Hỏi Đáp

Mô hình erd là gì?

Bạn đang xem: Mô hình erd là gì? tại cungdaythang.com

erd. người mẫu là một loại mô hình không còn quá xa lạ với nhiều người. Vậy mô hình erd là gì? Làm thế nào để vẽ mô hình erd? Và làm thế nào để chuyển nó sang mô hình quan hệ? Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Mô hình erd là gì?

erd. người mẫu được viết tắt bởi từ Entity Relationship Diagram, được hiểu là mô hình của thực thể liên kết hay còn gọi là thực thể liên kết. Mô hình này còn được gọi là er (viết tắt của Entity Relationship model). Vậy mô hình er là gì? Mô hình erd hoặc er bao gồm các thực thể, liên kết và đặc biệt là danh sách thuộc tính.

Trong đó:

 • Thực thể được hiểu là danh sách cần được quản lý và có các đặc điểm riêng biệt như tên và thuộc tính.

Ví dụ, khi thiết kế cơ sở dữ liệu để quản lý học viên của một trung tâm tiếng Anh, chúng ta có các thực thể sau: HOCVIEN, LOP, KHOA HOC….

 • Mối liên kết là một mối quan hệ và mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều thực thể. Các hiệp hội được chia thành 3 loại một-một (1-1), một-nhiều (1-N) và nhiều nhiều (NN).

Cụ thể: Hai thực thể A – B có mối quan hệ 1 – 1 nếu thực thể A chỉ tương ứng với một thực thể loại B và ngược lại. Hai thực thể này có mối quan hệ 1 – N nếu một thực thể A có thể tương ứng với nhiều thực thể loại B, nhưng đối với 1 thực thể B chỉ có thể tương ứng với một thực thể loại A. Và cuối cùng, hai thực thể A – B có một N – N mối quan hệ nếu một thực thể kiểu A có thể tương ứng với nhiều thực thể B và ngược lại.

Mô hình erd là gì?

Cách vẽ erd. biểu đồ

Sau khi hiểu mô hình erd là gì, chúng ta sẽ học cách vẽ biểu đồ erd. Để vẽ sơ đồ erd, chúng ta cần lưu ý một số ký hiệu sau:

 • Hình chữ nhật: biểu diễn thực thể
 • Hình elip: đại diện cho thuộc tính, trong hình elip có tên thuộc tính
 • Hình thoi: đại diện cho mối quan hệ

Các bước để vẽ sơ đồ erd:

 • Thông qua việc liệt kê và chọn lọc thông tin dựa trên các tài liệu và hồ sơ
 • Xác định mối quan hệ giữa thực thể và các thuộc tính của nó
 • Xác định các mối quan hệ có thể có giữa các thực thể và các liên kết
 • Vẽ mô hình erd bằng các ký hiệu sau đó chuẩn hóa và thu gọn sơ đồ
Cách vẽ erd. biểu đồ
Cách vẽ erd. biểu đồ

Chuyển đổi mô hình er sang mô hình quan hệ

Mô hình quan hệ là gì?

Mô hình quan hệ hay còn gọi là mô hình thực thể quan hệ là cơ sở dữ liệu được xây dựng dưới dạng mô hình. Mô hình này được đặc trưng bởi ba đặc điểm sau:

 • Các mối quan hệ phải có tên riêng biệt để phân biệt chúng với nhau
 • Các bộ được phân biệt với nhau và thứ tự không quan trọng
 • Mỗi thuộc tính cũng phải có một tên duy nhất và thứ tự không quan trọng

Cách chuyển đổi mô hình er sang mô hình quan hệ

Bước 1: chuyển đổi từng loại thực thể thành một loại quan hệ tương ứng

 • Biến các liên kết 1-1 đưa 2 thực thể thành một thực thể
 • Các liên kết 1-N lấy khóa bên của nhiều thực thể được chuyển đổi thành khóa ngoại
 • Mối quan hệ trạng thái tạo thành một kiểu quan hệ mới

Bước 2: kiểm tra dạng bình thường của các mối quan hệ.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn mô hình erd, chúng ta cần thực hành bằng cách giải quyết một số vấn đề mô hình er với các giải pháp. Sau đó chuyển sang thực hành các bài tập mô hình thực thể liên kết và bài tập mô hình thực thể liên kết để hiểu rõ hơn về các khái niệm và sơ đồ.

