Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô? phải ko? Nếu đúng tương tự thì …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Năm 1933 diễn ra những sự kiện quan trọng nào trong lịch sử ngoại giao Liên Xô?

A. Hoa Kì xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

B. Pháp và Nhật xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

C. Anh xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

D. 25 nước xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án A đúng.

Năm 1933, một sự kiện quan trọng trong lịch sử ngoại giao Liên Xô đã diễn ra lúc Mỹ xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, đây là thắng lợi to lớn của ngoại giao Liên Xô, khẳng định uy tín của Liên Xô. Liên Xô càng cao trên trường quốc tế.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

– Sau lúc khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lỗi thời, nền kinh tế bị bủa vây, công nghệ, thiết bị phụ thuộc vào nước ngoài.

– Đảng Cộng sản đề ra nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, mục tiêu là biến Liên Xô thành một nước công nghiệp với các ngành công nghiệp mũi nhọn.

– Đo lường:

+ Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng, từng bước khắc phục thành công vấn đề vốn đầu tư, huấn luyện cán bộ kỹ thuật và người lao động lành nghề.

+ Có mục tiêu cụ thể cho từng kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933-1937).

– Kết quả:

+ Liên Xô hoàn thành sớm hai kế hoạch 5 năm, biến cả nước từ một nước nông nghiệp lỗi thời thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

+ Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng thành phầm quốc dân.

– Nông nghiệp: Ưu tiên tập thể hoá nông nghiệp, đưa 93% số hộ có 90% diện tích đất canh tác vào nông nghiệp tập thể hoá với quy mô lớn và cơ giới hoá.

Liên Xô đã từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á và châu Âu.

– Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về kinh tế, ngoại giao của các nước đế quốc.

– Thiết lập quan hệ ngoại giao với 20 nước.

– Năm 1933, Mĩ xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, đây là một thắng lợi to lớn của ngoại giao Liên Xô, khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Thiết chế chính trị của tất cả các nước cổ điển phương Đông là?

Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô? -

Câu hỏi:

Năm 1933 diễn ra những sự kiện quan trọng nào trong lịch sử ngoại giao Liên Xô?

A. Hoa Kì xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

B. Pháp và Nhật xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

C. Anh xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

D. 25 nước xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án A đúng.

Năm 1933, một sự kiện quan trọng trong lịch sử ngoại giao Liên Xô đã diễn ra lúc Mỹ xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, đây là thắng lợi to lớn của ngoại giao Liên Xô, khẳng định uy tín của Liên Xô. Liên Xô càng cao trên trường quốc tế.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

- Sau lúc khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lỗi thời, nền kinh tế bị bủa vây, công nghệ, thiết bị phụ thuộc vào nước ngoài.

- Đảng Cộng sản đề ra nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, mục tiêu là biến Liên Xô thành một nước công nghiệp với các ngành công nghiệp mũi nhọn.

- Đo lường:

+ Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng, từng bước khắc phục thành công vấn đề vốn đầu tư, huấn luyện cán bộ kỹ thuật và người lao động lành nghề.

+ Có mục tiêu cụ thể cho từng kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933-1937).

- Kết quả:

+ Liên Xô hoàn thành sớm hai kế hoạch 5 năm, biến cả nước từ một nước nông nghiệp lỗi thời thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

+ Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng thành phầm quốc dân.

- Nông nghiệp: Ưu tiên tập thể hoá nông nghiệp, đưa 93% số hộ có 90% diện tích đất canh tác vào nông nghiệp tập thể hoá với quy mô lớn và cơ giới hoá.

Liên Xô đã từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á và châu Âu.

- Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về kinh tế, ngoại giao của các nước đế quốc.

- Thiết lập quan hệ ngoại giao với 20 nước.

- Năm 1933, Mĩ xác nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, đây là một thắng lợi to lớn của ngoại giao Liên Xô, khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.

[rule_{ruleNumber}]

#Năm #đã #diễn #sự #kiện #quan #trọng #gì #đối #với #lịch #sử #ngoại #giao #Liên #Xô

[rule_3_plain]

#Năm #đã #diễn #sự #kiện #quan #trọng #gì #đối #với #lịch #sử #ngoại #giao #Liên #Xô

[rule_1_plain]

#Năm #đã #diễn #sự #kiện #quan #trọng #gì #đối #với #lịch #sử #ngoại #giao #Liên #Xô

[rule_2_plain]

#Năm #đã #diễn #sự #kiện #quan #trọng #gì #đối #với #lịch #sử #ngoại #giao #Liên #Xô

[rule_2_plain]

#Năm #đã #diễn #sự #kiện #quan #trọng #gì #đối #với #lịch #sử #ngoại #giao #Liên #Xô

[rule_3_plain]

#Năm #đã #diễn #sự #kiện #quan #trọng #gì #đối #với #lịch #sử #ngoại #giao #Liên #Xô

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Năm #đã #diễn #sự #kiện #quan #trọng #gì #đối #với #lịch #sử #ngoại #giao #Liên #Xô