Mẫu đơn yêu cầu giám định thần kinh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn yêu cầu giám định thần kinh phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn yêu cầu giám định thần kinh phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ san sớt về Phiếu yêu cầu giám định thần kinh. Mời độc giả theo dõi nội dung bài viết:

Phiếu yêu cầu giám định thần kinh là gì?

Phiếu yêu cầu giám định thần kinh là văn bản mẫu do người yêu cầu giám định soạn thảo theo quy định của pháp luật để trưng cầu giám định pháp y thần kinh.

Lúc nào sử dụng Mẫu Yêu cầu Nhận định Thần kinh?

Giám định pháp y thần kinh là một nội dung của giám định tư pháp.

Khoản 3 Điều 2 Luật giám định tư pháp 2012 được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp năm 2020 giảng giải cụ thể về người yêu cầu giám định như sau:

Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình trưng cầu giám định sau lúc yêu cầu cơ quan thực hiện tố tụng có thẩm quyền, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng trưng cầu giám định nhưng ko được chấp nhận. Người có quyền tự mình yêu cầu giám định bao gồm đương sự trong vụ án dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người có quyền tự mình yêu cầu giám định. người đại diện hợp pháp của họ, trừ trường hợp trưng cầu giám định liên quan tới việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật giám định tư pháp 2012 được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp năm 2020 sửa đổi, bổ sung thì:

Người trưng cầu giám định có quyền gửi văn bản tới cơ quan thực hiện tố tụng có thẩm quyền, người thực hiện tố tụng có thẩm quyền để trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan, người thực hiện tố tụng từ chối ko chấp nhận thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thu được yêu cầu trưng cầu giám định, phải thông báo cho người yêu cầu. yêu cầu thanh tra bằng văn bản. Hết thời hạn nêu trên hoặc kể từ ngày thu được thông báo từ chối trưng cầu giám định, người trưng cầu giám định có quyền tự mình trưng cầu giám định.

Tương tự, sau lúc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng, người có thẩm quyền thực hiện trưng cầu giám định nhưng ko được chấp nhận (hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày thu được đơn yêu cầu trưng cầu ý dân). giám định, nhân vật trưng cầu giám định chưa thông báo hoặc kể từ ngày thu được thông báo từ chối trưng cầu giám định) thì người trưng cầu giám định có quyền tự mình trưng cầu giám định. Lúc đó, người yêu cầu giám định cần lập giấy yêu cầu giám định tư pháp hoặc giấy yêu cầu giám định thần kinh.

Nội dung đơn đăng ký giám định thần kinh

Văn bản trưng cầu giám định pháp y thần kinh theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật giám định tư pháp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật giám định tư pháp, đơn yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây:

– Tên tổ chức hoặc họ tên người yêu cầu giám định;

– Nội dung trưng cầu giám định;

– Tên và đặc điểm của nhân vật được thẩm định;

– Tên tài liệu liên quan hoặc biểu mẫu so sánh kèm theo (nếu có);

– Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định;

– Chữ ký, họ, tên của người trưng cầu giám định.

Phiếu yêu cầu giám định thần kinh

Hiện nay, ko có luật nào về Phiếu yêu cầu giám định thần kinh đã san sớt. Tuy nhiên, để thuận tiện cho người yêu cầu giám định, tổ chức giám định có thể hỗ trợ mẫu cho người yêu cầu giám định. Ví dụ, bạn có thể tham khảo Phiếu yêu cầu giám định thần kinh từ Trung tâm Pháp y Thần kinh khu vực Tây Nam Bộ dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 20 tháng 05 năm ……

ĐƠN XIN ĐÁNH GIÁ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Trung tâm Pháp y thần kinh khu vực Tây Nam Bộ, 315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành thị Cần Thơ.

– Tôi tên: ……………………… Giới tính: ………… Năm sinh: …………………….

– Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………..

– CMND / CCCD: …………………… .. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………………….

Hôm nay, tôi làm đơn này kính yêu cầu Trung tâm pháp y thần kinh khu vực Tây Nam Bộ giám định trạng thái thần kinh của tôi: ………… ..:

– Họ và tên:…………………………………………………………. Năm sinh: ……………….

– Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

– CMND / CCCD: ……………………. Ngày và nơi cấp: …………………

– Mục tiêu giám định: Bổ sung hồ sơ, thủ tục cho …………………….

……………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG NGƯỜI NỘP ĐƠN

……………………. (Ký, ghi rõ họ tên)

…………………….

…………………….

…………………….

(Ký tên và đóng dấu) …………………….

……………………………………………………

Tải xuống (Tải xuống) Mẫu yêu cầu giám định thần kinh

Đây là những san sớt của chúng tôi về Phiếu yêu cầu giám định thần kinh. Chúng tôi rất mong thu được những thông tin độc giả san sớt và phản hồi của độc giả về nội dung bài viết.


Thông tin thêm

Mẫu đơn yêu cầu giám định thần kinh

Mẫu đơn yêu cầu giám định thần kinh -

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ san sớt về Phiếu yêu cầu giám định thần kinh. Mời độc giả theo dõi nội dung bài viết:

Phiếu yêu cầu giám định thần kinh là gì?