Chuyển đổi mô hình er sang mô hình quan hệ
Chuyển đổi mô hình er sang mô hình quan hệ

Vì vậy, chúng tôi đã tìm ra nó mô hình erd cũng như cách vẽ mô hình erd là gì. Đây là phần kiến ​​thức quan trọng và cần thiết khi quản lý cơ sở dữ liệu nên chúng ta cần nắm rõ để ứng dụng khoa học và dễ dàng hơn.

xem thêm thông tin chi tiết về Mô hình erd là gì?

Mô hình erd là gì?

Hình Ảnh về: Mô hình erd là gì?

Video về: Mô hình erd là gì?

Wiki về Mô hình erd là gì?

Mô hình erd là gì? -

erd. người mẫu là một loại mô hình không còn quá xa lạ với nhiều người. Vậy mô hình erd là gì? Làm thế nào để vẽ mô hình erd? Và làm thế nào để chuyển nó sang mô hình quan hệ? Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Mô hình erd là gì?

erd. người mẫu được viết tắt bởi từ Entity Relationship Diagram, được hiểu là mô hình của thực thể liên kết hay còn gọi là thực thể liên kết. Mô hình này còn được gọi là er (viết tắt của Entity Relationship model). Vậy mô hình er là gì? Mô hình erd hoặc er bao gồm các thực thể, liên kết và đặc biệt là danh sách thuộc tính.

Trong đó:

 • Thực thể được hiểu là danh sách cần được quản lý và có các đặc điểm riêng biệt như tên và thuộc tính.

Ví dụ, khi thiết kế cơ sở dữ liệu để quản lý học viên của một trung tâm tiếng Anh, chúng ta có các thực thể sau: HOCVIEN, LOP, KHOA HOC….

 • Mối liên kết là một mối quan hệ và mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều thực thể. Các hiệp hội được chia thành 3 loại một-một (1-1), một-nhiều (1-N) và nhiều nhiều (NN).

Cụ thể: Hai thực thể A - B có mối quan hệ 1 - 1 nếu thực thể A chỉ tương ứng với một thực thể loại B và ngược lại. Hai thực thể này có mối quan hệ 1 - N nếu một thực thể A có thể tương ứng với nhiều thực thể loại B, nhưng đối với 1 thực thể B chỉ có thể tương ứng với một thực thể loại A. Và cuối cùng, hai thực thể A - B có một N - N mối quan hệ nếu một thực thể kiểu A có thể tương ứng với nhiều thực thể B và ngược lại.

Mô hình erd là gì?

Cách vẽ erd. biểu đồ

Sau khi hiểu mô hình erd là gì, chúng ta sẽ học cách vẽ biểu đồ erd. Để vẽ sơ đồ erd, chúng ta cần lưu ý một số ký hiệu sau:

 • Hình chữ nhật: biểu diễn thực thể
 • Hình elip: đại diện cho thuộc tính, trong hình elip có tên thuộc tính
 • Hình thoi: đại diện cho mối quan hệ

Các bước để vẽ sơ đồ erd:

 • Thông qua việc liệt kê và chọn lọc thông tin dựa trên các tài liệu và hồ sơ
 • Xác định mối quan hệ giữa thực thể và các thuộc tính của nó
 • Xác định các mối quan hệ có thể có giữa các thực thể và các liên kết
 • Vẽ mô hình erd bằng các ký hiệu sau đó chuẩn hóa và thu gọn sơ đồ
Cách vẽ erd. biểu đồ
Cách vẽ erd. biểu đồ

Chuyển đổi mô hình er sang mô hình quan hệ

Mô hình quan hệ là gì?

