Mẫu giấy đi đường, giấy thông hành mùa dịch Covid-19

Mẫu giấy xác nhận đi lại trong thời gian giãn cách vì dịch Covid. Mẫu giấy thông hành dùng để đi đường đối với các trường hợp cung cấp hàng hoá, dịch vụ thiết yếu …

mau giay di duong sgtvt hcm

Mẫu giấy xác nhận đi lại trong thời gian giãn cách vì dịch Covid. Mẫu giấy thông hành dùng để đi đường đối với các trường hợp cung cấp hàng hoá, dịch vụ thiết yếu mùa Covid được phép hoạt động

Tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá nghiêm trọng, một số địa phương yêu cầu phải có giấy đi đường, giấy thông hành trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh covid để đi lại. Sau đây là mẫu giấy đi đường các bạn có thể tham khảo.

Mẫu giấy đi đường tại Hà Nội

Ngày 29/07/2021 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn 2434/UBND-KT thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội

giấy đi đường

mẫu giấy đi đường hà nội

Công văn 2434/UBND-KT ngày 29/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về giấy đi đường

Mẫu giấy đi đường theo công văn 2434/UBND-KT ngày 29/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG ….

——
(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)
Số: …..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021  

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:………………………….. ;     Giới tính:………………………………..
2. Sinh ngày…. tháng……………. năm           ;
3. Số CCCD/CMND:…………….. ;  Ngày cấp:……………… ; Nơi cấp:……..
4. Số điện thoại:…………….. ;
5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………
6. Nơi làm việc:…………………………………………….. ;
7. Địa chỉ cơ quan:…………………………………………………………………………….
8. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………………………………………………

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Mẫu giấy đi đường file word Tải về

Ngày 07/08/2021 phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký, ban hành công văn 2562/UBND-KT về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/08/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố theo đó:

Hồ sơ kèm theo giấy đi đường tại Hà Nội mùa Covid

1. Về mẫu Giấy đi đường: Theo mẫu Giấy đi đường đã được ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND Thành phố. Người đi đường xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Không cần giấy tờ có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn để đi đến chỗ làm hoặc thực hiện các công việc cần kíp, thiết yếu khác.

Mẫu giấy đi đường tại TP Hồ Chí Minh

Việc cấp giấy đi đường tại thạnh phố Hồ Chí Minh từ ngày 23/08/2021 hiện tại đang áp dụng theo hướng dẫn tại công văn 2796/UBND-VX và bổ sung tại công văn 2800/UBND-VX ngày 21/08/2021 theo đó việc cấp giấy đi đường thực hiện như sau:

mẫu giấy đi đường hcm

2800_UBND_VX_Page_2

2800_UBND_VX_Page_4

2800 UBND VX Page 5 2800 UBND VX Page 6

Theo quy định này, các trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 23/08/2021 để đi đường cần liên hệ các cơ quan theo danh sách trên để được cấp giấy đi đường. Mẫu giấy đi đường sẽ có thể khác nhau phụ thuộc từng cơ quan. Ví dụ: Mẫu giấy đi đường của Sở GTVT HCM (Kèm theo Công văn số 9296/SGTVT-KT ngày 21 tháng 8 năm 2021)

mau giay di duong sgtvt hcm

Mẫu giấy đi đường tại Đà Nẵng

Mẫu GIẤY ĐI ĐƯỜNG Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội tại Đà Nẵng theo công văn số 4817/UBND-KGVX ngày 31/07/2021

Giay-di-duong-Da-Nang_Page_1

Giay-di-duong-Da-Nang_Page_2
Giấy Đi Đường tại Đà Nẵng theo công văn số 4817/UBND-KGVX ngày 31/07/2021

Ngày 04/08/2021 Đà Nẵng bất ngờ đổi mẫu giấy đi đường, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 4912/UBND-KGVX ban hành mẫu giấy đi đường mới có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Ngày 04/08/2021 Đà Nẵng bất ngờ đổi mẫu giấy đi đường, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 4912/UBND-KGVX ban hành mẫu giấy đi đường mới có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Theo đó, đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung, tờ giấy thông hành chỉ có giá trị, khi được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp xác nhận, với điều kiện lập danh sách người lao động kèm theo phương án, kịch bản phòng chống dịch (50% lao động và các điều kiện các theo quy định). Đối với doanh nghiệp ngoài khu tập trung, thủ tục cũng tương tự, nhưng do chính quyền cơ sở xác nhận.

Mẫu giấy đi đường tại Bạc Liêu

Mẫu giấy đi đường theo công văn 3169/UBND-KGVX ngày 01/08/2021 tại tỉnh Bạc Liêu

Giay di duong Bac Lieu Page 1

Giay di duong Bac Lieu Page 2

Giay di duong Bac Lieu Page 3

Mẫu giấy đi đường tại Kiên Giang

Mẫu giấy đi đường theo công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/08/2021 tại Kiên Giang

Giay di duong Kien GIang Page 2 Giay di duong Kien GIang Page 3

Mẫu giấy đi lại do công việc phát sinh đột xuất theo công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/08/2021 tại Kiên GiangGiay di duong Kien GIang Page 4
Giay di duong Kien GIang Page 5
Mẫu giấy lại mua lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu theo công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/08/2021 tại Kiên Giang
Giay di duong Kien GIang Page 6
Mẫu giấy đi lại gia hàng hoá, lương thực, thực phẩm tiết yếu theo công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/08/2021 tại Kiên Giang
Danh mục Chưa phân loại

Viết một bình luận