Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Giấy giới thiệu chuyển trường được sử dụng lúc học trò chuyển trường, vận dụng cho các đơn vị quản lý học từ măng non tới THPT. Đây là một tài liệu buộc phải trong đơn xin chuyển nhượng. Và trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn Mẫu thư giới thiệu chuyển trường 2022.

Giấy giới thiệu chuyển trường là gì?

Giấy giới thiệu chuyển trường là một trong những giấy tờ buộc phải lúc phụ huynh muốn chuyển trường cho con em mình. Nội dung của giấy chuyển trường bao gồm thông tin về trường học ngày nay của học trò và trường học nhưng học trò dự kiến chuyển tới.

Hồ sơ chuyển trường

Hồ sơ chuyển trường đối với học trò cấp 2 và cấp 3 như sau:

– Đơn xin chuyển trường có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ.

– Bảng điểm học tập (bản gốc).

– Giấy chứng thực tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của trường trung học phổ thông ghi rõ loại hình trường dự tuyển (công lập, tư thục).

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường nơi bạn sắp đi học cấp.

– Giấy giới thiệu chuyển trường của Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện (đối với trường trung học cơ sở); Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi (trường hợp xin chuyển tỉnh, thành thị khác).

So với hiện hành, hồ sơ xin chuyển trường của học trò THCS, THPT đã được xóa bỏ các giấy tờ sau:

– Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản sao có công chứng).

– Bản sao giấy khai sinh.

– Các giấy tờ hợp thức để được lợi cơ chế ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

– Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công việc của cha mẹ, người giám hộ nơi chuyển tới đối với học trò chuyển tới từ tỉnh, thành thị khác.

– Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học trò trú ngụ đối với học trò có hoàn cảnh gia đình đặc trưng khó khăn.

Giấy giới thiệu chuyển trường mẫu giáo

PHÒNG GD & ĐT ……
TRƯỜNG HỌC………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: ………….

….. , tháng ngày năm ….

GIỚI THIỆU

—————

Kính gửi: Hiệu trưởng trường măng non

Xin trân trọng giới thiệu: em …………

Là học trò lớp… .., năm học ………… ..của ………….

Được chuyển hướng tới: Học ………… năm học ………… tại trường …………… ..

Kính yêu cầu nhà trường tạo điều kiện tương trợ tôi …………. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.

Chứng chỉ này có trị giá tới hết ngày… ..tháng 0…. năm…….


Người nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, Nvd.

K / T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Thư giới thiệu chuyển trường tiểu học

PHÒNG GD & ĐT ……………
TRƯỜNG HỌC …………………….
..

Con số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……………………. , ngày….. tháng…. năm………

GIỚI THIỆU
—————

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học …………………….

Xin trân trọng giới thiệu: ………….

Là học trò lớp ……, năm học ………… của trường tiểu học

Chuyển hướng tới: Học lớp ……, năm học ………… trường Tiểu học ………….

Kính yêu cầu Nhà trường tạo điều kiện tương trợ để em ………… .. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.

Giấy chứng thực này có trị giá tới hết ngày …… tháng ……………… /.

Người nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, Nvd.

K / T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Giấy giới thiệu chuyển trường cấp 2

UỶ BAN NHÂN DÂN………

TRƯỜNG CẤP HAI……………

Số: ……. / GGT-ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., ngày ……. Năm 20 ..…

GIẤY CHUYỂN KHOẢN TRƯỜNG HỌC

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………….

…………………….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ……………………

Giới thiệu tôi: ……………………………………………………

Sinh ngày: ……………………. …… tại: ……………

Đã (đang) học lớp: ………… Năm học: …….…

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

Học lực: ………… .. Hạnh kiểm: ……………………

Lên lớp: …………………… .. Năm học: ………….

Nay xin chuyển về: Nay xin chuyển về: …………………….

Tôi kính yêu cầu các đồng chí tạo điều kiện để tôi: …………………….… Được tiếp tục học tập.

Ngày …. Năm 20 ……

NHÃN HIỆU CHỦ TỊCH

Thư giới thiệu chuyển trường trung học

GIẤY THAM KHẢO CỦA TRƯỜNG

Thân mến: Hiệu trưởng trường THPT …………………….….

Hiệu trưởng …………………………………………………………….………………….……..

Tôi: …………………………………………………….…………………….………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………….……

Nơi sinh:………………………………………….…………………………………………………………

Là học trò lớp …………. …………. …………… năm học …………………… .. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển sang trường THPT ……………………………………………………………………………………………….

Kính yêu cầu Ban Giám hiệu xem xét cho tôi …………………… .. ………… .. được vào học tại trường của ông / bà.

Lý do: Theo ước vọng của gia đình.

…………, ngày …… .tháng …… .năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

Đây là nội dung của bài viết mẫu khuyến nghị chuyển mẫu 2022Xin cảm ơn quý người mua đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.


Thông tin thêm

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022 -

Giấy giới thiệu chuyển trường được sử dụng lúc học trò chuyển trường, vận dụng cho các đơn vị quản lý học từ măng non tới THPT. Đây là một tài liệu buộc phải trong đơn xin chuyển nhượng. Và trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn Mẫu thư giới thiệu chuyển trường 2022.