Mô hình quan hệ hay còn gọi là mô hình thực thể quan hệ là cơ sở dữ liệu được xây dựng dưới dạng mô hình. Mô hình này được đặc trưng bởi ba đặc điểm sau:

 • Các mối quan hệ phải có tên riêng biệt để phân biệt chúng với nhau
 • Các bộ được phân biệt với nhau và thứ tự không quan trọng
 • Mỗi thuộc tính cũng phải có một tên duy nhất và thứ tự không quan trọng

Cách chuyển đổi mô hình er sang mô hình quan hệ

Bước 1: chuyển đổi từng loại thực thể thành một loại quan hệ tương ứng

 • Biến các liên kết 1-1 đưa 2 thực thể thành một thực thể
 • Các liên kết 1-N lấy khóa bên của nhiều thực thể được chuyển đổi thành khóa ngoại
 • Mối quan hệ trạng thái tạo thành một kiểu quan hệ mới

Bước 2: kiểm tra dạng bình thường của các mối quan hệ.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn mô hình erd, chúng ta cần thực hành bằng cách giải quyết một số vấn đề mô hình er với các giải pháp. Sau đó chuyển sang thực hành các bài tập mô hình thực thể liên kết và bài tập mô hình thực thể liên kết để hiểu rõ hơn về các khái niệm và sơ đồ.

Chuyển đổi mô hình er sang mô hình quan hệ
Chuyển đổi mô hình er sang mô hình quan hệ

Vì vậy, chúng tôi đã tìm ra nó mô hình erd cũng như cách vẽ mô hình erd là gì. Đây là phần kiến ​​thức quan trọng và cần thiết khi quản lý cơ sở dữ liệu nên chúng ta cần nắm rõ để ứng dụng khoa học và dễ dàng hơn.

[rule_{ruleNumber}]

#Mô #hình #erd #là #gì

[rule_3_plain]

#Mô #hình #erd #là #gì

Mô hình erd là một loại mô hình không còn xa lạ với nhiều người. Vậy mô hình erd là gì? Cách vẽ mô hình erd thế nào? Và cách chuyển nó sang mô hình quan hệ ra sao? Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu dưới đây nhé.

