Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Trong chương trình học Địa Lí lớp 10 (cơ bản), ở bài 9, chúng ta đã được tìm hiểu về tác động của ngoại lực tới địa hình bề mặt Trái Đất.

Một trong những câu hỏi được đặt ra là: Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là gì?

Bài viết sẽ mang tới những thông tin hữu ích giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi:

Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là gì?

A. Nguồn năng lượng từ đại dương (sóng, thủy triều, hải lưu …).

B. Nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. Nguồn năng lượng từ bức xạ mặt trời.

D. Năng lượng từ mặt đất.

Đáp án C đúng.

Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng chủ yếu từ bức xạ mặt trời, dưới tác dụng của bức xạ mặt trời sẽ làm cho các loại đá trên bề mặt thạch quyển bị phá hủy và năng lượng của ngoại lực. chẳng hạn như nước chảy, gió thổi, băng, tuyết, v.v.

Giảng giải lý do chọn phương án C:

Ngoại lực là lực có xuất xứ bên ngoài, trên bề mặt Trái đất. Nguồn năng lượng chính tạo ra ngoại lực là năng lượng của bức xạ mặt trời. Các yếu tố bên ngoài là yếu tố khí hậu (nhiệt độ, gió, mưa …), các dạng nước (nước chảy, nước ngầm, sông băng, sóng biển …), sinh vật (động vật, thực vật) và con người. Ngoại lực tác động tới địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các quá trình ngoại lực, các quá trình này bao gồm: phong hóa, xói mòn, vận chuyển và bồi tụ.

Người ta cho rằng, nguồn năng lượng chính tạo ra ngoại lực là năng lượng bức xạ mặt trời vì dưới tác dụng của bức xạ mặt trời, các đá trên bề mặt thạch quyển sẽ bị phá hủy và năng lượng của ngoại lực như nước chảy, gió thổi. , băng và tuyết, vv có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới bức xạ mặt trời. Do đó, ta nói rằng nguồn năng lượng chính tạo ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.

Các yếu tố bên ngoài như yếu tố khí hậu (nhiệt độ, gió, mưa ..), dòng chảy (nước chảy, mạch nước ngầm, sông băng, sóng biển,…), sinh vật,… đều chịu tác động hoặc tác động trực tiếp. bức xạ mặt trời gián tiếp thay đổi và tăng trưởng.


Thông tin thêm

Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là?

Xem thêm:   Ở giữa của Nam Á là miền địa hình nào?

Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là? -

Trong chương trình học Địa Lí lớp 10 (cơ bản), ở bài 9, chúng ta đã được tìm hiểu về tác động của ngoại lực tới địa hình bề mặt Trái Đất.

Một trong những câu hỏi được đặt ra là: Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là gì?

Bài viết sẽ mang tới những thông tin hữu ích giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi:

Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là gì?

A. Nguồn năng lượng từ đại dương (sóng, thủy triều, hải lưu ...).

B. Nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. Nguồn năng lượng từ bức xạ mặt trời.

D. Năng lượng từ mặt đất.

Đáp án C đúng.

Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng chủ yếu từ bức xạ mặt trời, dưới tác dụng của bức xạ mặt trời sẽ làm cho các loại đá trên bề mặt thạch quyển bị phá hủy và năng lượng của ngoại lực. chẳng hạn như nước chảy, gió thổi, băng, tuyết, v.v.

Giảng giải lý do chọn phương án C:

Ngoại lực là lực có xuất xứ bên ngoài, trên bề mặt Trái đất. Nguồn năng lượng chính tạo ra ngoại lực là năng lượng của bức xạ mặt trời. Các yếu tố bên ngoài là yếu tố khí hậu (nhiệt độ, gió, mưa ...), các dạng nước (nước chảy, nước ngầm, sông băng, sóng biển ...), sinh vật (động vật, thực vật) và con người. Ngoại lực tác động tới địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các quá trình ngoại lực, các quá trình này bao gồm: phong hóa, xói mòn, vận chuyển và bồi tụ.

Người ta cho rằng, nguồn năng lượng chính tạo ra ngoại lực là năng lượng bức xạ mặt trời vì dưới tác dụng của bức xạ mặt trời, các đá trên bề mặt thạch quyển sẽ bị phá hủy và năng lượng của ngoại lực như nước chảy, gió thổi. , băng và tuyết, vv có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới bức xạ mặt trời. Do đó, ta nói rằng nguồn năng lượng chính tạo ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.

Các yếu tố bên ngoài như yếu tố khí hậu (nhiệt độ, gió, mưa ..), dòng chảy (nước chảy, mạch nước ngầm, sông băng, sóng biển,…), sinh vật,… đều chịu tác động hoặc tác động trực tiếp. bức xạ mặt trời gián tiếp thay đổi và tăng trưởng.

[rule_{ruleNumber}]

#Nguồn #năng #lượng #sinh #ngoại #lực #là

[rule_3_plain]

#Nguồn #năng #lượng #sinh #ngoại #lực #là

[rule_1_plain]

#Nguồn #năng #lượng #sinh #ngoại #lực #là

[rule_2_plain]

#Nguồn #năng #lượng #sinh #ngoại #lực #là

[rule_2_plain]

#Nguồn #năng #lượng #sinh #ngoại #lực #là

[rule_3_plain]

#Nguồn #năng #lượng #sinh #ngoại #lực #là

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nguồn #năng #lượng #sinh #ngoại #lực #là