủ định biện chứng có đặc điểm là tính khách quan và tính kế thừa.

Quá trình phủ định của phủ định diễn ra ko ngừng trong tự thân của mỗi sự vật, hiện tượng, từ đó tạo nên sự vận động và tăng trưởng vô tận của toàn cầu vật chất.

Trong mỗi chu kỳ tăng trưởng không giống nhau của sự vật, hiện tượng thường sẽ trải qua hai lần phủ định biện chứng. Điều này có tức là phải trải qua một quá trình phủ định của phủ định. Phủ định của phủ định kết thúc một chu kỳ tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng là điểm xuất phát của một chu trình mới và chu trình này sẽ được lặp đi lặp lại ko ngừng.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Tin nhắn xin lỗi bạn gái người yêu chân thành, dí dỏm nhất

Nguyên nhân của phủ định biện chứng?

Nguyên nhân của phủ định biện chứng? -

Câu hỏi:

Nguyên nhân của sự phủ định biện chứng?

A. Do các sự vật, hiện tượng luôn tăng trưởng.

B. Vì hiện tượng luôn chuyển động.

C. Do có ngoại lực tác dụng vào.

D. Nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng.

Đáp án đúng D.

Nguyên nhân của phủ định biện chứng nằm ở bản thân sự vật, hiện tượng, lúc có phủ định sẽ phá hủy cái cũ, ko tạo tiền đề cho sự tiến bộ và lực lượng phủ định từ bên ngoài đưa vào. tới cấu trúc của sự vật, tức là sự tự phủ định, là sự phủ định tạo tiền đề cho sự tăng trưởng tiếp theo và cho sự vật mới ra đời thay thế cái cũ.

Giảng giải lý do chọn đáp án D:

Hiện nay, theo sách giáo khoa triết học Mác - Lênin, đáp án cho câu hỏi phủ định biện chứng như sau: " Phủ định biện chứng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định tự nó, là mắt xích trong quá trình dẫn tới sự ra đời của sự vật mới, tiến bộ hơn sự vật cũ..

Phủ định biện chứng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định, sự tăng trưởng của bản thân và sự liên kết trong quá trình dẫn tới sự ra đời của cái mới, cái mới tiến bộ hơn cái cũ.

Lúc có phủ định sẽ phá hủy cái cũ, ko tạo tiền đề cho sự tiến bộ và lực lượng phủ định từ bên ngoài đưa vào cơ cấu của sự vật, tức là sự tự phủ định, sự phủ định tạo tiền đề cho sự tăng trưởng tiếp theo và cho những cái mới ra đời để thay thế cái cũ.

Phủ định biện chứng có đặc điểm là tính khách quan và tính kế thừa.

Quá trình phủ định của phủ định diễn ra ko ngừng trong tự thân của mỗi sự vật, hiện tượng, từ đó tạo nên sự vận động và tăng trưởng vô tận của toàn cầu vật chất.

Trong mỗi chu kỳ tăng trưởng không giống nhau của sự vật, hiện tượng thường sẽ trải qua hai lần phủ định biện chứng. Điều này có tức là phải trải qua một quá trình phủ định của phủ định. Phủ định của phủ định kết thúc một chu kỳ tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng là điểm xuất phát của một chu trình mới và chu trình này sẽ được lặp đi lặp lại ko ngừng.

[rule_{ruleNumber}]

#Nguyên #nhân #của #phủ #định #biện #chứng

[rule_3_plain]

#Nguyên #nhân #của #phủ #định #biện #chứng

[rule_1_plain]

#Nguyên #nhân #của #phủ #định #biện #chứng

[rule_2_plain]

#Nguyên #nhân #của #phủ #định #biện #chứng

[rule_2_plain]

#Nguyên #nhân #của #phủ #định #biện #chứng

[rule_3_plain]

#Nguyên #nhân #của #phủ #định #biện #chứng

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nguyên #nhân #của #phủ #định #biện #chứng