Nội dung bài viết

Mô hình erd là gì?Cách vẽ sơ đồ erdChuyển mô hình er sang mô hình quan hệMô hình quan hệ là gì?Cách chuyển mô hình er sang mô hình quan hệ
Mô hình erd là gì?
Mô hình erd được viết tắt bởi từ Entity Relationship Diagram được hiểu là mô hình thực thể kết hợp hay còn gọi là thực thể liên kết. Mô hình này còn được biết tới với các gọi khác là er (viết tắt của từ Entity Relationship model). Vậy mô hình er là gì? Mô hình erd hay er bao gồm các thực thể, những mối kết hợp và đặc biệt là danh sách thuộc tính.
Trong đó:
Thực thể được hiểu là các danh sách cần được quản lý và có những đặc trưng riêng biệt như tên và các thuộc tính.
Ví dụ khi thiết kế cơ sở dữ liệu để quản lý học viên của một trung tâm tiếng anh, ta có các thực thể sau: HOCVIEN, LOP, KHOA HOC….
Mối kết hợp là mối quan hệ và liên quan giữa hai hay nhiều thực thể. Mối kết hợp lại được chia thành 3 loại một – một (1-1), một – nhiều (1-N) và nhiều nhiều (N-N).
Cụ thể: Hai thực thể A – B có mối quan hệ 1 – 1 nếu thực thể A chỉ tương ứng với một thực thể kiểu B và ngược lại. Hai thực thể này có mối quan hệ 1 – N nếu một thực thể A có thể tương ứng với nhiều thực thể kiểu B, nhưng với 1 thực thể B thì chỉ có thể tương ứng với duy nhất một thực thể kiểu A. Và cuối cùng, hai thực thể A – B có mối quan hệ N – N nếu một thực thể kiểu A có thể tương ứng với nhiều thực thể B và ngược lại.
Mô hình erd là gì?Cách vẽ sơ đồ erd
Sau khi nắm được mô hình erd là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ sơ đồ erd. Để vẽ được sơ đồ erd, ta cần lưu ý một số ký hiệu sau:
Hình chữ nhật: biểu diễn thực thể
Hình elip: biểu diễn thuộc tính, trong hình elip có ghi tên thuộc tính
Hình thoi: biểu diễn quan hệ
Các bước vẽ sơ đồ erd:
Thông qua việc liệt kê và lựa chọn thông tin dựa trên giấy tờ, hồ sơ
Xác định mối quan hệ giữa thực thể và thuộc tính của nó
Xác định mối quan hệ có thể có giữa các thực thể và mối kết hợp
Vẽ mô hình erd bằng các ký hiệu sau đó chuẩn hóa và thu gọn sơ đồ
Cách vẽ sơ đồ erdChuyển mô hình er sang mô hình quan hệ
Mô hình quan hệ là gì?
Mô hình quan hệ hay được gọi là mô hình thực thể quan hệ là các cơ sở dữ liệu được xây dựng dưới dạng mô hình. Mô hình này được đặc trưng bởi 3 đặc trưng sau:
Các mối quan hệ phải có tên riêng biệt để phân biệt với nhau
Các bộ được phân biệt với nhau và không quan trọng thứ tự
Mỗi thuộc tính cũng cần có tên phân biệt và không quan trọng thứ tự
Cách chuyển mô hình er sang mô hình quan hệ
Bước 1: chuyển mỗi loại thực thể thành một loại quan hệ tương ứng
Chuyển các mối kết hợp 1-1 gom 2 thực thể thành một thực thể
Các mối kết hợp 1-N lấy khóa bên thực thể nhiều chuyển thành khóa ngoại
Các mối quan hệ N-N hình thành một loại quan hệ mới
Bước 2: kiểm tra lại dạng chuẩn của các mối quan hệ.
Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về mô hình erd, chúng ta cần luyện tập bằng cách giải một số bài tập mô hình er có lời giải. Sau đó chuyển sang luyện tập các dạng bài tập mô hình thực thể liên kết và bài tập mô hình thực thể kết hợp để hiểu hơn về các khái niệm và sơ đồ nhé.
Chuyển mô hình er sang mô hình quan hệVậy là chúng ta đã tìm hiểu xong mô hình erd là gì, cũng như cách vẽ mô hình erd. Đây là một phần kiến thức quan trọng và cần thiết khi quản lý cơ sở dữ liệu, vì thế chúng ta cần hiểu rõ để việc áp dụng dễ dàng và khoa học hơn.

#Mô #hình #erd #là #gì

[rule_2_plain]

#Mô #hình #erd #là #gì

[rule_2_plain]

#Mô #hình #erd #là #gì

[rule_3_plain]

#Mô #hình #erd #là #gì

Mô hình erd là một loại mô hình không còn xa lạ với nhiều người. Vậy mô hình erd là gì? Cách vẽ mô hình erd thế nào? Và cách chuyển nó sang mô hình quan hệ ra sao? Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu dưới đây nhé.