Phiếu yêu cầu giám định thần kinh là văn bản mẫu do người yêu cầu giám định soạn thảo theo quy định của pháp luật để trưng cầu giám định pháp y thần kinh.

Lúc nào sử dụng Mẫu Yêu cầu Nhận định Thần kinh?

Giám định pháp y thần kinh là một nội dung của giám định tư pháp.

Khoản 3 Điều 2 Luật giám định tư pháp 2012 được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp năm 2020 giảng giải cụ thể về người yêu cầu giám định như sau:

Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình trưng cầu giám định sau lúc yêu cầu cơ quan thực hiện tố tụng có thẩm quyền, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng trưng cầu giám định nhưng ko được chấp nhận. Người có quyền tự mình yêu cầu giám định bao gồm đương sự trong vụ án dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người có quyền tự mình yêu cầu giám định. người đại diện hợp pháp của họ, trừ trường hợp trưng cầu giám định liên quan tới việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật giám định tư pháp 2012 được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp năm 2020 sửa đổi, bổ sung thì:

Người trưng cầu giám định có quyền gửi văn bản tới cơ quan thực hiện tố tụng có thẩm quyền, người thực hiện tố tụng có thẩm quyền để trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan, người thực hiện tố tụng từ chối ko chấp nhận thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thu được yêu cầu trưng cầu giám định, phải thông báo cho người yêu cầu. yêu cầu thanh tra bằng văn bản. Hết thời hạn nêu trên hoặc kể từ ngày thu được thông báo từ chối trưng cầu giám định, người trưng cầu giám định có quyền tự mình trưng cầu giám định.

Tương tự, sau lúc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng, người có thẩm quyền thực hiện trưng cầu giám định nhưng ko được chấp nhận (hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày thu được đơn yêu cầu trưng cầu ý dân). giám định, nhân vật trưng cầu giám định chưa thông báo hoặc kể từ ngày thu được thông báo từ chối trưng cầu giám định) thì người trưng cầu giám định có quyền tự mình trưng cầu giám định. Lúc đó, người yêu cầu giám định cần lập giấy yêu cầu giám định tư pháp hoặc giấy yêu cầu giám định thần kinh.

Nội dung đơn đăng ký giám định thần kinh

Văn bản trưng cầu giám định pháp y thần kinh theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật giám định tư pháp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật giám định tư pháp, đơn yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây:

- Tên tổ chức hoặc họ tên người yêu cầu giám định;

- Nội dung trưng cầu giám định;

- Tên và đặc điểm của nhân vật được thẩm định;

- Tên tài liệu liên quan hoặc biểu mẫu so sánh kèm theo (nếu có);

- Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định;

- Chữ ký, họ, tên của người trưng cầu giám định.

Phiếu yêu cầu giám định thần kinh

Hiện nay, ko có luật nào về Phiếu yêu cầu giám định thần kinh đã san sớt. Tuy nhiên, để thuận tiện cho người yêu cầu giám định, tổ chức giám định có thể hỗ trợ mẫu cho người yêu cầu giám định. Ví dụ, bạn có thể tham khảo Phiếu yêu cầu giám định thần kinh từ Trung tâm Pháp y Thần kinh khu vực Tây Nam Bộ dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 20 tháng 05 năm ……

ĐƠN XIN ĐÁNH GIÁ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Trung tâm Pháp y thần kinh khu vực Tây Nam Bộ, 315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành thị Cần Thơ.

- Tôi tên: ……………………… Giới tính: ………… Năm sinh: …………………….

- Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………..

- CMND / CCCD: …………………… .. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………………….

Hôm nay, tôi làm đơn này kính yêu cầu Trung tâm pháp y thần kinh khu vực Tây Nam Bộ giám định trạng thái thần kinh của tôi: ………… ..:

- Họ và tên:…………………………………………………………. Năm sinh: ……………….

- Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

- CMND / CCCD: ……………………. Ngày và nơi cấp: …………………

- Mục tiêu giám định: Bổ sung hồ sơ, thủ tục cho …………………….

……………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG NGƯỜI NỘP ĐƠN

……………………. (Ký, ghi rõ họ tên)

…………………….

…………………….

…………………….

(Ký tên và đóng dấu) …………………….

……………………………………………………

Tải xuống (Tải xuống) Mẫu yêu cầu giám định thần kinh

Đây là những san sớt của chúng tôi về Phiếu yêu cầu giám định thần kinh. Chúng tôi rất mong thu được những thông tin độc giả san sớt và phản hồi của độc giả về nội dung bài viết.

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #đơn #yêu #cầu #giám #định #tâm #thần

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #yêu #cầu #giám #định #tâm #thần

[rule_1_plain]

#Mẫu #đơn #yêu #cầu #giám #định #tâm #thần

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #yêu #cầu #giám #định #tâm #thần

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #yêu #cầu #giám #định #tâm #thần

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #yêu #cầu #giám #định #tâm #thần

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #đơn #yêu #cầu #giám #định #tâm #thần

Xem thêm:   Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng