Người đứng đầu cơ chế Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Người đứng đầu cơ chế Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Người đứng đầu cơ chế Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Người đứng đầu Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là?

A. Tướng quân (Tổng hợp)

B. Hoàng đế

C. Vua

D. Nữ vương

Đáp án A đúng.

Người đứng đầu Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là Shogun (Tướng quân), cho tới giữa thế kỷ 19, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến, Vua được tôn là Thiên hoàng, có địa vị vô thượng nhưng có quyền thống trị. yếu thuộc về Tướng.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A vì:

Nhật Bản là một quốc đảo ở Đông Bắc Á. Vào đầu thế kỷ XIX, Mạc phủ ở Nhật Bản, đứng đầu là Shogun, lâm vào tình trạng suy yếu khủng hoảng.

– Thuộc kinh tế:

+ Nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lỗi thời. Địa chủ bóc lột dân lao động rất nặng nhọc. Có một loạt nạn đói và thất bát.

+ Công nghiệp: Ở các thành thị, hải cảng, kinh tế hàng hoá tăng trưởng, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.

+ Mầm mống của kinh tế tư sản tăng trưởng nhanh chóng.

– Xã hội:

+ Giai cấp tư sản thương nghiệp ra đời từ lâu, giai cấp tư sản công nghiệp được tạo nên và ngày càng giàu mạnh.

Các nhà công nghiệp ko có quyền lực chính trị.

+ Giai cấp tư sản còn non yếu, chưa xóa bỏ được cơ chế phong kiến, nông dân là nhân vật bóc lột chủ yếu của giai cấp phong kiến, thị dân ko chỉ bị phong kiến ​​nhưng còn bị phong kiến ​​kiểm soát. thương nhân và người cho vay săn trước.

– Chính trị:

Cho tới giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến. Vua được tôn là Hoàng đế, có địa vị vô thượng nhưng quyền lực chủ yếu thuộc về Tướng quân.

+ Giữa lúc trong nước tranh chấp giai cấp ngày càng gay gắt, cơ chế Mạc phủ lâm vào khủng hoảng trầm trọng, các nước tư bản phương Tây nhưng trước hết là Mĩ dùng sức ép quân sự đòi Nhật “mở cửa”.

Tương tự, tới giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đứng trước sự lựa chọn: Hoặc là tiếp tục tuyến đường trì trệ, thủ cựu để các nước đế quốc xâu xé nhau; hoặc cải cách và xóa bỏ cơ chế phong kiến, đưa Nhật Bản hội nhập với nền kinh tế phương Tây.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Hoạt động du lịch biển của các tỉnh phía Nam có thể diễn ra quanh năm vì?

Người đứng đầu cơ chế Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là?

Người đứng đầu cơ chế Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là? -

Câu hỏi:

Người đứng đầu Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là?

A. Tướng quân (Tổng hợp)

B. Hoàng đế

C. Vua

D. Nữ vương

Đáp án A đúng.

Người đứng đầu Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là Shogun (Tướng quân), cho tới giữa thế kỷ 19, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến, Vua được tôn là Thiên hoàng, có địa vị vô thượng nhưng có quyền thống trị. yếu thuộc về Tướng.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A vì:

Nhật Bản là một quốc đảo ở Đông Bắc Á. Vào đầu thế kỷ XIX, Mạc phủ ở Nhật Bản, đứng đầu là Shogun, lâm vào tình trạng suy yếu khủng hoảng.

- Thuộc kinh tế:

+ Nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lỗi thời. Địa chủ bóc lột dân lao động rất nặng nhọc. Có một loạt nạn đói và thất bát.

+ Công nghiệp: Ở các thành thị, hải cảng, kinh tế hàng hoá tăng trưởng, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.

+ Mầm mống của kinh tế tư sản tăng trưởng nhanh chóng.

- Xã hội:

+ Giai cấp tư sản thương nghiệp ra đời từ lâu, giai cấp tư sản công nghiệp được tạo nên và ngày càng giàu mạnh.

Các nhà công nghiệp ko có quyền lực chính trị.

+ Giai cấp tư sản còn non yếu, chưa xóa bỏ được cơ chế phong kiến, nông dân là nhân vật bóc lột chủ yếu của giai cấp phong kiến, thị dân ko chỉ bị phong kiến ​​nhưng còn bị phong kiến ​​kiểm soát. thương nhân và người cho vay săn trước.

- Chính trị:

Cho tới giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến. Vua được tôn là Hoàng đế, có địa vị vô thượng nhưng quyền lực chủ yếu thuộc về Tướng quân.

+ Giữa lúc trong nước tranh chấp giai cấp ngày càng gay gắt, cơ chế Mạc phủ lâm vào khủng hoảng trầm trọng, các nước tư bản phương Tây nhưng trước hết là Mĩ dùng sức ép quân sự đòi Nhật “mở cửa”.

Tương tự, tới giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đứng trước sự lựa chọn: Hoặc là tiếp tục tuyến đường trì trệ, thủ cựu để các nước đế quốc xâu xé nhau; hoặc cải cách và xóa bỏ cơ chế phong kiến, đưa Nhật Bản hội nhập với nền kinh tế phương Tây.

[rule_{ruleNumber}]

#Người #đứng #đầu #chế #độ #Mạc #phủ #ở #Nhật #Bản #được #gọi #là

[rule_3_plain]

#Người #đứng #đầu #chế #độ #Mạc #phủ #ở #Nhật #Bản #được #gọi #là

[rule_1_plain]

#Người #đứng #đầu #chế #độ #Mạc #phủ #ở #Nhật #Bản #được #gọi #là

[rule_2_plain]

#Người #đứng #đầu #chế #độ #Mạc #phủ #ở #Nhật #Bản #được #gọi #là

[rule_2_plain]

#Người #đứng #đầu #chế #độ #Mạc #phủ #ở #Nhật #Bản #được #gọi #là

[rule_3_plain]

#Người #đứng #đầu #chế #độ #Mạc #phủ #ở #Nhật #Bản #được #gọi #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Người #đứng #đầu #chế #độ #Mạc #phủ #ở #Nhật #Bản #được #gọi #là