Nội dung bài viết

Mô hình erd là gì?Cách vẽ sơ đồ erdChuyển mô hình er sang mô hình quan hệMô hình quan hệ là gì?Cách chuyển mô hình er sang mô hình quan hệ
Mô hình erd là gì?
Mô hình erd được viết tắt bởi từ Entity Relationship Diagram được hiểu là mô hình thực thể kết hợp hay còn gọi là thực thể liên kết. Mô hình này còn được biết tới với các gọi khác là er (viết tắt của từ Entity Relationship model). Vậy mô hình er là gì? Mô hình erd hay er bao gồm các thực thể, những mối kết hợp và đặc biệt là danh sách thuộc tính.
Trong đó:
Thực thể được hiểu là các danh sách cần được quản lý và có những đặc trưng riêng biệt như tên và các thuộc tính.
Ví dụ khi thiết kế cơ sở dữ liệu để quản lý học viên của một trung tâm tiếng anh, ta có các thực thể sau: HOCVIEN, LOP, KHOA HOC….
Mối kết hợp là mối quan hệ và liên quan giữa hai hay nhiều thực thể. Mối kết hợp lại được chia thành 3 loại một – một (1-1), một – nhiều (1-N) và nhiều nhiều (N-N).
Cụ thể: Hai thực thể A – B có mối quan hệ 1 – 1 nếu thực thể A chỉ tương ứng với một thực thể kiểu B và ngược lại. Hai thực thể này có mối quan hệ 1 – N nếu một thực thể A có thể tương ứng với nhiều thực thể kiểu B, nhưng với 1 thực thể B thì chỉ có thể tương ứng với duy nhất một thực thể kiểu A. Và cuối cùng, hai thực thể A – B có mối quan hệ N – N nếu một thực thể kiểu A có thể tương ứng với nhiều thực thể B và ngược lại.
Mô hình erd là gì?Cách vẽ sơ đồ erd
Sau khi nắm được mô hình erd là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ sơ đồ erd. Để vẽ được sơ đồ erd, ta cần lưu ý một số ký hiệu sau:
Hình chữ nhật: biểu diễn thực thể
Hình elip: biểu diễn thuộc tính, trong hình elip có ghi tên thuộc tính
Hình thoi: biểu diễn quan hệ
Các bước vẽ sơ đồ erd:
Thông qua việc liệt kê và lựa chọn thông tin dựa trên giấy tờ, hồ sơ
Xác định mối quan hệ giữa thực thể và thuộc tính của nó
Xác định mối quan hệ có thể có giữa các thực thể và mối kết hợp
Vẽ mô hình erd bằng các ký hiệu sau đó chuẩn hóa và thu gọn sơ đồ
Cách vẽ sơ đồ erdChuyển mô hình er sang mô hình quan hệ
Mô hình quan hệ là gì?
Mô hình quan hệ hay được gọi là mô hình thực thể quan hệ là các cơ sở dữ liệu được xây dựng dưới dạng mô hình. Mô hình này được đặc trưng bởi 3 đặc trưng sau:
Các mối quan hệ phải có tên riêng biệt để phân biệt với nhau
Các bộ được phân biệt với nhau và không quan trọng thứ tự
Mỗi thuộc tính cũng cần có tên phân biệt và không quan trọng thứ tự
Cách chuyển mô hình er sang mô hình quan hệ
Bước 1: chuyển mỗi loại thực thể thành một loại quan hệ tương ứng
Chuyển các mối kết hợp 1-1 gom 2 thực thể thành một thực thể
Các mối kết hợp 1-N lấy khóa bên thực thể nhiều chuyển thành khóa ngoại
Các mối quan hệ N-N hình thành một loại quan hệ mới
Bước 2: kiểm tra lại dạng chuẩn của các mối quan hệ.
Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về mô hình erd, chúng ta cần luyện tập bằng cách giải một số bài tập mô hình er có lời giải. Sau đó chuyển sang luyện tập các dạng bài tập mô hình thực thể liên kết và bài tập mô hình thực thể kết hợp để hiểu hơn về các khái niệm và sơ đồ nhé.
Chuyển mô hình er sang mô hình quan hệVậy là chúng ta đã tìm hiểu xong mô hình erd là gì, cũng như cách vẽ mô hình erd. Đây là một phần kiến thức quan trọng và cần thiết khi quản lý cơ sở dữ liệu, vì thế chúng ta cần hiểu rõ để việc áp dụng dễ dàng và khoa học hơn.

Chuyên mục: Hỏi đápt
#Mô #hình #erd #là #gì

Xem thêm:   Công thức kem trộn trắng da toàn thân an toàn

Related Articles

Back to top button