Mục tiêu của giải pháp làm ruộng bậc thang?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mục tiêu của giải pháp làm ruộng bậc thang? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mục tiêu của giải pháp làm ruộng bậc thang? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Mục tiêu của phương pháp canh tác sân thượng?

A. Rửa phèn

B. Giảm độ chua của đất

C. Hạn chế xói mòn

D. Tăng độ dày của lớp đất

Đáp án C đúng.

Mục tiêu của phương thức làm ruộng bậc thang là hạn chế xói mòn, cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất, buộc đất phải sản xuất lương thực, thực phẩm, vật liệu, của nả, để nuôi sống và phục vụ. Mọi người.

Giảng giải vì sao lựa chọn C đúng

Nước ta có vận tốc ngày càng tăng dân số cao, kéo theo nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng trong lúc diện tích đất canh tác lại có hạn. Vì vậy cần phải biết sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả.

Giải pháp cải tạo và bảo vệ đất

– Ở nước ta chỉ có đất phù sa tươi (ko bị bạc màu) thuộc hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long có độ phì tương đối cao.

– Hồ hết các loại đất còn lại có tính chất xấu: chua, mặn, phèn, bạc màu, … cần được cải tạo.

Vì sao phải cải tạo đất?

– Một số loại đất như: đất phèn, đất chua có chứa Axit, Bazơ ko trồng được cây cần phải cải tạo đất.

– Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất, buộc đất phải sản xuất ra lương thực, thực phẩm, vật liệu, của nả, nuôi sống và phục vụ con người, các giải pháp cải tạo đất yêu cầu công sức, trí tuệ, vốn liếng, với những điều kiện cần và đủ. “Nhất quốc, nhị phân, ba cần, tứ giống”.

Các giải pháp bảo vệ đất:

Giải pháp cải tạo đất Mục tiêu Vận dụng cho đất
– Cày sâu, bừa kỹ; liên kết với phân hữu cơ.

– Làm ruộng bậc thang.

– Trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây phân xanh.

– Cày nông, bừa kỹ, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

– Ứng dụng vôi

– Tăng độ dày của lớp đất

– Giảm xói mòn.

– Tăng độ che phủ của đất, hạn chế xói mòn và rửa trôi.

– Rửa sạch phèn chua.

– Giảm độ chua của đất.

– Đất xám bạc màu.

– Đất đồi.

– Đất dốc và các khu vực cần cải tạo.

– Đất kiềm.

– Đất chua.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Mục tiêu của giải pháp làm ruộng bậc thang?

Mục tiêu của giải pháp làm ruộng bậc thang? -

Câu hỏi:

Mục tiêu của phương pháp canh tác sân thượng?

A. Rửa phèn

B. Giảm độ chua của đất

C. Hạn chế xói mòn

D. Tăng độ dày của lớp đất

Đáp án C đúng.

Mục tiêu của phương thức làm ruộng bậc thang là hạn chế xói mòn, cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất, buộc đất phải sản xuất lương thực, thực phẩm, vật liệu, của nả, để nuôi sống và phục vụ. Mọi người.

Giảng giải vì sao lựa chọn C đúng

Nước ta có vận tốc ngày càng tăng dân số cao, kéo theo nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng trong lúc diện tích đất canh tác lại có hạn. Vì vậy cần phải biết sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả.

Giải pháp cải tạo và bảo vệ đất

- Ở nước ta chỉ có đất phù sa tươi (ko bị bạc màu) thuộc hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long có độ phì tương đối cao.

- Hồ hết các loại đất còn lại có tính chất xấu: chua, mặn, phèn, bạc màu, ... cần được cải tạo.

Vì sao phải cải tạo đất?

- Một số loại đất như: đất phèn, đất chua có chứa Axit, Bazơ ko trồng được cây cần phải cải tạo đất.

- Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất, buộc đất phải sản xuất ra lương thực, thực phẩm, vật liệu, của nả, nuôi sống và phục vụ con người, các giải pháp cải tạo đất yêu cầu công sức, trí tuệ, vốn liếng, với những điều kiện cần và đủ. “Nhất quốc, nhị phân, ba cần, tứ giống”.

Các giải pháp bảo vệ đất:

Giải pháp cải tạo đất Mục tiêu Vận dụng cho đất
- Cày sâu, bừa kỹ; liên kết với phân hữu cơ.

- Làm ruộng bậc thang.

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây phân xanh.

- Cày nông, bừa kỹ, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

- Ứng dụng vôi

- Tăng độ dày của lớp đất

- Giảm xói mòn.

- Tăng độ che phủ của đất, hạn chế xói mòn và rửa trôi.

- Rửa sạch phèn chua.

- Giảm độ chua của đất.

- Đất xám bạc màu.

- Đất đồi.

- Đất dốc và các khu vực cần cải tạo.

- Đất kiềm.

- Đất chua.

[rule_{ruleNumber}]

#Mục #đích #của #biện #pháp #làm #ruộng #bậc #thang

[rule_3_plain]

#Mục #đích #của #biện #pháp #làm #ruộng #bậc #thang

[rule_1_plain]

#Mục #đích #của #biện #pháp #làm #ruộng #bậc #thang

[rule_2_plain]

#Mục #đích #của #biện #pháp #làm #ruộng #bậc #thang

[rule_2_plain]

#Mục #đích #của #biện #pháp #làm #ruộng #bậc #thang

[rule_3_plain]

#Mục #đích #của #biện #pháp #làm #ruộng #bậc #thang

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mục #đích #của #biện #pháp #làm #ruộng #bậc #thang

Xem thêm:   Chương trình mục tiêu quốc gia là gì?