Giấy giới thiệu chuyển trường là gì?

Giấy giới thiệu chuyển trường là một trong những giấy tờ buộc phải lúc phụ huynh muốn chuyển trường cho con em mình. Nội dung của giấy chuyển trường bao gồm thông tin về trường học ngày nay của học trò và trường học nhưng học trò dự kiến chuyển tới.

Hồ sơ chuyển trường

Hồ sơ chuyển trường đối với học trò cấp 2 và cấp 3 như sau:

- Đơn xin chuyển trường có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ.

- Bảng điểm học tập (bản gốc).

- Giấy chứng thực tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của trường trung học phổ thông ghi rõ loại hình trường dự tuyển (công lập, tư thục).

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường nơi bạn sắp đi học cấp.

- Giấy giới thiệu chuyển trường của Trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện (đối với trường trung học cơ sở); Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi (trường hợp xin chuyển tỉnh, thành thị khác).

So với hiện hành, hồ sơ xin chuyển trường của học trò THCS, THPT đã được xóa bỏ các giấy tờ sau:

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản sao có công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Các giấy tờ hợp thức để được lợi cơ chế ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

- Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công việc của cha mẹ, người giám hộ nơi chuyển tới đối với học trò chuyển tới từ tỉnh, thành thị khác.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học trò trú ngụ đối với học trò có hoàn cảnh gia đình đặc trưng khó khăn.

Giấy giới thiệu chuyển trường mẫu giáo

PHÒNG GD & ĐT ……
TRƯỜNG HỌC………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: ………….

….. , tháng ngày năm ….

GIỚI THIỆU

—————

Kính gửi: Hiệu trưởng trường măng non

Xin trân trọng giới thiệu: em …………

Là học trò lớp… .., năm học ………… ..của ………….

Được chuyển hướng tới: Học ………… năm học ………… tại trường …………… ..

Kính yêu cầu nhà trường tạo điều kiện tương trợ tôi …………. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.

Chứng chỉ này có trị giá tới hết ngày… ..tháng 0…. năm…….


Người nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, Nvd.

K / T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Thư giới thiệu chuyển trường tiểu học

PHÒNG GD & ĐT ……………
TRƯỜNG HỌC …………………….
..

Con số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……………………. , ngày….. tháng…. năm………

GIỚI THIỆU
—————

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học …………………….

Xin trân trọng giới thiệu: ………….

Là học trò lớp ……, năm học ………… của trường tiểu học

Chuyển hướng tới: Học lớp ……, năm học ………… trường Tiểu học ………….

Kính yêu cầu Nhà trường tạo điều kiện tương trợ để em ………… .. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.

Giấy chứng thực này có trị giá tới hết ngày …… tháng ……………… /.

Người nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, Nvd.

K / T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Giấy giới thiệu chuyển trường cấp 2

UỶ BAN NHÂN DÂN.........

TRƯỜNG CẤP HAI……………

Số: ……. / GGT-ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., ngày ……. Năm 20 ..…

GIẤY CHUYỂN KHOẢN TRƯỜNG HỌC

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………….

…………………….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ……………………

Giới thiệu tôi: ……………………………………………………

Sinh ngày: ……………………. …… tại: ……………

Đã (đang) học lớp: ………… Năm học: …….…

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

Học lực: ………… .. Hạnh kiểm: ……………………

Lên lớp: …………………… .. Năm học: ………….

Nay xin chuyển về: Nay xin chuyển về: …………………….

Tôi kính yêu cầu các đồng chí tạo điều kiện để tôi: …………………….… Được tiếp tục học tập.

Ngày …. Năm 20 ……

NHÃN HIỆU CHỦ TỊCH

Thư giới thiệu chuyển trường trung học

GIẤY THAM KHẢO CỦA TRƯỜNG

Thân mến: Hiệu trưởng trường THPT …………………….….

Hiệu trưởng …………………………………………………………….………………….……..

Tôi: …………………………………………………….…………………….………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………….……

Nơi sinh:………………………………………….…………………………………………………………

Là học trò lớp …………. …………. …………… năm học …………………… .. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển sang trường THPT ……………………………………………………………………………………………….

Kính yêu cầu Ban Giám hiệu xem xét cho tôi …………………… .. ………… .. được vào học tại trường của ông / bà.

Lý do: Theo ước vọng của gia đình.

…………, ngày …… .tháng …… .năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

Đây là nội dung của bài viết mẫu khuyến nghị chuyển mẫu 2022Xin cảm ơn quý người mua đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #Giấy #giới #thiệu #chuyển #trường

[rule_3_plain]

#Mẫu #Giấy #giới #thiệu #chuyển #trường

[rule_1_plain]

#Mẫu #Giấy #giới #thiệu #chuyển #trường

[rule_2_plain]

#Mẫu #Giấy #giới #thiệu #chuyển #trường

[rule_2_plain]

#Mẫu #Giấy #giới #thiệu #chuyển #trường

[rule_3_plain]

#Mẫu #Giấy #giới #thiệu #chuyển #trường

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #Giấy #giới #thiệu #chuyển #trường

Xem thêm:   Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể